Struktura

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

mgr inż. Adam Flis

tel.: 12 370 35 02

Teresa Frydrych

tel.: 12 370 35 14

mgr inż. Joanna Kosiba

tel.: 12 370 35 02

mgr Wojciech Krztoń

tel.: 12 370 35 02

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 49

mgr inż. Anna Kula

tel.: 12 370 35 42
Działalność:

Zakład Biologii Wód prowadzi kompleksowe badania hydrobiologiczne rzek, potoków i zbiorników zaporowych, ze szczególnym uwzględnieniem struktury biocenoz, zależności między organizmami wodnymi i fizyko-chemicznymi czynnikami ich siedlisk, oraz skutków antropogenicznych przekształceń ekosystemów wód śródlądowych.

Badania prowadzone są na obszarze całej Polski, a zwłaszcza w jej południowej części. Wieloletnie badania prowadzone są na Zbiorniku Dobczyckim, w Biologiczno-Rybackiej Stacji Terenowej Zakładu Biologii Wód im. K Starmacha PAN.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Realizowane zadania badawcze:

Różnorodnośc biologiczna ekosystemów wodnych podlegających antropopresji
Kierownik - dr hab. E. Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

Publikacje

Amirowicz A. 2021.

Ile mamy karasi?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (1): 46-61.

Banach A., Neubauer G., Flis A., Ledwoń M. 2021.

Sex-specific growth of nestlings of the Whiskered Tern Chlidonias hybrida, a species with sexual size dimorphism and female brood desertion. Journal of Ornithology (DOI: 10.1007/s10336-021-01911-y). Pobierz pdf

Boyero L., López-Rojo N., Tonin A.M., ... Fleituch T. et al. 2021.

Wpływ redukcji różnorodności detrytusożerców w procesie dekompozycji w rzekach jest większy w strefie tropikalnej. Nature Communications, Springer Nature Limited 12 (3700 ): 1-11. Pobierz pdf

Boyero L., Pérez J., López-Rojo N., Tonin A.M., Correa-Araneda F., Pearson R.G., Bosch J., Albariño R.J., Anbalagan S., Barmuta L.A., Beesley L., Burdon F.J., Caliman A., Callisto M., Campbell I.C., Cardinale B.J., Casas J.J., Chará-Serna A.M., Ciapała S., Chauvet E., Colón-Gaud C., Cornejo A., Davis A.M., Degebrodt M., Dias E.S., Díaz M.E., Douglas M.M., Elosegi A., Encalada A.C., de Eyto E., Figueroa R., Flecker A.S., Fleituch T., Frainer A., França J.S., García E.A, García G., García P., Gessner M.O., Giller P.S., Gómez J.E., Gómez S., Gonçalves Jr. J.F., Graça M.A.S., Hall Jr. R.O., Hamada N., Hepp L.U., Hui C., Imazawa D., Iwata T., Junior E.S.A., Kariuki S., Landeira-Dabarca A., Leal M., Lehosmaa K., M’Erimba C., Marchant R., Martins R.T., Masese F.O., Camden M., McKie B.G., Medeiros A.O., Middleton J.A., Muotka T., Negishi J.N., Pozo J., Ramírez A., Rezende R.S., Richardson J.S., Rincón J., Rubio-Ríos J., Serrano C., Shaffer A.R., Sheldon F., Swan C.M., Tenkiano N.S.D., Tiegs S.D., Tolod J.R., Vernasky M., Watson A., Yegon M.J., Yule C.M. 2021.

Szerokość geograficzna determinuje wpływ różnorodności roślin na dekompozycję w rzekach. Science Advances, Sciences Magazine 7 (13): eabe7860.

Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A. 2021.

Physicochemical characteristics of the Dombrovska pit lake (Ukraine) formed in an opencast potassium salt mine and the genome response of Chironomus salinarius Kieffer (Chironomidae, Diptera) to these conditions. Environmental Science and Pollution Research 28 : 446–458, DOI: 10.1007/s11356-020-10465-0. Pobierz pdf

Pociecha A., Karpowicz M., Namiotko T., Dumnicka E., Galas J. 2021.

Diversity of Groundwater Crustaceans in Wells in Various Geologic Formations of Southern Poland. Water 13 (16): 2193. Pobierz pdf

Sagova-Mareckova M., Boenigk J., Bouchez A., Cermakova K., Chonova T., Cordier T., Eisendle U., Elersek T., Fazi S., Fleituch T., Frühe L., Gajdosova M., Graupner N., Haegerbaeumer A., Kelly A.-M., Kopecky J., Leese F., Nõges P., Orlic S., Panksep K., Pawlowski J., Petrusek A., Piggot J.J., Rusch J.C., Salis R., Schenk J., Simek K., Stovicek A., Strand D.A., Vasquez M.I., Vrålstad T., Zlatkovic S., Zupancic M., Stoeck T. 2021.

Expanding ecological assessment by integrating microorganisms into routine freshwater biomonitoring. Water Research, Elsevier 191. Pobierz pdf

Ulańczyk R., Kliś C., Łozowski B., Babczyńska A., Woźnica A., Długosz J., Wilk-Woźniak E. 2021.

Phytoplankton production in relation to simulated hydro- and thermodynamics during a hydrological wet year - Goczałkowice reservoir (Poland) case study. Ecological Indicators https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106991 (121): 106991. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Górnik M. 2021.

Synergistic impact of socio-economic and climatic changes on the ecosystem of a deep dam reservoir: case study of the Dobczyce dam reservoir based on a 30-year monitoring study. Science of The Total Environment 756 (144055): https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144055.

Wyżga B., Amirowicz A., Bednarska A., Bylak A., Hajdukiewicz H., Kędzior R., Kukuła K., Liro M., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2021.

Scientific monitoring of immediate and long-term effects of river restoration projects in the Polish Carpathians. Ecohydrology & Hydrobiology 21: 244-255.

Amirowicz A. 2020.

Czy tracimy karasia?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (3): 12-23.

Bilous O.P., Wojtal A.Z., Ivanova N.O., Tsarenko P.M., Burova O.V., Barinova S. 2020.

Benthic Diatom Composition in Coastal Zone of Black Sea, Sasyk Reservoir (Ukraine). Diversity 12 (12): 458. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J., Krodkiewska M., Pociecha A. 2020.

The diversity of annelids in subterranean waters: a case study from Poland. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 16 (421). Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J., Najberek K., Urban J. 2020.

The influence of Pleistocene glaciations on the distribution of obligate aquatic subterranean invertebrate fauna in Poland. Zoologischer Anzeiger 286: 90-99. Pobierz pdf

Dumont H.J., Pociecha A., Zawisza E., Szeroczyńska K., Worobiec E., Worobiec G. 2020.

Miocene cladocera from Poland. Scientific Reports 10 (1): 1-6. Pobierz pdf

Eliasz-Kowalska M., Wojtal A.Z. 2020.

Limnological characteristics and diatom dominants in lakes of Northeastern Poland. Diversity 12 (10): 374, 1-16. Pobierz pdf

Flis A., Gwiazda R., Krztoń W. 2020.

Sex differences in Little Bittern Ixobrychus m. minutus parental care: a pilot study. Bird Study 67 (3): 393-397. DOI: 10.1080/00063657.2020.1863334. Pobierz pdf

Gwiazda R., Makomaska-Juchiewicz M. 2020.

Wspomnienia magistrantów. W: Morawska-Nowak B. (red.). Profesor Władysław Grodziński we wspomnieniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 105-109.

Jamrozik A., Żurek R., Gonet A., Wiśniowski R. 2020.

Microbial metabolic activity of drilling waste. Archives of Environmental Protection 46 (4): 33-41. Pobierz pdf

Kownacki A., Ewa Szarek-Gwiazda E., Ligaszewski M., Urban J. 2020.

Communities of freshwater macroinvertebrate and fish in mountain streams and rivers of the Upper Dunajec Catchment (Western Carpathians) including long-term human impact. W: Korzeniewska E., Hamisz M. (red.) Polish River Basins and Lakes: biological status and water management, p. II. Springer, Handbook of Environmental Chemistry Series 87: 269-294.

Krztoń W., Kosiba J. 2020.

Variations in zooplankton functional groups density in freshwater ecosystems exposed to cyanobacterial blooms. Science of the Total Environment 730: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139044.

Matysek M., Gwiazda R., Bonczar Z. 2020.

The importance of habitat diversity and plant species richness for hazel grouse occurrence in the mixed mountain forests of the Western Carpathians. European Journal of Forest Research 139 (6): 1057-1065.

Matysek M., Gwiazda R., Zięba F., Klimecki M., Mateja R., Krzan P. 2020.

High tourism activity Walters the spatial distribution of Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) and predation on artificial nests in a high-mountain habitat. . Ornis Fennica 97 (2): 53-63. Pobierz pdf

Okoń D., Błońska A., Różkowski J., Wojtal A.Z. 2020.

Natural and anthropogenic factors controlling the calcareous springs biodiversity (Cracow-Częstochowa Upland, Poland). Ecohydrology and Hydrobiology (In Press): DOI: 10.1016/j.ecohyd.2020.06.007.

Pociecha A., Wojtal A.Z., Szarek-Gwiazda E., Cieplok A., Ciszewski D., Cichoń S. 2020.

Neo- and paleo-limnological studies on diatom and cladoceran communities of subsidence ponds affected by mine waters (S. Poland). Water 12: 1581. Pobierz pdf

Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E., Biedrzycka A. 2020.

Raccoons foster the spread of freshwater and terrestrial microorganisms—Mammals as a source of microbial eDNA. Diversity and Distributions 26 (4): 453-459, doi.10.1111/ddi.13027. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Michailova P., Ilkova J., Pociecha A., Ciszewski D. 2020.

Does the subfossil Chironomidae in sediments of small ponds reflect changes in wastewater discharges from a Zn-Pb mine? . Quaternary International 562: 94-103. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E. 2020.

An introduction to the ‘micronet’of cyanobacterial harmful algal blooms(cyanoHABs): cyanobacteria, zooplankton and microorganisms: a review. Marine and Freshwater Research 71: 636-643; doi.org/10.1071/MF18378.

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Krztoń W., Walusiak E., Kustosz D., Łaciak M., Karosienė J., Kasperovičienė J., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Juškaitė L., Zagorskis A., Gulbinas Z., Valskys V. 2020.

Sinice i glony pomogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia - projekt LIFE. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 66-76.

Czerwik-Marcinkowska J., Wojciechowska A., Mrozińska T., Wojtal A. 2019.

Algal diversity and community composition of peat bogs in Poland (Central Europe). Phytocoenologia (DOI: 10.1127/phyto/2019/0278).

Galas J., Tończyk G. 2019.

Nature of Polish Tatra Lakes. W: Korzeniewska E., Harnisz M. (red.). Polish River Basins and Lakes – Part II. The Handbook of Environmental Chemistry. Springer International Publishing.

Koreiviene J., Karosiene J., Kasperoviciene J., Paskauskas R., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Gulbinas Z., Valskys V., Walusiak E., Krztoń W., Kustosz D., Wilk-Woźniak E. 2019.

EU project of LIFE programme “Algae Service for LIFE” creates tools for Ecological service to mitigate cyanobacteria and macroalgae blooms in freshwater ecosystems. Botanica Lithuanica 25 (1): 65-73. Pobierz pdf

Koreivienie J., Karosiene J., Kasperoviciene J., Paskauskas R., Łęska B., Pankiewicz R., Juskaite L., Zagorskis A., Wilk-Woźniak E., Valskys V., Gulbinas Z., Walusiak E., Krztoń W., Morudov D., Radzevicius K., Treska E., Tabisz Ł., Papsdorf M., Piotrowicz Z., Messyasz B. 2019.

EU project of LIFE programme ’Algae Service for LIFE’ develops ecologically sustainable bioproducts from freshwater cyanobacteria and macroalgae biomass. Botanica Lithuanica 25 (2): 176-185. Pobierz pdf

Kosiba J., Wilk-Woźniak E., Krztoń W. 2019.

The effect of potentially toxic cyanobacteria on ciliates (Ciliophora). Hydrobiologia 1 (827): 325-335, https://doi.org/10.1007/s10750-018-3783-9. Pobierz pdf

Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2019.

The effect of cyanobacterial blooms on bio- and functional diversity of zooplankton communities. Biodiversity and Conservation 28 (7): 1815: 1835 doi.org/10.1007/s10531-019-01758-z. Pobierz pdf

Kuciel H., Wilk-Woźniak E. 2019.

Udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wersji elektronicznej na platformie RCIN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 171-173.

Ledwoń M., Neubauer G., Żmuda A., Flis A. 2019.

Interaction between parent body condition and sex affects offspring desertion in response to acute stress. Journal of Ornithology (DOI: 10.1007/s10336-019-01637-y). Pobierz pdf

Matysek M., Kajtoch Ł., Gwiazda R., Binkiewicz B., Szewczyk G. 2019.

Could gaps and diverse topography compensate for habitat deficiency by the forest-dwelling bird Hazel Grouse (Tetrastes bonasia)?. Avian Biology Research 12 (2): 59-66.

Matysek M., Zub K., Gwiazda R., Zięba F., Klimecki M., Mateja R., Krzan P. 2019.

Predation on artificial ground nests in relation to abundance of rodents in two types of forest habitats in the Tatra Mountains (southern Poland). Wildlife Research 46 (3): 205-211.

Mikuś P., Wyżga B., Walusiak E., Radecki-Pawlik A., Liro M., Hajdukiewicz H., Zawiejska J. 2019.

Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, Elsevier 660: 406-420, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.475.

Najberek K., Okarma H., Chmura D., Król W., Walusiak E., Solarz W. 2019.

Enemy pressure exerted on alien and native plants may differ between montane and lowland regions. Arthropod-Plant Interactions, Springer: 10.1007/s11829-019-09736-6. Pobierz pdf

Ognjanova-Rumenova N., Wojtal A.Z., Sienkiewicz E., Botev I., Trichkova T. 2019.

Biodiversity of High Mountain Lakes in Europe with special regards to Rila Mountains (Bulgaria) and Tatra Mountains (Poland). W: Seckbach, J. and Gordon, R. (red.). Diatoms. Biology & Applications, Wiley-Scrivener, Beverly, MA, USA : 335-353.

Pociecha A., Wojtal A.Z., Szarek-Gwiazda E., Cieplok A., Ciszewski D., Kownacki A. 2019.

Response of Cladocera Fauna to Heavy Metal Pollution, Based on Sediments from Subsidence Ponds Downstream of a Mine Discharge (S. Poland). Water 11 (4): 810. Pobierz pdf

Tiegs S.D., Costello D.M., Isken M.W., Woodward G., McIntyre P.B., Gessner M.O.,…Fleituch T.,…Smykla J.,… Zwart J. A. 2019.

Global patterns and drivers of ecosystem functioning in rivers and riparian zones. Science Advances 5 (1): 1-8, DOI: 10.1126/sciadv.aav0486.

Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura D., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Król W., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B.M., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Żbikowski J. 2019.

Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742.

Żurek R., Baś G., Dumnicka E., Golab M.J., Profus P., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Ciężak K. 2019.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ biocenozy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 345–362. Pobierz pdf

Buttu S., Atzori G., Palmas F., Gwiazda R. 2018.

Differences in the diet of breeding Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis in an inland colony: the effect of years, breeding stages and locations within the colony. Limnological Review 18 (4): 149-156.

Ciszewski D., Cichoń S., Wojtal A. 2018.

Zapis zakończenia eksploatacji rud Zn-Pb w osadach rzeki i małych zbiorników wodnych. Prace i Studia Geograficzne 63 (3): 119-132.

Dumnicka E., Konopacka A., Żurek Ż. 2018.

Changes in the benthic fauna composition in the Upper Vistula over the last 50 years – the consequences of the water pollution reduction and alien species invasion. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (3): 303–312.

Flis A., Gwiazda R. 2018.

Diet and feeding of nestling Little Bitterns Ixobrychus minutus at fishponds: testing a new method for studying a difficult-to-monitor species. Bird Study 65 (2): 257-260. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2018.

Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment. Science of the Total Environment 610-611: 244-257, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.162.

Ilkova J.,Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Ciszewski D. 2018.

Prodiamesa olivacea Meigen and Prodiamesa bureshi Michailova (Diptera, Chironomidae, Prodiamesinae) as a candidate for assessing the genotoxicity of trace metals in fluvial sediments. Environmental Monitoring and Assessment 190: 542.

Kosiba J., Krztoń W., Wilk-Woźniak E. 2018.

Effect of Microcystins on Proto- and Metazooplankton is more evident in artificial than in natural waterbodies. Microbial Ecology 75: 293-302, DOI: 10.1007/s00248-017-1058-z. Pobierz pdf

Kownacki A., Szarek-Gwiazda E., Dykas M., Jabłońska-Barna I., Michailova P. 2018.

Comparison of selected parts of larval morphology in some species of the genus Chironomus (Diptera: Chironomidae) using Scanning Electron Microscope. Journal of Limnology 77 (s1): 25-30. Pobierz pdf

Mantzouki E., Campbell J.,.....Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Walusiak E. et al. 2018.

Data Descriptor: A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables,phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data - Nature 5: 180226. Pobierz pdf

Mantzouki E., Lurling M., Fastner J., de Senerpont Domis L., Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Seelen L., Teurlinck S., Verstijnen Y., Krztoń W., Walusiak E. et al. 2018.

Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins 10 (156): 1-24; DOI: 10.3390/toxins10040156. Pobierz pdf

Matysek M., Gwiazda R., Bonczar Z. 2018.

Seasonal changes of the Hazel Grouse Tetrastes bonasia habitat requirements in managed mountain forests (Western Carpathians). Journal of Ornithology 159 (1): 115-127. Pobierz pdf

Michailova P., Ilkova J., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Ciszewski D. 2018.

Genome instability in Chironomus annularius sensu Strenzke (Diptera, Chironomidae): A biomarker for assessment of the heavy metal contaminants in Poland . Journal of Limnology 77(s1): 15-24. Pobierz pdf

Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Kuciel H., Wojtal A.Z. 2018.

Is zooplankton an indicator of the water trophic level in dam reservoirs?. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (3): 288-295.

Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E., Kuciel H., Walusiak E. 2018.

Rotifer Diversity in the Acidic Pyrite Mine Pit Lakes in the Sudety Mountains (Poland). Mine Water and the Environment 37: 518-527. Pobierz pdf

Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Drewnik M., Knap W., Emslie S.D. 2018.

Natural variability of major and trace elements in non-ornithogenic Gelisols at Edmonson Point, northern Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 39 (1): 19-50, DOI: 10.24425/118737.

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G., Gwiazda R., Urban J. 2018.

Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to natural and human impact. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems (419): 5. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Żurek R., Baś G., Ciężak K., Dumnicka E., Golab M, Profus P. 2018.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 347-354.

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf

Żurek R., Diakiv V., Szarek-Gwiazda E., Kosiba J., Wojtal A.Z. 2018.

Unique Pit Lake Created in an Opencast Potassium Salt Mine (Dombrovska Pit Lake in Kalush, Ukraine). Mine Water and the Environment: 1-14. Pobierz pdf

Arciszewski B., Biernaczyk M., Pociecha A., Stepanowska K. 2017.

Letni kurs – „Ichtiologia Morza”, czyli jak zostać badaczem Morza Bałtyckiego, Hel 14–27 sierpnia 2016 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (1): 68-73.

Boyero L., Graça M.A.S., Tonin A.M., Pérez J., Swafford A. J., Ferreira V., Landeira-Dabarca A., Alexandrou M.A., Gessner M.O., McKie B.G., Albariño R.J., Barmuta L.A., Callisto M., Chará J., Chauvet E., Colón-Gaud C., Dudgeon D., Encalada A.C., Figueroa R., Flecker A.S., Fleituch T., Frainer A., Gonçalves Jr. J.F., Helson J.E., Iwata T., Mathooko J., M’Erimba C., Pringle C.M., Ramírez A., Swan C.M., Yule C.M., Pearson R.G. 2017.

Riparian plant litter quality increases with latitude. Scientific Reports, Nature 7 (10562): 1-10, DOI: 10.1038/s41598-017-10640-3. Pobierz pdf

Czaplicka A., Szarek-Gwiazda E., Ślusarczyk Z. 2017.

Factors influencing the accumulation of Pb in sediments of deep and shallow dam reservoirs. Oceanological and Hydrobiological Studies 46 (2): 174-185, DOI: 10.1515/ohs-2017-0000.

Czaplicka A., Ślusarczyk Z., Szarek-Gwiazda E., Bazan S. 2017.

Rozkład przestrzenny związków żelaza i manganu w osadach dennych Jeziora Goczałkowickiego. Ochrona Środowiska 39 (3): 47-54. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J. 2017.

An overview of stygobiontic invertebrates of Poland based on published data. Subterranean Biology 23: 1-18, DOI: 10.3897/subtbiol.23.11877. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J., Krodkiewska M. 2017.

Patterns of benthic fauna distribution in wells: The role of anthropogenic impact and geology. Vadose Zone Journal 16 (5): 1-9, DOI: 10.2136/vzj2016.07.0057.

Gwiazda R., Flis A., Skórka P., Oleś W. 2017.

Effect of age on the foraging behaviour of Grey Heron Ardea cinerea L., 1758 at a submontane dam reservoir in the postbreeding season. Avian Biology Research 10 (2): 76-83, DOI: 10.3184/175815617X14878495436442. Pobierz pdf

Gwiazda R., Ledwoń M., Neubauer G. 2017.

Sex-specific foraging behaviour of adult Whiskered Terns Chlidonias hybrida in response to body mass and offspring age. Acta Ornithologica 52 (1): 81-92, DOI: 10.3161/00016454AO2017.52.1.008.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2017.

Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the application of RHQ method to a Polish Carpathian river. Acta Geophysica 65: 423-440, DOI: 10.1007/s11600-017-0044-7.

Kajtoch Ł., Lešo P., Matysek M., Kata M., Gacek S., Zontek C., Bisztyga A., Gwiazda R. 2017.

Do flocks of great cormorants and goosanders avoid spatial overlap in foraging habitat during the non-breeding season?. Aquatic Ecology 51 (3): 473-483, DOI: 10.1007/s10452-017-9630-7. Pobierz pdf

Kawecka B. 2017.

Zbiorowiska okrzemek (Bacillariophyceae) w źródłach, wodach stojących i płynących polskiej części Tatr [Diatom (Bacillariophyceae) communities of springs, standing and flowing waters in the Polish part of the Tatra Mts]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 303-328.

Kolada A., Piotrowicz R., Wilk-Woźniak E., Dynowski P., Klimaszyk P. 2017.

Conservation status of the Natura 2000 habitat 3110 in Poland: Monitoring, classification and trends. Limnological Review 17 (4): 215-222. Pobierz pdf

Konopiński M.K., Amirowicz A. 2017.

Genetic composition of a population of natural common bream Abramis brama × roach Rutilus rutilus hybrids and their morphological characteristics in comparison with parent species. Journal of Fish Biology, DOI: 10.1111/jfb.13506.

Kosiba J., Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Strzesak M., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E. 2017.

What underpins the trophic networks of the plankton in shallow oxbow lakes?. Microbial Ecology 73 (1): 17-28, DOI: 10.1007/s00248-016-0833-6. Pobierz pdf

Kownacki A., Woznicka O., Szarek-Gwiazda E., Michailova P., Czaplicka A. 2017.

Morphology of the adult male and pupal exuviae of Glyptotendipes (Glyptotendipes) glaucus (Meigen 1818) (Diptera, Chironomidae) using scanning electron microscope (SEM). Zootaxa 4237 (2): 383-392, DOI: 10.11646/zootaxa.4237.2.11. Pobierz pdf

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2017.

Chapter 7: Chlorophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Krzewicka B., Smykla J., Galas J., Śliwa L. 2017.

Freshwater lichens and habitat zonation of mountain streams. Limnologica 63: 1-10, DOI: 10.1016/j.limno.2016.12.002.

Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Strzesak M., Kosiba J., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E. 2017.

Microcystins affect zooplankton biodiversity in oxbow lakes. Environmental Toxicology and Chemistry 36 (1): 165-174, DOI: 10.1002/etc.3519.

Lee J. 2017.

Różnorodność i rozmieszczenie krasnorostów (Rhodophyta) w Tatrach – stan wiedzy na tle danych historycznych oraz współczesnych wyników badań [Diversity and distribution of freshwater Rhodophyta in the waters of the Tatra Mts – state of knowledge in the context of historical data and contemporary research findings]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 353-366.

Ławicki Ł., Pawlaczyk P., Świerkosz K., Żurek R.. 2017.

Poland: Central European large river ecosystems under unprecedented threat. Oryx 51 (3): 397-397, DOI: 10.1017/S0030605317000722.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2017.

Chapter 3: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Pociecha A. 2017.

Wrotki i skorupiaki planktonowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 388-395.

Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2017.

Birds and alien species dispersal: on the need to focus management efforts on primary introduction pathways – comment on Reynolds et al. and Green. Diversity and Distributions 23 (1): 113-117, DOI: 10.1111/ddi.12500. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Ciszewski D. 2017.

Variability of heavy metal concentrations in waters of fishponds affected by the former lead and zinc mine in southern Poland. Environment Protection Engineering 43 (1): 121-136, DOI: 10.5277/epe170110.

Wilk-Woźniak E. 2017.

Profesor dr hab. Halina Bucka (1931–2017). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 257-261. Pobierz pdf

Witkowski A., Wojtal A.Z., Żelazna-Wieczorek J., Bąk M. 2017.

Chapter 4: Bacillariophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Żurek R. 2017.

Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej. Gospodarka wodna 6: 175-180.

Amirowicz A. 2016.

Ichtiofauna. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 179-185. Pobierz pdf

Chauvet E., Ferreira V., Giller P.S., McKie B.G., Tiegs S.D., Woodward G., Elosegi A., Dobson M., Fleituch T., Graça M.A., Gulis V. 2016.

Chapter Three-Litter Decomposition as an Indicator of Stream Ecosystem Functioning at Local-to-Continental Scales: Insights from the European RivFunction Project. Advances in Ecological Research 55: 99-182.

Czaplicka A., Bazan S., Szarek-Gwiazda E., Ślusarczyk Z. 2016.

Spatial distribution of manganese and iron in sediments of the Czorsztyn Reservoir. Environment Protection Engineering 42 (4): 179-188 (DOI: 10.5277/epe160414). Pobierz pdf

Fleituch T. 2016.

Mikroplastiki – koń trojański ekosystemów wodnych?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 3-13.

Fleituch T. 2016.

Bezkręgowce denne i procesy biologiczne. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 173-179. Pobierz pdf

Flis A. 2016.

Ptasi Big Brother, czyli zastosowanie fotopułapek w monitoringu i badaniach biologii gatunku. Innowacje w terenowej ornitologii. 35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Poraj, 14-16 X 2016. Ptaki Śląska 23: 209-210.

Flis A. 2016.

Nest types and nest-site selection of the Little Bittern Ixobrychus minutus breeding in fishpond habitat in south-eastern Poland. Polish Journal of Ecology 64: 268–276. Pobierz pdf

Flis A., Zięcik A., Król W. 2016.

Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (3): 237–240.

Gwiazda R. 2016.

Inne kręgowce. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 190. Pobierz pdf

Gwiazda R. 2016.

Awifauna. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 185-190. Pobierz pdf

Gwiazda R., Ledwoń M. 2016.

Sex-specific food choices in Whiskered Terns Chlidonias hybrida during chick rearing. Ardea 104 (1): 95-98. Pobierz pdf

Ilkova J., Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Ciszewski D. 2016.

The response of Genome of the Chironomidae (Diptera) to Heavy Metal Pollution in Two Rivers of Southern Poland. Acta Zoologica Bulgarica (Suppl. 8): 9-15. Pobierz pdf

Kownacki A., Woznicka O., Szarek-Gwiazda E., Michailova P. 2016.

Larva of Glyptotendipes (Glyptotendipes) glaucus (Meigen 1818) (Chironomidae, Diptera) – morphology by Scanning Electron Microscope (SEM), karyotype, and biology in laboratory conditions. Zootaxa 4169 (3): 555-570. Pobierz pdf

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. 2016.

Wprowadzenie. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 7-12.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. 2016.

Introduction. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 7-12.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (eds) 2016.

The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 1-304.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.) 2016.

Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 1-304.

Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P. 2016.

Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: Case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology 272: 43-54.

Najberek K., Solarz W., Chmura D., Walusiak E., Król W. 2016.

An invertebrate harmfulness scale for research on plant pest diversity and impacts. International Journal of Pest Management: DOI: 10.1080/09670874.2016.1182229. Pobierz pdf

Pociecha A. 2016.

Zooplankton. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 169-173. Pobierz pdf

Pociecha A., Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E. 2016.

Native, alien, cosmopolitan or cryptogenic?A framework for clarifying the origin status of rotifers. Aquatic Biology 24: 141-149, DOI: 10.3354/ab00644. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E. 2016.

Metale ciężkie. W: Sądak T., Banduła T. Materek E, Mazurkiewicz-Boroń G. and Słonka R. (red.), Zbiornik wodny Dobczyce - Monografia. Kraków, RZGW, MPWiK: 153-158. Pobierz pdf

Szczęsny B., Wilk-Woźniak E. 2016.

Charakterystyka czynników abiotycznych wód Parku. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 23-30.

Szczęsny B., Wilk-Woźniak E. 2016.

A characterisation of abiotic factors in the Park's waters. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 23-30.

Wilk-Woźniak E. 2016.

Fitoplankton. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 158-166. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M. 2016.

The effect of water balance of a man-made lacustrine ecosystem on the food web: does flushing affect the carbon signature of plankton and benthos?. Ecohydrology 9 (5): 765-772, DOI: 10.1002/eco.1672..

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Karosienė J., Pociecha A., Strzesak M., Mróz W. 2016.

Contrasting phytoplankton structure and Morphologically Based Functional Groups of reservoirs that differ in the adjacent surrounding. Clean - Soil, Air, Water (44/6): 638-647, DOI: 10.1002/clen.201500478.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R. 2016.

Species of particular importance. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 251-260.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

Przegląd ekosystemów wodnych. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 13-22.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

A review of the aquatic ecosystems. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 13-22.

Wilk-Woźniak E., Solarz W., Najberek K., Pociecha A. 2016.

Alien cyanobacteria: an unsolved part of the "expansion and evolution" jigsaw puzzle?. Hydrobiologia 764 (1): 65-79, DOI 10.1007/s10750-015-2395-x. Pobierz pdf

Wojtal A.Z., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Diatoms (Bacillariophyta).W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 55-78.

Wojtal A.Z., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Okrzemki (Bacillariophyta). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 55-78.

Wojtal A.Z., Wilk-Woźniak E., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Peryfitonowe okrzemki (Bacillariophyta) rzeki Raby poniżej Zbiornika Dobczyckiego w roku 1983 i w roku 2014. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 166-169. Pobierz pdf

Wojtczak G., Janik P. 2016.

Phytoremediation with Geosiphon-like symbiosis?. Environmental science and pollution research international 23 (6): 5992-5994. Pobierz pdf

Buczkó K., Ognjanova-Rumenova N., Wojtal A.Z., Stenger-Kovács C. 2015.

Ultrastructure and taxonomic position of Cymbella latestriata Pantocsek (Bacillariophyta). Phytotaxa 207 (2): 172-180.

Buczkó K., Wojtal A.Z., Beszteri B., Magyari E.K. 2015.

Morphology and distribution of Navicula schmassmannii and its transfer to genus Humidophila. Studia bot. hung. 46 (1): 25-41.

Dumnicka E., Galas J., Karlikowska J., Sznober N. 2015.

Temporary co-existence of aquatic and terrestrial invertebrates in shallow periodically flooded and frozen cave. Biologia 70 (9): 1201-1209.

Flis A., Betleja J. 2015.

Bączek Ixobrychus minutus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa: 349–353.

Gąbka M., Bociąg K., Chmara R., Jakubas E., Joniak T., Kisiel A., Lisek D., Messyasz B. Pełechaty M., Pęczuła W., Pukacz A., Rekowska E., Rybak M., Wilk-Woźniak E. 2015.

3140-Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea). Przewodnik Metodyczny, Mróz W. (red.), GIOŚ, Warszawa 4: 120-140.

Gwiazda R., Ledwoń M. 2015.

Sex-specific foraging behaviour of the Whiskered Tern (Chlidonias hybrida) during the breeding season. Ornis Fennica 92 (1): 15-22. Pobierz pdf

Gwiazda R., Neubauer G, Betleja J., Bednarz Ł., Zagalska-Neubauer M. 2015.

Reproductive parameters of Caspian Gull Larus cachinnans Pallas, 1811 in different habitats nearby and away fish ponds. Polish Journal of Ecology 63 (1): 159-165. Pobierz pdf

Keil E.J., Macy T.R., Kwandrans J., Eloranta P., Tomás P., Aboal M., Vis M.L. 2015.

Phylogeography of Batrachospermum gelatinosum (Batrachospermales, Rhodophyta) shows post-glacial expansion in Europe. Phycologia 54 (2): 176–182.

Konopinski M.K., Amirowicz A. 2015.

Molecular and biometric characterization of natural bream x roach hybrids population in the Dobczyce Reservoir (S Poland). Frontiers in Marine Science (00112): (DOI=10.3389/conf.FMARS.2015.03.00112).

Kownacki A., Szarek-Gwiazda E., Woźnicka O. 2015.

The importance of scanning electron microscopy (SEM) in taxonomy and morphology of Chironomidae (Diptera). European Journal of Environmental Sciences 5 (1). Pobierz pdf

Mróz W. (red.) 2015.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 1-332.

Ognjanova-Rumenova N., Buczkó K., Wojtal A.Z., Jahn R. 2015.

Staurosirella rhombus (Ehrenberg), Ognjanova-Rumenova, Buczkó, Wojtal & R. Jahn, comb. nov.—Typification, morphology and biostratigraphic significance. Phytotaxa 218 (3): 279-288.

Pociecha A., Bielańska-Grajner I. 2015.

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-272. Pobierz pdf

Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Mróz W., Grajner-Bielańska I., Gadzinowska J., Walusiak E. 2015.

Biodiversity of rotifers in urban water reservoirs of Southern Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (3): 335-342.

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Shubert E., Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Mróz W. 2015.

Using correspondence analysis to determine relationships between abiotic factors and the density of Desmodesmus species in Polish lakes. European Jorunal of Phycology 50 (Sup. 1): 99.

Smykla J., Drewnik M., Szarek-Gwiazda M., Hii Y.S., Knap W., Emslie S.D. 2015.

Variation in the characteristics and development of soils at Edmonson Point due to abiotic and biotic factors, northern Victoria Land, Antarctica. Catena 132: 56–67, DOI: 10.1016/j.catena.2015.04.011. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K. 2015.

Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron. European Journal of Phycology 50 (Sup. 1): 184.

Wojtal A.Z., Ognjanova–Rumenova N., Buczkó K., Siwek J., Van de Vijver B. 2015.

Revision of Navicula striolata (Grunow) Lange-Bertalot and N. rumaniensis Hustedt with the description of N. friedelhinziae sp. nov. Phytotaxa 204 (3): 177–192.

Aszalos R., Mróz W., Szewczyk M., Biris I., Rizman I., Vaško Ĺ., Bakovic D., Kabal M., Voloshchuk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Forest Habitats. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 20-43.

Biernaczyk M., Pociecha A., Wrzecionkowski K., Połczyńska-Konior G., Stepanowska K., Kuciel H., Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Bielańska-Grajner I. 2014.

Występowanie traszek w sztucznym zbiorniku wodnym Stara Kredownia (Woliński Park Narodowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 70 (6): 558-662.

Buczkó K., Ognjanova-Rumenova N., Magyari E.K., Morales E.A, Wojtal A.Z., Magyar I., Ector L. 2014.

Structure, biostratigraphy and distribution of Navicula haueri Grunow, a Miocene diatom (Bacillariophyta) from the Carpathian Realm. Nova Hedwigia Bh. 143: 369–379.

Gadzinowska J. 2014.

Struktura taksonomiczna orzęsków (Ciliata) w zbiorowiskach planktonowych zbiorników wodnych związanych z działalnością człowieka. W: Mazurkiewicz-Boroń G., Marczewska B. (red.). Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, KUL, Lublin: 107-114.

Galas J. 2014.

Glony i fauna bezkręgowców W: Choiński A., Pociask-Karteczka J. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek. Wyd. TPN, Zakopane: 110-117.

Galas J., Dumnicka E., Galus-Barchan A. 2014.

A comparison of various indices based on benthic macrofauna for the assessment of the ecological status of selected Carpathian streams. Oceanological and Hydrobiological Studies 43 (2): 123-130. Pobierz pdf

Görner T., Botta-Dukát Z., Heltai M., Fehér Z., Márton M., Patkó L., Kuciel H., Solarz W., Szewczyk M., Schneider E., Olosutean H., Banaduc A., Dumbravã A., Lazarević P., Bakovič D., Zatezalo A., Bankovič S., Gojdičová E., Krištín A., Kautman J., Vavrová Ĺ., Urban P., Zach P., Kulfan J., Voloshchuk M., Kozurak A., Kurtiak F., Chumak V. 2014.

Draft List of Invasive Alien Species of the Carpathian Region. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 228-234.

Gwiazda R., Profus P., Flis A., Bisztyga A., Baran M. 2014.

Stan, struktura i liczebność awifauny Zbiornika Goczałkowickiego po remoncie zapory i zmianach środowiskowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (6): 483–509.

Gwiazda R., Woźnica A., Łozowski B., Kostecki M., Flis A. 2014.

Impact of waterbirds on chemical and biological features of water and sediments of a large, shallow dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 43 (4): 418-426. Pobierz pdf

Heese T., Lampart-Kałużniacka M., Kot M., Popovic D., Żurek R. 2014.

Pstrąg potokowy (Salmo trutta Morpha Fario L., 1758) w Morskim Oku. W: Choiński A., Pociask-Karteczka J. (red.), Morskie Oko - przyroda i człowiek. TPN, Zakopane: 118-125.

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2014.

Chapter 6: Chlorophyta In: Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. ed. Burchardt L. , W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 113-145.

Lange-Bertalot H., Wojtal A.Z. 2014.

Diversity in species complexes of Placoneis clementis (Grunow) Cox and Paraplaconeis placentula (Ehrenberg) Kulikovskiy, Lange-Bertalot, Metzeltin. Nova Hedwigia Bh 143: 403-420.

Michailova P., Kownacki A., Woźnicka O., White K., Dean A., Szarek-Gwiazda E. 2014.

Macropelopia nebulosa group (Diptera, Chironomidae, Tanypodinae) — karyotype and morphology of larvae and pupae. Zootaxa 3852 (1): 83-100.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2014.

Chapter 2: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta In: Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. ed. Burchardt L., W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 15-33.

Salomaki E., Kwandrans J., Eloranta P., Morgan V.L. 2014.

Molecular and morphological evidence for Sheathia gen. nov. (Batrachospermales, Rhodophyta) and three new species. Journal of Phycology 50 (3): 526-542.

Shubert E., Wilk-Woźniak E., Ligęza S. 2014.

An autoecological investigation of Desmodesmus: implications for ecology and taxonomy. Plant Ecology and Evolution 147 (2): 202-212.

Szarek-Gwiazda E. 2014.

Potential effect of pH on the leaching of heavy metals from sediments of the Carpathian dam reservoirs. . Geology, Geophysics & Environment 40 (4): 349–358 . Pobierz pdf

Turis P., Eliáš P. jun., Schmotzer A., Király G., Schneider E., Kuciel H., Szewczyk M., Kozurak A., Antosyak T., Voloshchuk M., Lazarević P., Lustyk P. 2014.

Red List of Vascular Plants of the Carpathians. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 44-105.

Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Shubert E. 2014.

Effect of water quality on phytoplankton structure in oxbow lakes under anthropogenic and non-anthropogenic impacts. Clean - Soil, Air, Water 42 (4): 421-427.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Amirowicz A., Gąsiorowski M., Gadzinowska J. 2014.

Do planktonic rotifers rely on terrestrial organic matter as a food source in reservoir ecosystems?. International Review of Hydrobiology 99 (1-2): 157-160.

Wojtal A.Z., Ognjanova–Rumenova N., Wetzel C.E., Hinz F., Piątek J., Kapetanovic T., Ector L., Buczkó K. 2014.

Diversity of the genus Genkalia (Bacillariophyta) in boreal and mountain lakes – taxonomy, distribution and ecology. Fottea 14 (2): 225–239.

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2014.

Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained chanel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica 46: 58-69.

Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J. 2014.

Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river. W: Kruhlov I., Prots B. (red.).. Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014. Science for the Carpathians, Lviv: 116-119.

Amirowicz A. 2013.

The standardization of fish growth and evaluation of the quality of habitat with data on water temperature: An example of Eurasian perch populations in three dam reservoirs in southern Poland. Supplementa ad Acta Hydrobiologica 9: 3–224. Pobierz pdf

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2013.

Small effects of a large sediment contamination with heavy metals on aquatic organisms in the vicinity of an abandoned lead and zinc mine. Environmnetal Monitoring and Assessment 185 (12): 9825-9842. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J., Jatulewicz I., Karlikowska J., Rzonca B. 2013.

From spring to springbrook: changes in environmental characteristics and benthic fauna. Biologia 68 (1): 142-149. Pobierz pdf

Eloranta P., Kwandrans J. 2013.

Makeanveden punalevien tunnistusopas. Jyväskylä. Keski Suomen ELY-keskus: 1-68.

Fleituch T. 2013.

Effects of nutrient enrichment and activity of invertebrate shredders on leaf litter breakdown in low order streams. International Review of Hydrobiology (98): 191-198.

Flis A. 2013.

Występowanie gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 221-225.

Flis A. 2013.

Stan populacji i biologia lęgowa bączka Ixobrychus minutus na stawach rybnych w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (2): 96–105.

Gadzinowska J. 2013.

Plankton communities in oxbow lakes of the River Vistula (Oświęcim Basin) with bottom sediments heterogeneously contaminated with heavy metals. Limnological Review 13 (2): 93-104.

Galas J. 2013.

Detritus in small streams of the Tatra mountains - the role of abiotic factors. International Review of Hydrobiology 98: 199-205. Pobierz pdf

Gwiazda R., Twaróg A. 2013.

Skład pokarmu kormoranów Phalacrocorax carbo sinensis zimujących na rzekach w Małopolsce. Kormoran w aspekcie zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Morski Instytut Rybacki, Gdynia: 38-49.

Hajdukiewicz H., Wyżga B. Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2013.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzek dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 87-114. Pobierz pdf

Heese T., Wilk-Woźniak E., Żurek R., Kaczorkiewicz M., Szmidt R., Arciszewski M., Pikuła K., Wojcieszonek A., Chrzczonowicz H., Zakościelna A. 2013.

Ocena efektu ekologicznego zabiegu rekultywacji prowadzonego w latach 2005-2012 na Jeziorze Trzesiecko. W: Wiśniewolski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior, Toruń: 65-80.

Jabłońska-Barna I., Szarek-Gwiazda E., Michailova P. 2013.

Environmental agents in Lake Łuknajno (Poland) affect the genome of Chironomus melanotus Keyl, 1961 (Diptera, Chironomidae) – a new species of Polish fauna. Oceanological and Hydrobiological Studies 42 (2): 164-172. Pobierz pdf

Kowalski W., Kwandrans J. 2013.

Batrachospermum atrum (Rhodophyta)– first record in Poland. Polish Botanical Journal 58 (2): 687-689.

Migula P., Nachlik E., Palowski B., Pasierbiński A., Strzelec M., Wilk-Woźniak E., Woźnica A. 2013.

Monitoring hydrologiczny i ekologiczny jako podstawa modelowania zbiornika zaporowego i predykcji zjawisk w nim zachodzących (Projekt PO IG ZiZOZap). W: Wiśniewolski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior. Toruń: 123-134.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Islands in a European mountain river: Linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity. Geomorphology 202: 115-127.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością siedlisk roślinnych. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 195-224.

Robinson C.T., Seelen L., Kawecka B. 2013.

Die Gewässer von Macun Bedeutung eines Biomonitorings. W: Haller H., Eisenhut A., Haller R. (red.). Atlas des Sweizerischen Nationalparks. Die ersten 100 Jahre. Nationalpark - Forschung in der Schweiz, Band 99 (1): 204-205.

Szarek-Gwiazda E. 2013.

Czynniki kształtujące stężenia metali ciężkich w rzece Rabie i niektórych karpackich zbiornikach zaporowych. Studia Naturae 60: 1-146.

Szarek-Gwiazda E., Michailova P., Ilkova J. Kownacki A., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U. 2013.

The effect of long-term contamination by heavy metals on community and genome alterations of Chironomidae (Diptera) in a stream with mine drainage water (southern Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 42 (4): 460-469. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Najberek K. 2013.

Towards clarifying the presence of alien algae in inland waters — can we predict places of their occurrence?. Biologia (68/5): 838-844, DOI 10.2478/s11756-013-0221-3. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2013.

Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 169-194.

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Żurek R. 2013.

Lakes in Large Scale Open-Pits in Poland. W: Geller W., Schultze M., Kleinmann R., Wolkersdorfer Ch., Acidic Pit Lakes. The Legacy of Coal and Metal Surface Mines. Springer, Verl. Berlin/Heidelberg/New York/Dordrecht/London: 291-315 (DOI 10.1007/978-3-642-29384-9).

Amirowicz A., Gwiazda R. 2012.

How equally sized piscivorous birds and fish sharing common food resources may reduce possible feeding interactions between them?. Hydrobiologia 696: 95–105. Pobierz pdf

Carss D.N., Van Eerden M., Enstipp M., Govedic M., Gwiazda R., Trauttmansdorff J. 2012.

Cormorant diet, food and energy intake, 4. In: Carss D., Parz-Gollner R., Trauttmansdorff J. (eds.) Research methods for Cormorants, fishes, and the interactions between them. The INTERCAFE Field Manual, COST Action 635: 35-53.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010-2011. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2012/2 (10).

Ciszewski D., Pociecha A., Szczęsny B., Wilk-Woźniak E., Zając T. 2012.

Wpływ wód Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic. Górnictwo i Geologia 7: 115-128. Pobierz pdf

Delimat A., Kustosz D., Walusiak E. 2012.

Nowe stanowiska czosnku niedźwiedziego Allium ursinum L. na granicy Tatr i na Podtatrzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 31 (1): 99-119.

Dumnicka E., Galas J. 2012.

Temporal changes in oligochaete fauna of three alpine ponds in the Tatra Mountains (Poland). Boreal Environment Research 17: 252–262. Pobierz pdf

Eloranta P., Kwandrans J. 2012.

Illustrated guidebook to common freshwater red algae. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 1-49.

Lam D.W., Entwisle T.J., Eloranta P., Kwandrans J., Vis M.L. 2012.

Circumscription of species in the genus Sirodotia (Batrachospermales, Rhodophyta) based on molecular and morphological data. European Journal of Phycology 47 (1): 42-50.

Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Warchałowska-Śliwa E. 2012.

Genomic alterations recorded in two species of Chironomidae (Diptera) in the Upper Jurassic limestone area of the Ojców National Park in Poland attributable to natural and anthropogenic factors. European Journal of Entomology 109: 479–490. Pobierz pdf

Michailova P., Warchałowska-Śliwa E., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A. 2012.

Does biodiversity of macroinvertebrates and genome response of Chironomidae larvae (Diptera) reflect heavy metal pollution in a small pond?. Environmental Monitoring and Assessment (184): 1-14. Pobierz pdf

Mróz W. (red.) 2012.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-323. GIOŚ, Warszawa: 1-323.

Mróz W. (red.) 2012.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-338.

Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Solarz W. 2012.

Alien rotifers – neglected or unsolved problem? W: Short communications and abstracts of contributions presented at the 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII, Shillong, 18-24.11.2012.

Perzanowska J., Walusiak E. 2012.

Widłaki Lycopodium. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 239-249.

Salomaki E. D., Kwandrans J., Eloranta P., Kostkevičiene J., Vis M. L. 2012.

Molecular and morphological investigation of species diversity in Batrachospermum section Helminthoidea (Batrachospermales, Rhodophyta. Journal of Phycology, Special Issue 48 (Supplement 1): 8-9.

Seiche K., Gerdeaux D., Gwiazda R., Lévai F., Musil P., Nemenonoks O., Strod T., Carss D.N. 2012.

Cormorant-fisheries conflicts in Carp ponds areas in Europe and Israel — an INTERCAFE overview. COST Action 635 Final Report V . : 1-112.

Wilk-Woźniak E. 2012.

Wody w krajobrazie rolniczym a Natura 2000. II. Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych, Gołdyn R. i Kędziora A. (red.) Fundacja Biblioteka Ekologiczna Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Wyd. Bonami: 8-13.

Wilk-Woźniak E. 2012.

Wody w krajobrazie rolniczym a Natura 2000. Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym, Gołdyn R., Kuczyńska-Kippen N. (red.) Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Wyd. Bonami: 23-32.

Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Piotrowicz R., Paczuska B., Walusiak E., Joniak T. 2012.

3160-Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 150-169.

Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Pęczuła W., Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J. 2012.

3150-Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 130-149.

Wilk-Woźniak E., Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P. 2012.

3110-Jeziora lobeliowe. Monitoring siedlisk przyrodniczych, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 114-129.

Wilk-Woźniak E., Parusel J.B. 2012.

Zagrożone i rzadkie w Polsce glony występujące w województwie śląskim. Raporty Opinie 6, Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 6 (2): 5-20.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Walusiak E., Najberek K. 2012.

Dystroficzne zbiorniki wodne w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (4): 309–316.

Woodward G., Gessner M.O., Giller P.S., Gulis V., Hladyz S., Lecerf A., Malmqvist B., McKie B.G., Tiegs S.D., Cariss H., Dobson M., Elosegi A., Ferreira V., Graça M.A.S., Fleituch T., Lacoursière J.O., Nistorescu M., Pozo J., Risnoveanu G., Schindler M., Vadineanu A., Vought L.B.-M., Chauvet E. 2012.

Continental-Scale Effects of Nutrient Pollution on Stream Ecosystem Functioning. Science 336: 1438-1440.

Amirowicz A. 2011.

Czebaczek amurski – inwazyjny koń trojański?. Głowaciński Z. (ed.) Gatunki obce w faunie Polski, II: Zagadnienia problemowe i syntezy. Kraków, IOP PAN: 583–588.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2011.

Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification. W: Zieliński A. (red.) Interdisciplinary researches in natural sciences. Interdisciplinary researches in natural sciences, Institute of Geography Jan Kochanowski University Kielce: 29-46.

Eloranta P., Kwandrans J. Kusel-Fetzmann E. 2011.

Süßwasserflora von Mitteleuropa, Freshwater Flora of Central Europe, Rhodophyta and Phaeophyceae. Freshwater Flora of Central Europe, Spektrum Akademischer Verlag (7): 1-156.

Gwiazda R. 2011.

Problem of cormorants (Phalacrocorax carbo) and fisheries from EU perspective – focus on population trends and conflict reducing methods. In: Lirski A., Pyć A. (ed.). Carp culture in Europe. Current status, problems, perspective. Aller Aqua, IRS, Olsztyn: 57-68.

Gwiazda R. 2011.

Problem kormorana (Phalacrocorax carbo) i rybactwa z perspektywy UE – spojrzenie na trendy populacyjne i metody ograniczania konfliktu. W: Lirski A., Pyć A. (red.) Chów karpia w Europie. Stan obecny, trudności, perspektywy. Aller Aqua, IRS, Olsztyn: 61-72.

Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer., Bukacińska M., Chylarecki P. 2011.

Diet composition of the Caspian Gull (Larus cachinnans) in inland Poland: effect of breeding areas, breeding stages and sympatric breeding with the Herring Gull (Larus argentatus). Ornis Fennica (88): 80-89. Pobierz pdf

Hladyz S., Âbjörnsson K., Chauvet E., Dobson M., Elosegi A., Ferreira V., Fleituch T., Gessner M.O., Giller P.S., Gulis V., Hutton S.A., Lacoursière J.O., Lamothe S., Lecerf A., Malmqvist B., McKie B.G., Nistorescu M., Preda E., Riipinen M.P., Rîşnoveanu G., et al. 2011.

Stream Ecosystem Functioning in an Agricultural Landscape: The Importance of Terrestrial–Aquatic Linkages. Advances in Ecological Research 44 (4): 211-276.

Janecki T., Pociecha A., Kidawa A. 2011.

Polskie badania antarktycznego sublitoralu techniką nurkową oraz słodkowodnych zbiorników okolic Stacji Antarktycznej PAN im. H. Arctowskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą (67): 195-209.

Koperski P., Dumnicka E., Galas J. 2011.

Abiotic parameters determining fauna composition in karstic springs. Polish Journal of Ecology (59): 153-163. Pobierz pdf

Kustosz D., Walusiak E., Zieliński J. 2011.

Szafran spiski Crocus scepusiensis w Paśmie Leskowca w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3): 261-264.

Kwandrans J., Eloranta P., Kostkevičienè J., Kowalski W. 2011.

Freshwater Rhodophyta. W: Burchardt L. (red). 20th International Ecological Summer School (20-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia). A. Mickiewicz University of Poznań, Faculty of Biology, Department of Hydrobiology, Poznań: 1-48.

Ligęza S., Wilk-Woźniak E. 2011.

The occurrence of a Euglena pascheri and Lepocinclis ovum bloom in an oxbow lake in southern Poland under extreme environmental conditions. Ecological Indicators (11): 925-929.

Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Warchałowska-Śliwa E. 2011.

Biodiversity of Chironomidae (Diptera) and genome response to stress agents in the environment. Pestycydy/Pesticides 1-4: 41-48.

Pociecha A., McCarthy T.K. 2011.

Zooplankton vertical migration in Lough Derg (Ireland) during a 24 hour cycle. Oceanological and Hydrobiological Studies (40): 28-35.

Szarek-Gwiazda E., Czaplicka-Kotas A., Szalinska E. 2011.

Background concentrations of nickel in the sediments of the Carpathian dam reservoirs (Southern Poland. Clean-Soil Air Water (39): 368-375. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Walusiak E., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U. 2011.

Zbiorowiska hydrobiontów w stawie podlegającym długookresowej antropopresji. W: Marszelewski W: (red.) Antropogenic and natural transformation of lakes. Anthropogenic and natural transformations of Lakes (5): 165-171.

Walusiak E., Wilk –Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D. 2011.

Nowe stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans i salwini pływającej Salvinia natans w okolicach Chrzanowa i Niepołomic. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (2): 189-192.

Wilk-Woźniak E. 2011.

Glony planktonowe: wrogowie i przyjaciele. Ekonatura 7 (92): 9-11.

Wilk-Woźniak E., Ciszewski D., Pociecha A., Kwaterczak-Aleksander U. 2011.

Pattern of algal diversity in fishponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia, Poland). European Journal of Phycology 46: 192.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander- Kwaterczak U., Walusiak E. 2011.

Phyto- and zooplankton in fishponds contaminated with heavy metal runoff from a lead-zinc mine. Oceanological and Hydrobiological, Studies International Journal of Oceanography and Hydrobiology 40 (4): 77-85.

Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A., Kwandrans J., Wilk-Woźniak E. 2010.

Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy. Gónictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 5 (4): 21-30. Pobierz pdf

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2010.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2010/1 (7): 8-61.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2010.

Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba klasyfikacji. W: Ludwikowska-Kędzia M., Zieliński A. (red.), Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce: 40-43.

Dumnicka E., Galas J. 2010.

Stan wiedzy o skąposzczetach wodnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W:Z.Mirek (red.) Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Człowiek a środowisko, TPN, PTPNoZ Oddział Krakowski, Zakopane 2: 87-91.

Fleituch T. 2010.

Dekompozycja gruboziarnistej materii organicznej a funkcjonowanie ekosystemów małych rzek w warunkach antropopresji. Studia Naturae, Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków 57: 1-154.

Galas J. 2010.

Ryby „chwasty” w naturalnie bezrybnych jeziorach parków narodowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (6): 427-432.

Gwiazda R. 2010.

Birds’ predation on fish in the carp ponds during a year. In: Cieśla M, Lirski A. (eds.) Multifunctionality in pond aquaculture in Poland. Current Status. Warsaw University of Life Sciences, Warsaw: 74-79.

Gwiazda R., Amirowicz A. 2010.

Towards the optimal foraging strategy: is seasonal shift in the diet of Cormorants Phalacrocorax carbo in a dam reservoir the effect of water temperature or size pattern in fish assemblages?. Polish Journal of Ecology 58 (4): 783-792. Pobierz pdf

Gwiazda R., Jarocha K., Szarek-Gwiazda E. 2010.

Impact of small cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) roost on nutrients and phytoplankton assemblages in the littoral regions of a submontane dam reservoir. Biologia 65 (4): 742-748. Pobierz pdf

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2010.

Gromada: Chlorophyta - zielenice. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych, Burchardt L. (ed.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 3, Wyd. Bogucki: 119-151.

Mróz W. (red.) 2010.

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-318.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2010.

Gromada: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta – sinice. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych, Burchardt L. (ed.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 3, Wyd. Bogucki: 13-33.

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2010.

A comparison between the water quality of the main tributaries to three submontane dam reservoirs and the sediment quality in those reservoirs. Oceanological and Hydrobiological Studies 39 (3): 1-10. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Sadowska I. 2010.

Distribution of grain size and organic matter content in sediments of submontane dam reservoir. Environment Protection Engineering 36: 113-124. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2010.

A method for the assessment of hydromorphological river quality and its application to the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Radecki-Pawlik A., Hernik J. (red.) Cultural Landscapes of River Valleys. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków: 141-160.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Szarek-Gwiazda E., Kwandrans J., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2009.

Zapis XX-wiecznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie w osadach cieków i stawów rybnych doliny Matyldy. W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Środowisko i Kultura 6: 114-117.

Fjellhem A., Raddum G. G., Vandvik V., Cogalniceanu D., Boggero A., Branceli A., Galas J., Sporka F., Vidinova Y., Bitusik P., Dumnicka E., Galedean N., Kownacki A., Krno I., Preda E., Risnoveanu G., Stuchlik E. 2009.

Diversity and distribution patterns of benthic invertebrates along alpine gradients. A study of remote European freshwater lakes. Advanc. Limnol. 62: 167-190.

Gwiazda R. 2009.

Can poor foraging habitat (an inundated opencast sulphur mine) be attractive to the great crested grebe (Podiceps cristatus)?. Oceanological and Hydrobiological Studies 38 (3): 135-139. Pobierz pdf

Kukuła K., Bylak A., Amirowicz A. 2009.

Ryby. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Magurski Park Narodowy – monografia przyrodnicza. Krempna – Kraków, MPN, UJ: 181–187.

Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E., Jarząbek A. 2009.

Stan troficzny zbiorników zaporowych Górnej Wisły w oparciu o Dyrektywę Azotanową. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9: 37-40.

Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A. 2009.

Effect of contaminants on the genome of chironomids (Chironomidae, Diptera) live in sediments of Dunajec River and Czorsztyn Reservoir (Southern Poland). Water, Air and Soil Pollution 202 (1-4): 245-256. Pobierz pdf

Riipinen M.P., Fleituch T., Hladyz S., Woodward G., Giller P., Dobson M. 2009.

Invertebrate community structure and ecosystem functioning in European conifer plantation streams. Freshwater Biology: 1-14.

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G., Wilk-Woźniak E. 2009.

Changes of physicochemical parameters and phytoplankton in water of a submountain dam reservoir – effect of late summer stormflow. Archives of Environmental Protection 35 (4): 79-91. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E. 2009.

Zmiany populacyjne w zbiorowiskach glonów planktonowych oraz ich strategie życiowe w warunkach ekosystemów wodnych sztucznie zmienionych. Studia Naturae, Instytut Ochrony Przyrody PAN 55: 1-132.

Wilk-Woźniak E., Marshall H.G. 2009.

Diel changes in phytoplankton composition and abundance in the surface and sub-surface strata from a shallow eutrophic pond. International Review of Hydrobiology 94: 29-39.

Wyżga B., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2009.

Hydromorphological conditions, potential fish habitats and the fish community in a mountain river subjected to variable human impacts, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. River Research and Applications 25: 517–536.

Bodziarczyk J., Walusiak E., Delimat A., Krzaklewski W. 2008.

Języcznik zwyczajny Phyllitis skolopendrium (L.) Newm. w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3): 3-13.

Gwiazda R. 2008.

Pasożytnictwo pokarmowe rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus na stawach w Spytkowicach. Notatki ornitologiczne 49 (2): 126-128.

Krywult M., Klich M., Szarek-Gwiazda E. 2008.

Metal concentrations in chub Leuciscus cephalus (l.) from different parts of the submontane river. Acta Ichthyologica et Piscatoria 38 (1): 47-54. Pobierz pdf

Mazurkiewicz-Boroń G., Bednarz T., Wilk-Woźniak E. 2008.

Microbial efficiency in a meromictic reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies XXXVII (2): 3-19.

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2008.

Comments on the diet of Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) in the Dobczycki dam reservoir on the basis of field sample observations. Oceanological and Hydrobiological Studies XXXVII (3): 63-69.

Szarek-Gwiazda E. 2008.

Binding form of trace elements in sediment of a meromictic lake. Archives of Environmental Protection 34 (2): 35-49.

Wyżga B., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2008.

Zróżnicowanie hydromorfologiczne rzeki górskiej a bogactwo gatunkowe i liczebność ichtiofauny. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2008 (2): 273-285. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2008.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzeki górskiej na przykładzie Czarnego Dunajca. W: Wyżga B. (red.) Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 103–119. Pobierz pdf

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2007.

Glony pro- i eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiornikach wodnych Polski Południowej. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków: 352 str..

Chruszcz K., Wierzbowska I., Klasa A., Śnigórska K., Amirowicz A. 2007.

Występowanie i skład pokarmu wydry Lutra lutra (L.) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (6): 3–14.

Eloranta P., Kwandrans J. 2007.

Freshwater red algae (Rhodophyta). Identification guide to European taxa, particularly to those found in Finland. Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, Finland 15: 1-104.

Fleituch T., Leichtfried M. 2007.

Electron Transport System (ETS) activity in alder leaf litter in two contrasting headwater streams. International Review of Hydrobiology 92 (4-5): 378-391.

Konopiński M.K., Amirowicz A., Kukuła K. 2007.

Probable direction of the postglacial colonization of rivers on northern slopes of the Carpathian Ridge by Barbus carpathicus (Teleostei: Cyprinidae) evidenced by cline of genetic variation. Journal of Fish Biology 70 (Supplement C): 406–415. Pobierz pdf

Kwandrans J. 2007.

Diversity and ecology of the benthic diatom communities in relation to acidity, acidification and recovery of lakes and rivers. A.R.G. Gantner Verlag K.G. 9: 1-169.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E. 2007.

Trophic state of submountaine dam reservoirs. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 4: 307-313.

Gwiazda R. 2006.

Strategie pokarmowe ptaków rybożernych w warunkach sztucznych zbiorników wodnych południowej Polski. Studia Naturae, IOP PAN 51: 1-112.

Gwiazda R., Amirowicz A. 2006.

Selective foraging of Grey Heron Ardea cinerea L., 1758 in relation to density and composition of littoral fish community in a submontane dam reservoir. Waterbirds 29: 226–232. Pobierz pdf

Kownacki A., Dumnicka E., Kwandrans J., Galas J., Olik M. 2006.

Benthic communities in relation to environmental factors in small high mountain ponds threatened by air pollutions. Boreal Env. Res. 11 (6): 481-492.

Kownacki A., Soszka H., Golub M., Fleituch T. 2006.

Pollution impact on benthic macroinvertebrates in different types of Polish rivers. Verhandlungen Intnternationale Vereinigung fur Limnologie 29: 2177-2180.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006.

Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridization . Die Vogelwelt 127: 11-22. Pobierz pdf

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2006.

The life strategy and dynamics of selected species of phyto- and zooplankton in a dam reservoir during „wet” and „dry” years. Polish Journal of Ecology 54 (1): 29-38.

Szarek-Gwiazda E., Amirowicz A. 2006.

Bioaccumulation of trace elements in roach, silver bream, rudd, and perch living in an inundated opencast sulphur mine. Aquatic Ecology 40: 221–236. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Amirowicz A., Gwiazda R. 2006.

Trace element concentrations in fish and bottom sediments of a eutrophic dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 35 (4): 331-352. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Galas J., Wróbel A., Ollik M. 2006.

Surficial sediment composition in an inundated opencast sulphur mine (Piaseczno lake. southern Poland). Aquatic Ecology 40 (2): 155-164. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2006.

Influence of cadmium and lead partitioning in water and sediment on their deposition in the sediment of a eutrophic dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 35 (2): 141-157. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Żurek R. 2006.

Distribution of trace elements in meromictic pit lake. Water, Air and Soil Pollution 174 (1-4): 181-196. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Cerbin S., Marshall HG, Burchardt L. 2006.

SEM investigation of two common cyanporokaryotes: Microcystis aeruginosa Kütz. and Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Arch. Fur Hydrobiol. Suppl. 164/ Algol. Stud. 121: 85-89.

Wilk-Woźniak E., Żurek R. 2006.

Phytoplankton and its relationships with chemical parameters and zooplankton in meromictic Piaseczno reservoir, Southern Poland. Aquatic Ecology 40 (2): 165-176.

Amirowicz A., Kukuła K. 2005.

Stream habitat conditions and fish fauna within the occurrence range of Wałecki barbel, Barbus cyclolepis waleckii Rolik, 1970 (Teleostei: Cyprinidae) in Polish part of the Carpathian Mts. Polish Journal of Ecology 53 (4): 503–522. Pobierz pdf

Fleituch T., Amirowicz A. 2005.

Stream habitats, benthic macroinvertebrates, lotic fish and their relationships: a multi-scale approach. Polish Journal of Ecology 53 (1): 81-95. Pobierz pdf

Marshall H.G., Burchardt L., Wilk-Woźniak E. 2005.

Comparison of phytoplankton and autotrophic populations over a 24 hour period from a pond’s surface and subsurface waters in Virginia, U.S. A. Oceanological and Hydrobiological Studies 34 (3): 229-235.

Michailova P., Kownacki A., Warchalowska-Sliwa E., Szarek-Gwiazda E. 2005.

Two cytotypes of Kiefferulus tendipediformis (Goetghebuer, 1921) (Diptera, Chironomidae). Caryologia 58 (1): 62-69. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E 2005.

Manganese and iron accumulation in a eutrophic, submontane dam reservoir – the role of speciation. Oceanological and Hydrobiological Studies 34 (3): 125-139.

Wilk-Woźniak E., Ligęza S. 2005.

Flora glonów zbiorników wodnych na starorzeczach Wisły. Różnice wynikajace ze sposobu zagospodarowania i funkcjonowania zbiorników. Monografia. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego., Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, M. Jezierska-Madziar (red.): 53-69.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A. 2005.

Organizmy planktonowe w rezerwacie wodnym „Wiślisko Kobyle": - starorzecze Wisły, Puszcza Niepołomicka ok. Krakowa. Monografia. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego., Akadmia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, M. Jezierska-Madziar (red.): 38-52.

Wojtal A.Z., Wilk-Woźniak E., Bucka H. 2005.

Diatoms (Bacillariophyceae) of the transitory zone of Wolnica Bay (Dobczyce dam reservoir) and Zakliczanka stream (Southern Poland). Arch. Fur Hydrobiol./ Algol. Stud 115: 1-15.

Fleituch T., Leichtfried M. 2004.

Ash Tree Leaf Litter (Fraxinus excelsior L.) Breakdown in Two Different Biotopes and Streams. International Review of Hydrobiology 89: 508–518.

Kownacki A., Soszka H., Kudelska D., Fleituch T. 2004.

Bioassessment of Polish rivers based on macroinvertebrates. W: Geller W. et al. (red.). 11th Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Proceedings of the international conference, 18-22 October 2004 at the UFZ. UFZ-Bericht. 18/2004: 250-251.

Amirowicz A. 2003.

Ryby i minogi w wodach Górnego Śląska. Przyroda Górnego Śląska (34): 15–18.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2003.

Morphology and ecology of selected coccal green algae occurring in different types of water bodies. Biologia 58 (4): 483-487.

Fleituch T. 2003.

Structure and functional organization of benthic stream invertebrates in a regulated stream. International Review of Hydrobiology 88: 332-344.

Godlewska M., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Jelonek M. 2003.

Effects of flood on the functioning of the Dobczyce reservoir ecosystem. Hydrobiologia 504: 305-313.

Gwiazda R. 2003.

Changes in the piscivorous bird community at a Polish submontane reservoir between 1990 and 2000 in relation to water level. In: Cowx J. G. (ed.) Interactions between fish and birds: Implications for Management . Blackwell Science: 211-220.

Pociecha A., Amirowicz A. 2003.

An attempt to determine the share of zooplankton in food consumed by fish in the limnetic zone of a eutrophic dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 32 (2): 15–31. Pobierz pdf

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2003.

Cyanobacteria-cladocera relationships in submountane dam reservoir modyfied by hydrological conditions. Archiv Für Hydrobiologie/ Algological Studies 109: 609-615.

Shubert L.E., Wilk-Woźniak E. 2003.

SEM investigation of several non- motile coccoid green algae isolated from aquatic habitats in Poland. Biologia 58 (4): 459-466.

Szarek-Gwiazda E., Amirowicz A. 2003.

Bioaccumulation of trace elements in roach, Rutilus rutilus (L.) in a eutrophicated submontane reservoir. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 10 (5): 445–453.

Twardy S., Kopacz M., Kostuch M., Kuźniar A., Smoroń S., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E., Jarząbek A., Kowalik A., Książyński K.W., Sarna S., Twaróg B. 2003.

Kryteria wyznaczania wód i obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (na terenie RZGW Kraków). Opracowanie monograficzne. RZGW, Kraków: 1-93.

Wilk-Woźniak E., Bucka H., Mrozińska T. 2003.

Contribution to a broadening of taxonomical and ecological knowledge on Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Archiv Für Hydrobiologie/ Algological Studies 109: 499-508.

Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2003.

The autumn dominance of cyanoprokaryotes in a deep meso-eutrophic submontane reservoir. Biologia 58 (1): 17-24.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2002.

Monografia. Gatunki kosmopolityczne i ubikwistyczne wśród glonów pro- i eukariotycznych występujących w zbiornikach wodnych Polski Południowej. ZBW PAN, Kraków: 233 str..

Fleituch T., Soszka H., Kudelska D., Kownacki A. 2002.

Macroinvertebrates as indicators of water quality in rivers: a scientific basis for Polish standard method. Archiv fur Hydrobiologie. Large Rivers Suppl 13 (3-4): 225-239.

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2002.

Deposition of copper in the eutrophic, Submontane Dobczyce Dam reservoir (Southern Poland)- role of speciation. Water, Air and Soil Pollution 140 (1-4): 203-218. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Kosiński M. 2001.

Effect of allochthonous and autochthonous factors on phytoplankton biomass in a submontane dam reservoir (S Poland). Biologia 56 (4): 345-354.

Wilk-Woźniak, Pociecha A., Bucka H. 2001.

Fitoplankton-zooplankton interactions, size relations and adaptive responses. A short review. Ecohydrology & Hydrobiology 1 (4): 511-517.

Amirowicz A. 2000.

Pozycja ryb w sieci troficznej litoralu. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 213–221.

Amirowicz A. 2000.

Morfologia zbiornika. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 57–62.

Amirowicz A., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2000.

Łańcuch troficzny w pelagialu. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 177–184.

Szarek-Gwiazda E. 2000.

Metale ciężkie w wodzie i osadzie dennym. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.), Zbiornik Dobczycki – ekologia – eutrofizacja – ochrona, Kraków, ZBW, PAN: 81-95.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 1999.

Cyanobacteria responsible for planktic water blooms in reservoirs in southern Poland. Archiv für Hydrobiologie Suppl. Algological Studies (129/94): 105-113.

Starzecka A., Bednarz T., Amirowicz A. 1999.

Model of energy flow in the bottom sediments of littoral zone of a dam reservoir with regard to detritivorous roach, Rutilus rutilus (L.). Polish Journal of Ecology 47: 103–112.

Szarek-Gwiazda E. 1999.

Heavy metal contents in stone loach Noemacheilus barbatulus (L.) (Cobitidae) living in the river above and below dam reservoir (Dobczyce Reservoir, southern Poland). Polish Journal of Ecology 47 (2): 145-152.

Amirowicz A. 1998.

Consequences of the basin morphology for fish community in a deep-storage submontane reservoir. Acta Hydrobiologica 39 (Supplement 1): 35–56.

Szarek-Gwiazda E. 1998.

Horizontal, vertical and seasonal distribution of heavy metals in the water of a stratified dam reservoir (Dobczyce Reservoir, southern Poland) . Acta Hydrobiologica 40 (2): 113-120.

Szarek-Gwiazda E. 1998.

The effect of abiotic factors on the content and mobility of heavy metals in the sediment of a eutrophic dam reservoir (Dobczyce Reservoir, southern Poland). Acta Hydrobiologica 40 (2): 121-129.

Wilk-Woźniak E. 1998.

Late autumn mass development of Woronichinia naegeliana (Cyanophyceae) in a dam reservoir in Southern Poland. Biologia 53 (1): 1-5.

Lewander M., Szarek E., Greger M. 1996.

Macrophytes as indicators of bioavailable Cd, Pb and Zn flow in the river Przemsza, Katowice Region. Applied Geochemistry 11: 169-173. Pobierz pdf

Szarek E. 1994.

The effect of abiotic factors on chlorophyll a in attached algae and mosses in the Sucha Woda stream (High Tatra Mts, southern Poland). Acta Hydrobiologica 36 (3): 309-322.

Kownacki A., Galas J., Kawecka B., Szarek E., Wojtan K. 1993.

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów potokowych w Tatrzańskim Parku Narodowym . Pol. Tow. Hydrobiol., Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin: 40-43.

Starmach J., Fleituch T., Amirowicz A., Mazurkiewicz G., Jelonek M. 1991.

Longitudinal patterns in fish communities in a Polish mountain river: their relations to abiotic and biotic factors. Acta Hydrobiologica 33 (3/4): 353–366.

Amirowicz A. 1989.

Environmental characteristics of affluents of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland) in the preimpoundment period (1983–1985). 2. Periphyton. Acta Hydrobiologica 30 (1988) (3/4): 297–304.

Starmach J., Jelonek M., Mazurkiewicz G., Fleituch T., Amirowicz A. 1988.

Investigations of the present condition of the ichthyofauna and possible exploitation of the Raba River drainage basin. Part 1. Biological-fishery characterization of the upper part of the Raba River and its tributaries. Roczniki Naukowe PZW 1: 75–96.

Jelonek M., Amirowicz A. 1987.

Composition, density and biomass of the ichthyofauna of the Goczałkowice reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiologica 29 (2): 253–259.

Jelonek M., Amirowicz A. 1987.

Density and biomass of fish in the Rożnów reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiologica 29 (2): 243–251.

Amirowicz A. 1986.

Vaucheria species in the neighbourhood of Cracow. Fragmenta Floristica et Geobotanica 29 (3–4): 465–474.

Amirowicz A. 1983.

Woszerie i możliwości ich badania. Wszechświat 84 (10): 225–228.

Amirowicz A. 1981.

Macroscopic algae from the Bolechowicki Stream (Cracow-Częstochowa Upland, Southern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 27 (4): 667–675.

Amirowicz A. 1981.

Przyroda Potoku Bolechowickiego i problemy jej ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 37 (5): 17–24.

Amirowicz A. 1980.

Vaucheria canalicularis (L.) Christensen, 1968 from the Bolechowicki Stream near Cracow (Southern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 26 (2–4): 355–362.

Kownacki A., Wojtusiak J., Żurek R. 1975.

Nowe i rzadkie gatunki Rotatoria , Cladocera i Chironomidae (Diptera) dla fauny wodnej Afaganistanu. Acta hydrobiologica 18 (3): 291-304. Pobierz pdf

Projekty

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:
2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39
ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00433 Zmiany różnorodności funkcjonalnej zooplanktonu jako odpowiedź na zakwity sinicowe.
Kierownik projektu:

mgr Wojciech Krztoń

tel.: 12 370 35 02
PRELUDIUM 15 - 2018/29/N/NZ8/02519 Wpływ zakwitu sinicowego na niszę izotopową słodkowodnych skorupiaków planktonowych.
Kierownik projektu:

mgr Wojciech Krztoń

tel.: 12 370 35 02
GLEON Global Lake Ecological Observatory Network - GALACTIC: GlobAl Lake miCroplasTICs.
Kierownik projektu: Dr Barbara Leoni, Dr Veronica Nava
LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/category/be-kategorijos-pl/.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:
2017/25/B/ST10/02439 Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk TORFOWISKA.
Kierownik projektu:
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:
,,Cyanobacteria, Viruses, Protozoan and Metazoan - Understanding ecological interactions in communities of aquatic ecosystems” .
Kierownik projektu:
2014/15/B/ST10/03862 Rekonstrukcja i prognoza reakcji systemu rzecznego zmienionego przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji siedlisk wodnych Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nimi ekosystemów. Identyfikacja ich zagrożeń oraz opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i gatunków Natura 2000.
Kierownik projektu:
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:
Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej metody.
Kierownik projektu: Paweł Koperski
N N304 276940 Naturalne mieszańce ryb w środowisku antropogenicznym: identyfikacja molekularna i tempo wzrostu w porównaniu z gatunkami rodzicielskimi.
Kierownik projektu:
N N305 284640 Ocena zmian wybranych powiązań w sieci troficznej głębokiego zbiornika zaporowego w zależności od stopnia zaburzeń ekosystemu.
Kierownik projektu:
Relacje troficzne fito-zooplankton w zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego.
Kierownik projektu:
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:
N N305 374939 Wieloskalowa ocena zmian różnorodności wrotków i skorupiaków planktonowych na obszarze Polski w antropogenicznych systemach wodnych.
Kierownik projektu:
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N305 376438 Przemiany środowiskowe oraz kolonizacja i sukcesja roślinności na obszarze historycznych koloni pingwinów w Antarktyce.
Kierownik projektu:
N N304 170539 Porosty słodkowodne w Polsce: różnorodność, ekologia i znaczenie bioindykacyjne.
Kierownik projektu: dr Beata Krzewicka
N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
Rola organizmów miksotroficznych i zooplanktonu w procesach zakwitów sinicowych.
Kierownik projektu:
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
N N304 285937 Różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie geograficzne krasnorostów słodkowodnych (Rhodophyta) wybranych ekosystemów wodnych Polski oraz zróżnicowanie genetyczne w obrębie populacji europejskich.
N N304 326036 Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (enemy release hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:
N N305 232735 Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.
COST Action 635 INTERCAFE: Interdisciplinary Initiative to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts.
Kierownik projektu:
2PO4F04527 Różnorodność zielenicy z rodzaju Desmodesmus w wodach o różnym statusie troficznym oraz jej zmienność morfologiczna w zależności od dostępności związków pokarmowych.
Kierownik projektu:
KBN Nr A-9N/2003-2004 Leaf litter decomposition and its ETS (electron transport system) activity in two mountain stream systems (Austria, Poland).
Kierownik projektu:
EVK1-CT-2001-00088 Integrating Ecosystem Functioning into River Quality Assessment and Managament FIVFUNCTION.
Kierownik projektu:
Grant KBN 3P04F 46 23 Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa i zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larus argentatus i mew białogłowych Larus cachinnans w warunkach sympatrycznego występowania.
Kierownik projektu:
KBN Nr 6 PO4 F 02 222 Analiza wielowymiarowa zależności między makrobezkręgowcami i rybami w potoku górskim.
Kierownik projektu:
6PO4F 086 21 Gatunki kosmopolityczne czy ubikwistyczne. Czynniki decydujące o egzystencji glonów pro- i eukariotycznych w zbiornikach wodnych poddanych modyfikującej działalności człowieka.
Nr A-9/2001-2002 Horizontal faunal distribution, shear stress and food resources in a mountain streams.
Kierownik projektu:
KBN 6P04G 004 20 Zależności biotyczne i abiotyczne zbiornika Piaseczno (zatopiona kopalnia siarki).
Kierownik projektu: dr hab. Roman Żuek
Q5RS-2000-31387 REDCAFE: Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a pan-European Scale.
Kierownik projektu:
KBN Nr 6 PO4 G 03 616 Ocena jakości wody w oparciu o makrobezkręgowce denne – naukowe podstawy opracowania polskiej metody standardowej.
Kierownik projektu:
KBN Nr 6 PO4 C 04 117 Rozkład allochtonicznej materii organicznej w rzece przez grzyby wodne (Hyphomycetes) i makrobezkręgowce.
Kierownik projektu:
Nr A-9N/1999-2000 Leaf litter decomposition in two mountain river systems (Austria, Poland) and its role in macrobenthic consumers feeding.
Kierownik projektu:

Inne

Nazwa konferencji: Dzień tematyczny LIFE
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-09-03
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R.
Wykład: Dzień Informacyjny LIFE - gospodarka o obiegu zamkniętym
Nazwa konferencji: Spotkanie międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi
Organizator: Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wydział Programów Wodnych
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-07-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń, W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład: AlgaeService for LIFE No. LIFE17 ENV/LT/000407. GLONY – GOSPODARKA EKOLOGICZNA EKOSYSTEMÓW WODNYCH
Nazwa konferencji: Shallow Lakes 2021
Organizator: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brazil
Miejsce: Natal, Brazil
Data: 2021-03-01
Autorzy: Krztoń W., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Žutinić P., Gligora Udovič M., Kulaš A., Koreiviene J., Karosiene J., Gebus-Czupyt B., Galir Balkić A., Stević F., Žuna Pfeiffer T., Špoljarić Maronić D.
Wykład na konferencji: Nutrition facts: impact of cyanobacterial blooms on C:N ratio of freshwater Crustacean zooplankton
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Karosienė J., Koreivienė J., Mantzouki E., Krztoń W., Walusiak E., Kasperovičienė J., Žutinič P., Gligora Udovič M., Kobos J., Toporowska M., Bańkowska-Sobczak A., Budzyńska A., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gołdyn R., Grabowska M., Jakubowska-Krepska N., Jasser I., Karpowicz M., Kokociński M., Kozak A., Mazur-Marzec H., Mądrecka B., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Niedźwiecki M., Pawlik-Skowrońska B., Pasztaleniec A., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Rosińska J., Szeląg-Wasielewska E., Wasilewicz M., Stević F., Špoljarić Maronić D., Žuna Pfeiffer T., Mankiewicz-Boczek J., Gągała-Borowska I., Łaciak M.
Poster: Cyanobacterial diversity, biomass and cyanotoxins across the latitude in European freshwaters
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Koreiviene J., Wilk-Woźniak E., Karosiene J., Kasperoviciene J., Juskaite L., Zagorskis A., Paskauskas R., Gulbinas Z., Valskys V., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład na konferencji: Tools to manage cyanobacteria agglomerations in freshwater ecosystems
Nazwa konferencji: Communication event with stakeholders “Demonstration of algae harvesting in the River Šventoji” LIFE17 ENV/LT/000407 project ”ALGAE – ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS”
Organizator: Nature Heritage Fund, Vilnius, Lithuania
Miejsce: Anykščiai, Lithuania
Data: 2020-08-12
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Conundrum of cyanobacterial blooms in small and shallow waters
Nazwa konferencji: Ochrona przyrody, powierzchni Ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku
Miejsce: Zakopane
Data: 2019-06-10
Autorzy: Pociecha A., Wojtal A.Z., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Cichoń S.
Wykład na konferencji: Ocena stanu zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi na obszarach pokopalnianych
Nazwa konferencji: 38th International Conference of Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae"
Organizator: Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Miejsce: Kielce-Sandomierz
Data: 2019-06-04
Autorzy: Krztoń W., Wilk-Woźniak E., Walusiak E.
Poster: Co-evolution and co-adaptation - cyanobacteria and isotopic niches of zooplankton
Nazwa konferencji: 38th International Conference of Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae"
Organizator: Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Miejsce: Kielce-Sandomierz
Data: 2019-06-04
Autorzy: Wojtal A.Z., Pociecha A., Toporowska M., Grabowska M., Chmiel St.
Poster: The biodiversity and environment quality of large Springs in Lublin Upland and Roztocze region (East Poland)
Nazwa konferencji: 38th International Conference of Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae"
Organizator: Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Miejsce: Kielce-Sandomierz
Data: 2019-06-04
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Krztoń W., Kustosz D., Walusiak E.
Poster: Algae - Economy-based ecological service of aquatic ecosystems (AlgaeService fo LIFE) - introduction to the project. Part 1
Nazwa konferencji: X Sesja Paleolimnologiczna
Organizator: Zakład Paleobotaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,Komisja Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego,Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk
Miejsce: Białystok
Data: 2019-03-18
Autorzy: Zawisza E., Pociecha A., Mirosław-Grabowska J., Seroczyńska K., Worobiec E., Worobiec G., Wojtal A.Z.
Wykład na konferencji: Co żyło w jeziorach przed czwartorzędem?
Nazwa konferencji: 5th Conference of the Forum Carpaticum “Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region”
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Kosiba J., Krztoń W.
Poster: Does climate changes affect biotic factors of deep dam reservoirs? A case study of the Dobczyce dam reservoir (Southern Poland)
Nazwa konferencji: 7th Balkan Botanical Congress
Organizator: University of Novi Sad
Miejsce: Serbia - Nowy Sad
Data: 2018-09-10
Autorzy: Dominika Kustosz
Poster: Ethnographic historical sources as a prelude to ethnobotanical research in Podhale region
Nazwa konferencji: III Konferencja Zooplanktonowa "Zooplankton w czasie i przestrzeni"
Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Sekcja Zooplanktonowa PTH, CEEiRJ w Szczecinku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Kosiba J., Krztoń W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ potencjalnie toksycznych sinic na orzęski (Spirostomum sp.)
Nazwa konferencji: III Konferencja Zooplanktonowa "Zooplankton w czasie i przestrzeni"
Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Sekcja Zooplanktonowa PTH, CEEiRJ w Szczecinku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ długotrwałych zakwitów sinic na grupy funkcjonalne zespołu zooplanktonu
Nazwa konferencji: III Krajowa Konferencja Zooplanktonowa ,,Zooplankton w czasie i przestrzeni’’
Organizator: Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Karpowicz M., Pociecha A., Hołyńska M., Dumnicka E., Galas J.,
Poster: Widłonogi fliszowych studni Polski Południowej
Nazwa konferencji: 14th International Paleolimnology Symposium
Organizator: International Association of Limnogeology, IPA, Stockholm University
Miejsce: Stockholm, Sweden
Data: 2018-06-18
Autorzy: Zawisza E., Pociecha A., Worobiec E., Szeroczyńska K., Worobiec G.
Poster: The oldest chitinous fossil remains of Cladocera from Miocene (12-8 million years ago) oxbow lake (Central Poland)
Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Wojtal A.Z., Ciszewski D., Cichoń S., Pociecha A.
Poster: The diatom analysis of sediments from the ore mine cessation in the Chechło River area (S Poland)
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Nadir Solak C., Bąk M., Wojtal A.Z, Kaleli A., Ergönül B.
Wykład na konferencji: The diatoms of high altitude lakes in the Black Sea Region, Turkey
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Mantzouki E., Krztoń W., Walusiak E. et al.
Wykład na konferencji: Cyanotoxins and their producers in the lakes of Central and Eastern Europe
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Nadir Solak C., Wojtal A.Z., Kaleli A., Ergönül B., Çetin A.K.
Poster: A new record diatoms from the Tigris-Euphrates River System (Turkey)
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Chmura D., Walusiak E., Elżbieta Wilk-Woźniak E.
Poster: Mixotrophic algae as an indicator species in some types of water bodies
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych
Organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrobiologii
Miejsce: Ustroń
Data: 2018-05-16
Autorzy: Kownacki A., Szarek-Gwiazda E., Michailova P.
Wykład: Czy zoobentos może być bioindykatorem zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi?
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku”
Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
Miejsce: Kraków
Data: 2017-12-14
Autorzy: Szarek-Gwiazda E., Kosiba J., Krztoń W., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Zmienność stężeń żelaza jako czynnika wpływającego na zakwity glonów w małych zbiornikach wodnych
Nazwa konferencji: 18th WORKSHOP OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PHYTOPLANKTON TAXONOMY AND ECOLOGY (IAP)
Organizator: Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil
Miejsce: Natal
Data: 2017-08-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Kosiba J., Krztoń W., Walusiak E., Chmura D.
Wykład na konferencji: 3xC! Competition, Cooperation or Coexistence – do we understand trophic networks in plankton of small and shallow reservoirs?
Nazwa konferencji: 11th Conference of the European Ornithologists' Union
Organizator: European Ornithologists' Union
Miejsce: Turku, Finland
Data: 2017-08-18
Autorzy: Flis A.
Poster: Vocal activity of male Little Bittern Ixobrychus minutus in the breeding season
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Chironomidae, 2-8 July, 2017, MUSE - Museo delle Scienze, Trento, Italy
Organizator: MUSE - Museo delle Scienze
Miejsce: Trento, Italy
Data: 2017-07-02
Autorzy: Michailova P., Ilkova J., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Ciszewski D.
Wykład na konferencji: Genome instability in Chironomus annularius sensu Strenzke (Diptera, Chironomidae) – a biomarker for assessment of the contaminants in Chechło River (Poland)
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Chironomidae, 2-8 July, 2017, MUSE - Museo delle Scienze, Trento, Italy
Organizator: MUSE - Museo delle Scienze
Miejsce: Trento, Italy
Data: 2017-07-02
Autorzy: Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Michailova P., Ilkova J., Pociecha A., Ciszewski D.
Poster: The influence of historical contamination with heavy metals on Chironomidae (Diptera) communities in the Chechło River and small ponds situated on the floodplain (Southern Poland)
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Chironomidae, 2-8 July, 2017, MUSE - Museo delle Scienze, Trento, Italy
Organizator: MUSE - Museo delle Scienze
Miejsce: Trento, Italy
Data: 2017-07-02
Autorzy: Kownacki A., Dykas M., Szarek-Gwiazda E., Jabłońska-Barna I., Michailova P.
Poster: Comparison of selected part of larval morphology in some species of the genus Chironomus (Chironomidae, Diptera) using scanning electron microscope (SEM)
Nazwa konferencji: I Konferencja Doktorantów PAN
Organizator: Rada Samorządu Doktorantów PAN
Miejsce: Raszyn-Falenty
Data: 2017-06-23
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J.
Wykład: Środowiskowe studia doktoranckie na przykładzie Studiów Doktoranckich Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Is phenotypic plasticity a result of exposure to single or complex ecological factors? The case of Desmodesmus
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society "Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects"
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Does the morphological type of Cyanobacteria affect Cladocera?
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E.
Prowadzenie: Oral session 4
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society "Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects"
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Kosiba J.
Poster: Do Cyanobacteria drive Ciliata assemblages? - experimental studies.
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Wojtal A.Z., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Phyto- and zooplankton relationships in oxbow lakes polluted by heavy metals
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Amirowicz A., Oglęcki P., Jeleński J., Radecki-Pawlik A., Plesiński K.
Poster: Changes to the functioning of a mountain stream following check-dam lowering and installation of boulder ramps.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Early stages of island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: Tygodnie wymienne z Litewską Akademią Nauk. Projekt "Common relationships between Cyanobacteria and Ciliates"
Organizator: Tygodnie wymienne w ramach wymiany bezdewizowej
Miejsce: Institute of Botany of Nature Research Centre, Vilnus, Lithuania
Data: 2016-11-06
Autorzy: Kosiba J.
Wykład: Cyanobacteria as drivers of Cilites communities
Nazwa konferencji: „Innowacje w terenowej ornitologii” 35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
Organizator: Górnośląskie Koło Ornitologiczne
Miejsce: Poraj
Data: 2016-10-14
Autorzy: Flis A.
Wykład na konferencji: Ptasi Big Brother, czyli zastosowanie fotopułapek w monitoringu i badaniach biologii gatunku. Innowacje w terenowej ornitologii
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Environment-friendly redection of the erosional threat caused by a dynamic mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B,. Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountainous Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ecological state of a mountain river before and after an extreme flood: implications for river status assessment.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P., Jeleński J.
Poster: Do the spatial and seasonal patterns or temporal trends in habitat conditions shape fish communities in a Carpathian gravel-bed river?
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 5. Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Poster: Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J. Amirowicz A., Oglęcki P., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Changes to the functioning of a mountain stream following instalation of boulder riffles and check-dam lowering: Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 33rd SIL Congress
Organizator: International Society of Limnology
Miejsce: Torino, Italy
Data: 2016-07-31
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystis modifies biodiversity of planktonic communities
Nazwa konferencji: SIL International Society of Limnology
Organizator: International Society of Limnology
Miejsce: Torino, Italy
Data: 2016-07-31
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E., Ciszewski D.
Wykład na konferencji: Complexity of interactions – what we know about phenotypic plasticity in Desmodesmus?
Nazwa konferencji: 35th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in anthropogenically transformed ecosystems
Organizator: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmnetal Protection, Department of Algology and Mycology and Polish Phycological Society
Miejsce: Łódź-Stryków
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Gadzinowska J., Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Diversity of plankton organisms in shallow reservoirs exposed to cyanobacterial blooms
Nazwa konferencji: 35th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in anthropogenically transformed ecosystems
Organizator: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmnetal Protection, Department of Algology and Mycology and Polish Phycological Society
Miejsce: Łódź-Stryków
Data: 2016-06-01
Autorzy: Kobos J., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Adamczuk M., Budzyńska A., Bańkowska A., Bukowska A., Cerbin S., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gągała I., Grabowska M., Jakubowska N., Jasser I., Kalinski T., Karpowicz M., Kokociński M., Kostrzewska-Szlakowska I., Kozak A., Kruk M., Krztoń W., Mankiewicz-Boczek J., Mazur-Marzec H., Mądrecka B., Messyasz B., Nawrocka L., Niedźwiecki M., Ochocka A., Parraga P.A., Pasztaleniec A., Pawlik-Skowrońska B., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Sieńska J., Strzesak M., Szeląg-Wasielewska E., Szymański D., Walusiak E., Wasilewicz M., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Polish participation in the European multi-lake survey (summer 2015) - preliminary research
Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa
Organizator: Sekcja Zooplanktonowa PTH, Oddział PTH w Szczecinie, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Zatom
Data: 2016-05-31
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Strzesak M., Gadzinowska J.
Poster: Zmiany mechaniczne aparatu filtracyjnego Daphnia longispina podczas zakwitu Aphanizomenon flos-aquae
Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa
Organizator: Sekcja Zooplanktonowa PTH, Oddział PTH w Szczecinie, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Zatom
Data: 2016-05-31
Autorzy: Żurek R., Diakiv V. O., Gadzinowska J., Szarek-Gwiazda E
Wykład na konferencji: Osobliwości powyrobiskowego zbiornika wodnego w Kałuszy, Ukraina
Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa
Organizator: Sekcja Zooplanktonowa PTH, Oddział PTH w Szczecinie, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Zatom
Data: 2016-05-31
Autorzy: Gadzinowska J., Krztoń W., Strzesak M., Pudaś K.
Poster: Czy toksyny sinicowe modyfikują strukturę planktonu zwierzęcego?
Nazwa konferencji: XVI Festiwal Nauki w Krakowie
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Miejsce: Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN
Data: 2016-05-20
Autorzy: Pociecha A., Gadzinowska J.
Prowadzenie: Wodne stwory i potwory – czyli mikrozoo
Nazwa konferencji: IV Szkolny Festiwal Nauki
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Data: 2016-03-22
Autorzy: Pociecha A., Gadzinowska J., Krztoń W.
Prowadzenie: Szkiełko i oko – świat widziany pod mikroskopem
Nazwa konferencji: Sesja naukowa „Tajemniczy świat glonów"
Organizator: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
Miejsce: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Data: 2016-02-26
Autorzy: Kownacki A., Gwiazda R., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Kula A.
Organizacja: Tajemniczy świat glonów
Nazwa konferencji: II International Scientific and Practical Conference "Environmental Safety as Basis of Sustainable Development. European Experience and Perspectives"
Organizator: Lviv State University of Life Safety
Miejsce: Lviv, Ukraine
Data: 2015-11-04
Autorzy: Żurek R., Diakiv V.O., Gadzinowska J., Szarek-Gwiazda E.
Wykład na konferencji: Dombrovski pit lake - Ukrainian dead sea (?)
Nazwa konferencji: 2nd Conference Disaster Risk Reduction
Organizator: Wojewoda Mazowiecki
Miejsce: Warszawa
Data: 2015-10-15
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Low-impact method of flood damage prevention in a dynamic mountain river – case study from the Czarny Dunajec River.
Nazwa konferencji: Warsztaty okrzemkowe
Organizator: Oddział Krakowski PTH, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Katedra Ochrony Środowiska AGH
Miejsce: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Katedra Ochrony Środowiska AGH
Data: 2015-09-17
Autorzy: Oddział Krakowski PTH, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Katedra Ochrony Środowiska AGH
Organizacja: Warsztaty okrzemkowe
Nazwa konferencji: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
Organizator: Polskie Towarzystwo Zoologiczne
Miejsce: Zielona Góra
Data: 2015-09-11
Autorzy: Flis A., Gwiazda R.
Wykład na konferencji: Międzypłciowe różnice w opiece nad lęgiem u bączka Ixobrychus minutus
Nazwa konferencji: XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Politechnika Koszalińska
Miejsce: Koszalin
Data: 2015-09-08
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ mikrocystyn na zagęszczenie wioślarek (Cladocera) w zbiornikach wodnych pochodzenia atropogenicznego
Nazwa konferencji: XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Politechnika Koszalińska
Miejsce: Koszalin
Data: 2015-09-08
Autorzy: Gadzinowska J.
Poster: Różnorodność, biomasa i grupy troficzne orzęsków (Ciliata) w starorzeczach Wisły
Nazwa konferencji: Sixth European Phycological Congress
Organizator: Federation of European Phycological Societies and British Phycological Society
Miejsce: London, UK
Data: 2015-08-23
Autorzy: Shubert L., Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Mróz W
Wykład na konferencji: Using correspondence analysis to determine relationships between abiotic factors and the density of Desmodesmus species in Polish lakes
Nazwa konferencji: Sixth European Phycological Congress
Organizator: Federation of European Phycological Societies and British Phycological Society
Miejsce: London, UK
Data: 2015-08-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K.
Poster: Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron
Nazwa konferencji: 2nd International Conference „Integrative Sciences and sustainable development of rivers”
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2015-06-22
Autorzy: Wyżga B., Przebięda M., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Amirowcz A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E, Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystins as a factor modyfing biodiversity of planktonic organisms in the ecosystems of oxbow lakes of Vistula River.
Nazwa konferencji: 34 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Linking algae to water habitats in Natura 2000
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Strzesak M., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: What about the role of anoxia and iron for cyanobacteria bloom?
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E., Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Together or separately? Trophic relationships in planktonic communities of Vistula River oxbow lakes.
Nazwa konferencji: 34 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźnak E., Ligęza S., Mróz W.
Wykład na konferencji: Abiotic factors affecting the density of Desmodesmus species in Polish Lakes using CCA analysis
Nazwa konferencji: Święto Ziemi
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Data: 2015-04-20
Autorzy: Walusiak E., Gadzinowska J.
Wykład: Wiosna w Tatrach. Mieszkańcy tatrzańskich wód.
Nazwa konferencji: Szkolny Festiwal Nauki
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Data: 2015-03-24
Autorzy: Gadzinowska J., Walusiak E.
Wykład: Życie w wodzie. Małe pierwotniaki - orzęski - i ich środowisko życia.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river.
Nazwa konferencji: 17th Workshop of the International Association of Phytoplankton
Organizator: University of Thessaloniki
Miejsce: Kastoria, Greece
Data: 2014-09-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Najberek K., Solarz W., Pociecha A.
Poster: Stories a few ‘cyanos’ - can we classify cyanobacteria as alien using literature data?
Nazwa konferencji: XIV Festiwal Nauki w Krakowie
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Barka "Arkadia"
Data: 2014-05-23
Autorzy: Pociecha A., Wojtal A., Gadzinowska J., Strzesak M.
Udział: Kraków BioBlitz
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: „Native range” of microorganisms: a crowning evidence or another obscurity in the native-alien jigsaw puzzle?
Nazwa konferencji: 33rd International Conference of the Polish Phycological Society - "Cyanobacterial and algal blooms - effects on water management and human health"
Organizator: Uniwersytet Gdański
Miejsce: Gdynia - Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Strzesak M., Gadzinowska J.
Poster: Taxonomy structure of Cyanobacteria and Ciliata in selected water reservoirs
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: An autoecological investigation of Desmodesmus
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Karosiene J., Pociecha A., Mróz W., Strzesak M.
Wykład na konferencji: Outside and inside of water reservoirs: could small algae give big information?
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Amirowicz A., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: Mass development of plankton algae does not affect the 13C signature of the seston in dam reservoir
Nazwa konferencji: Święto Ziemi
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Data: 2014-04-28
Autorzy: Gadzinowska J., Walusiak E.
Wykład: Czym są orzęski i gdzie mieszkają?
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Powstawanie, trwałość i znaczenie środowiskowe kęp w rzece górskiej.
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców, Zasoby wodne-ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie
Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Korzyści i straty wynikające z konieczności ochrony siedlisk wodnych
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców "Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie"
Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Gadzinowska J.
Poster: Struktura taksonomiczna orzęsków (Ciliata) w zbiorowiskach planktonowych antropogenicznych zbiorników wodnych
Nazwa konferencji: XXIII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych "OAK"
Organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miejsce: Obrzycko
Data: 2013-10-17
Autorzy: Gadzinowska J.
Poster: Analiza struktury zbiorowisk orzęsków planktonowych w antropogenicznych zbiornikach wodnych
Nazwa konferencji: 47 Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Kopernika
Miejsce: Olsztyn
Data: 2013-10-17
Autorzy: E. Dumnicka J. Galas
Wykład na konferencji: Czy studnie są tylko oknami do wód podziemnych? – wnioski na podstawie badań fauny bezkręgowców
Nazwa konferencji: Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Miejsce: Janów Lubelski
Data: 2013-09-26
Autorzy: Gadzinowska J., Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Wilk-Woźniak E., Walusiak E.
Poster: Różnorodność wrotków w sztucznych zbiornikach miejskich Krakowa
Nazwa konferencji: AIG10 10th Applied Isotope Geochemistry Conference
Organizator: Węgierska Akademia Nauk
Miejsce: Budapeszt
Data: 2013-09-22
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M.
Poster: Do stable isotope analysis allows to identify the origin of carbon in food web of dam reservoir ecosystem
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P,. Amirowicz A., Przebięda M., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environmental-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Islands in a Europaean mountain river: linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity
Nazwa konferencji: 9th Conference of the European Ornithologists' Union
Organizator: European Ornithologists' Union
Miejsce: Norwich, UK
Data: 2013-08-27
Autorzy: Gwiazda R., Flis A
Wykład na konferencji: Sex differences in parental care of the Little Bittern Ixobrychus minutus during the nesting period
Nazwa konferencji: SEFS 8 - Symposium for European Freshwater Sciences
Organizator: University of Munster
Miejsce: Münster, Germany
Data: 2013-07-01
Autorzy: Fleituch T.
Poster: ENVIRONMENTAL STRESS ON METABOLISM IN DECOMPOSING LEAVES IN MOUNTAIN STREAMS
Nazwa konferencji: Mountain Protected Areas in a Changing World
Organizator: Správa Krkonošského Národního Parku
Miejsce: Špindlerův Mlýn, Czech Republic
Data: 2013-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Mróz W., Gadzinowska J., Kuciel H., Piotrowicz R., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Klimaszyk P., Kraska M., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pociecha A., Walusiak E., Joniak T.
Poster: The assessment of the state of water natural habitats in Karkonosze and Natura 2000 network in Poland
Nazwa konferencji: XXXI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Olsztyn
Data: 2013-05-17
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E.
Poster: Contemporary Huns or stray wanderers? Alien phytoplankton species in Polish freshwaters
Nazwa konferencji: XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Organizator: Zarząd Sekcji Bentologicznej PTH
Miejsce: Zakopane
Data: 2013-05-09
Autorzy: Galas J., Krzewicka B., Kapek N.
Poster: Występowanie naskalnych porostów w górskich potokach a stopień czystości wód
Nazwa konferencji: XX-lecie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Organizator: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Miejsce: Zwierzyniec
Data: 2012-11-24
Autorzy: Flis A.
Wykład: Co w trzcinie szczeka, czyli życie rodzinne bączka Ixobrychus minutus podczas okresu lęgowego
Nazwa konferencji: 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern Hill University, Department of Zoology
Miejsce: India, Shillong
Data: 2012-11-18
Autorzy: K. Najberek, A. Pociecha, E. Wilk-Woźniak, W. Solarz.
Wykład na konferencji: Alien rotifers – neglected or unsolved problem?
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Stepanowska K., Biernaczyk M., Wrzecionkowski K.
Poster: Diversity of rotifers from limestone lakes (Wolin and Szczecin region, northern Poland).
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII Shillong, India
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Amirowicz A., Walusiak E., Gąsiorowski M.
Poster: Role of rotifers in the ecosystem of an artificial reservoir.
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium
Organizator: Department of Zoology North-Eastern Hill University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Amirowicz A., Walusiak E., Gąsiorowski M.
Poster: Role of rotifers in the ecosystem of an artificial reservoir
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII Shillong, India
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Bielańska-Grajner I., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E.
Poster: Rotifers from acid mine piryte pit lakes (Sudety Mts, Poland).
Nazwa konferencji: Kormoran w aspekcie zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich
Organizator: MIR Gdynia
Miejsce: Gdynia
Data: 2012-11-15
Autorzy: Gwiazda R.
Wykład: Czy kormorany żerujące na rzekach w Małopolsce wchodzą w konflikt z interesami wędkarzy?
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: The influence of local channel regulation on fish and benthic invertebrate communities in a mountain river.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Bielańska-Grajner I., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E.
Poster: Różnorodność biologiczna w antropogenicznych zbiornikach wodnych – Kolorowe Jeziorka (Rudawy Janowickie)
Nazwa konferencji: Polish Hydrobiological Society
Organizator: Institute of Nature Conservation PAS
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Fleituch T., Gulis V.
Wykład na konferencji: Porównanie kolonizacji grzybów wodnych i tempa respiracji detrytusu liści między rzeką naturalną i zeutrofizowaną
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: PTH, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Gwiazda R.
Wykład: Udział w bilansie nutrientów i wpływ zespołu ptaków wodnych na eutrofizację dużego zbiornika zaporowego
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: Ocena hydromorfologicznego stanu rzeki – metoda i jej zastosowanie na przykładzie Czarnego Dunajca.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej przed i po dużym wezbraniu.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Pociecha A., Amirowicz A., Wilk-Woźniak E., Gąsiorowski M., Mazurkiewicz-Boroń G.
Poster: Wpływ regulowania poziomu wody w zbiorniku zaporowym na wybrane ogniwa sieci troficznej
Nazwa konferencji: Materiały XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Kraków
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Burchardt L., Cerbin S., Dunalska J., Gąbka M. i in.
Wykład na konferencji: Natura 2000- Monitoring siedlisk wodnych. Natura 2000
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Flis A.
Poster: Zmiany intensywności wokalizacji samca bączka Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) podczas okresu lęgowego
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Jasser I., Kwandrans J., Wilk-Woźniak E.
Prowadzenie: Sesja posterowa: Różnorodność biologiczna
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Practical and environmentally significant method of hydromorphological assessment of rivers.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: Annual Meeting of The Phycological Society of America
Organizator: Phycological Society of America
Miejsce: Charleston, SC, USA
Data: 2012-06-20
Autorzy: Salomaki, E.D., Kwandrans, J., Eloranta, P., Vis, M.L
Udział: Molecular and morphological investigation of species diversity in Batrachospermum section Helminthoidea (Batrachospermales,Rhodophyta.
Nazwa konferencji: An International Symposium on State of Lake Vanern Ecosystem - Past, Present and Future, Solve
Organizator: University of Gothenburg, Motesplats Vanersborg, Aquatic Ecosystem Health and management Society
Miejsce: Vanersborg, Sweden
Data: 2012-06-11
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M.
Poster: The effect of manipulation of a man-made lacustrine ecosystem on selected chains in the food web
Nazwa konferencji: The Workshop on Red algae in freshwater environments
Organizator: Swedish University of Agricultural Sciences
Miejsce: Falun, Szwecja
Data: 2012-06-11
Autorzy: Kwandrans J., Eloranta P.,
Prowadzenie: Red algae in freshwater environments - taxonomy and ecology.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Kaczka R., Wyżga B., Mikuś P., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Development of vegetated islands and their significance for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Skalski T.
Wykład na konferencji: Impact of the changes in hydromorphological river quality on mountain river communities; potential for achieving good ecological status of mountain rivers in the light of Water Framework Directive.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Appraisal of the ecological state of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: How to get environmentally meaningful results from hydromorphological assessment of rivers?
Nazwa konferencji: 31 International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in Human’s Environment Taxonomy, ecology and role in ecological status assessment.
Organizator: Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Miejsce: Olsztyn
Data: 2012-05-17
Autorzy: Eloranta P., Kwandrans J.,
Poster: Taxonomy of the genus Lemanea Rhodophyta – Current state and problems.
Nazwa konferencji: 31 International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in Human’s Environment Taxonomy, ecology and role in ecological status assessment.
Organizator: Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Rybactwa Śródlądowego
Miejsce: Olsztyn
Data: 2012-05-17
Autorzy: Kowalski W. A., Kwandrans J , Komarzewska K.
Poster: BATRACHOSPERMUM ATRUM (Hudson 1898) Harvey – new record of a rare freshwater red alga in Poland
Nazwa konferencji: 31 International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in Human’s Environment Taxonomy, ecology and role in ecological status assessment.
Organizator: Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Miejsce: Olsztyn
Data: 2012-05-17
Autorzy: Kwandrans J.
Wykład na konferencji: A re-examination of the study on diversity and occurrence of red algae in Beskid Sądecki region (Southern Poland.
Nazwa konferencji: 31st International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: IRŚ Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
Miejsce: Olsztyn
Data: 2012-05-17
Autorzy: Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mróz W., Amirowicz A.
Poster: Answer of phytoplankton on heterogeneity of the deep dam reservoir
Nazwa konferencji: Konferencja Projektu ZiZoZap „Od monitoringu badawczego do operacyjnego i modeli funkcjonalnych zbiornika”
Organizator: Uniwersytet Śląski
Miejsce: Katowice
Data: 2012-01-11
Autorzy: Gwiazda R., Gorczyca J.
Wykład na konferencji: Rola troficzna ptaków i innych kręgowców w ekosystemie Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach w cyklu rocznym; Awifauna i inne kręgowce obszaru Natura 2000 i ich udział w obrocie biomasy w ekosystemu zbiornika
Nazwa konferencji: II Conference Bioindication in monitoring of freshwater ecosytems
Organizator: Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Badań Jeziornych oraz Katedra Hydrobiologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena
Miejsce: St Petersburg, Russia
Data: 2011-10-10
Autorzy: Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mróz W.
Poster: Natura 2000 – Assessment of freshwater habitats in southern Poland
Nazwa konferencji: II Conference Bioindication in monitoring of freshwater ecosytems
Organizator: Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Badań Jeziornych oraz Katedra Hydrobiologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena
Miejsce: St Petersburg, Russia
Data: 2011-10-10
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Maruszkiewicz M.
Poster: The flushing rate a dam reservoir and the selected chains in the food web: can we monitor trophic effects of seasonal fluctuations in an aquatic ecosystem?
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: Hydromorfologiczne zróżnicowanie rzeki górskiej – sposób oceny i odzwierciedlenie w biocenozie rzecznej.
Nazwa konferencji: 5th European Phycological Congress
Organizator: Hellenic Phycological Society, Federation of European Phycological Societies
Miejsce: Rhodes Island Greece
Data: 2011-09-04
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Moustaka-Gouni M.
Prowadzenie: Symposium 8: Freshwater Algal Biogeography and Biodiveristy
Nazwa konferencji: 5th European Phycological Congress
Organizator: Hellenic Phycological Society, Federation of European Phycological Societies
Miejsce: Rhodes Island Greece
Data: 2011-09-04
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Ciszewski D., Pociecha A., Kwaterczak-Aleksander U.
Poster: Pattern of algal diversity in fishponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia, Poland)
Nazwa konferencji: Fifth European Phycological Congress
Organizator: Federation of European Phycological Societies.
Miejsce: Rodos, Grecja
Data: 2011-09-04
Autorzy: Vis M., Kwandrans J., Lam D., Salomaki E., Chiasson W., Eloranta P., Kostkeviciene J., Aboal M.
Udział: Freshwater red algae in Europe: past, present and future.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Different response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river.
Nazwa konferencji: 6th International Meeting on Plant Litter Processing in Freshwaters
Organizator: Institute of Nature Conservation PAS
Miejsce: Cracow Poland
Data: 2011-07-27
Autorzy: Fleituch T.
Wykład na konferencji: Effects of nutrient enrichment and conifer plantations on invertebrate shredder communities in mountain streams
Nazwa konferencji: Joint Meeting of the Phycological Society of America, International Society of Protistologists & Northwest Algal Symposium
Organizator: The Phycological Society of America,
Miejsce: Seattle, USA
Data: 2011-07-12
Autorzy: Salomaki E.D.; Kwandrans J., Eloranta P., Kostkeviciene J., Vis M.L.
Udział: Cryptic speciation within Batrachospermum section Helminthoidea (Batrachospermales, Rhodophyta) revealed by multigene molecular analysis.
Nazwa konferencji: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-30
Autorzy: Walusiak E.
Wykład na konferencji: Wzorce bioróżnorodności w obrębie cmentarzy na Pogórzu Zachodniobeskidzkim.
Nazwa konferencji: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-30
Autorzy: Pociecha A., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Ocena zmiany różnorodności szaty roślinnej i planktonu w antropogenicznie przekształconych systemach wodnych.
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Walusiak E., Chmura D., Król W.
Poster: Z deszczu pod rynnę? Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (Enemy Release Hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski
Nazwa konferencji: 20th International Ecological Summer School(20-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia.
Organizator: Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Biologii Wód Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Poznań
Data: 2011-06-13
Autorzy: Kwandrans J., Eloranta P., Jolanta Kostkevičienè, Kowalski W.
Prowadzenie: Freshwater Rhodophyta Workshop - Taxonomy and ecology.
Nazwa konferencji: 30th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Botany and Plant Ecology Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U.
Poster: Heavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
Nazwa konferencji: 30th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Botany and Plant Ecology Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Cao X., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Zhou Y.
Wykład na konferencji: Pattern of phytoplankton composition during the bloom of cyanobacteria in two lakes in China.
Nazwa konferencji: 30th International Conference of Polish Phycological Society: The past, present, future of phycological research. Its significance for man and environment protection.
Organizator: Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Olsztyn-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Kwandrans J., John D.
Poster: Thorea hispida (Thore) Desvaux – recent records of an interesting and rare freshwater red alga in Europe.
Nazwa konferencji: XXX International Conference of Polish Phycological Society: The past, present, future of phycological research. Its significance for man and environment protection.
Organizator: Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Kowalski W., Kwandrans J.
Poster: Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J.A. Agardh in the river ecosystems of Western Pomerania.
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa „Pieniny-Zapora-Zmiany”, Spisska Stara Ves-Niedzica
Organizator: Pieninský národný park i Pieniński Park Narodowy
Miejsce: Niedzica
Data: 2010-10-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G.
Wykład na konferencji: Porównanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód Zbiornika Czorsztyńskiego w latach 1998 i 2005
Nazwa konferencji: 50 Years of Academic Research in Biology
Organizator: Institute of Biology Bucharest of the Romanian Academy
Miejsce: Bukareszt
Data: 2010-09-29
Autorzy: Kuciel H.
Wykład na konferencji: Rare, threatened and endemic vascular plants in the Polish Carpathians – threats and conservation
Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”.
Organizator: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Miejsce: Kraków-Sanok
Data: 2010-09-16
Autorzy: Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Szarek-Gwiazda E., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Kwadrans J., Waloszek A., 2010
Wykład na konferencji: Wpływ działalności dawnej kopalni rud cynku i ołowiu w Chrzanowie na zanieczyszczenie stawów w dolinie Matyldy metalami ciężkimi.
Nazwa konferencji: 29th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Instytut Botaniki PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Pieniński Park Narodowy
Miejsce: Niedzica
Data: 2010-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D.
Poster: Plankton assemblages in the fish ponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia)
Nazwa konferencji: Badania interdyscyplinarne- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych
Organizator: Instytut Geografii UJK Kielce
Miejsce: Golejów k. Staszowa
Data: 2010-04-15
Autorzy: Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwadrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E
Wykład na konferencji: Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy- próba klasyfikacji
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Wykład na konferencji: Podwójne życie miksotrofa – rola planktonowych gatunków miksotroficznych w ekosystemie głębokich zbiorników zaporowych
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Heese T., Kaczorkiewicz M., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Zaburzenia w ekosystemie zbiornika zaporowego Hajka (północna Polska) pod wpływem obniżenia piętrzenia
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Ligęza S., Wilk-Woźniak E.
Poster: Skład chemiczny wód starorzecza Wiślisko Kobyle w siedlisku Euglena pascheri Swir. 1915
Nazwa konferencji: ActEco
Organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Sienkiewicza 27, 34-500 Zakopane
Miejsce: Zakopane
Data: 2009-06-10
Autorzy: Kuciel H.
Wykład: Problemy ochrony szaty roślinnej Polski
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Pociecha A., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Little beauty – diversity of water organisms as an effect of microhabitats
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Owsianny P.M., Pasztaleniec A., Gąbka M., Dembowska E., Wilk-Woźniak E., Grabowska M., Stefaniak K., Messyasz B., Richter D.
Wykład na konferencji: Oxbow lakes as habitats important for dinoflagellates diversity – a case of study from 52 oxbow lakes of 10 hydrological diversified rivers (Poland)
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Krokowski J.
Wykład na konferencji: Woronichinia naegeliana as an example of an S-strategist – What does it avoid?
Nazwa konferencji: Plant Litter Processing in Freshwaters PLPF5
Organizator: University of Coimbra
Miejsce: Coimbra Portugal
Data: 2008-07-23
Autorzy: Fleituch T., Gulis V.
Wykład: Fungal colonization and respiration rates of alder leaf litter in pristine and nutrient-impacted streams (southern Poland)
powrót do listy jednostek