Pracownicy

dr hab. Agnieszka Pociecha, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Agnieszka Pociecha, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 45
Jednostki organizacyjne:
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha
Tematyka badań:

Zooplankton wód stagnujących, zbiorniki antropogeniczne: zaporowe, powyrobiskowe, kopalniane, starorzecza, relacje fito-zooplankton, Rotatoria antarktyczne (glebowe i słodkowodne); Rotatoria i Crustacea antarktyczne.

Kariera naukowa:

mgr 1993

dr 2002

dr hab. 2013

Przebieg pracy:

Asystent: 1993 - 2002 (Zaklad Biologii Wód PAN w Krakowie)
Adiunkt: 2002 - 2003 (Zaklad Biologii Wód PAN w Krakowie)
Adiunkt: 2003 - 2004 (Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie)
Adiunkt: 2004 - 2012 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Biolog: 2012 - 2013 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Dydaktyk: 2011 - 2013 (Instytut Geofizyki PAN w Warszawie)
Profesor IOP PAN - od 2013 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Pełnione funkcje:

Członek Komisji Rewizyjnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, (1993-2006 r.)
Polskie Towarzystwo Fykologiczne, (od 2007 r.)

Federation of European Phycological Societes, (od 2007 r.)
Society for Conservation Biology, (od 2006 r.)

Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (od 2010 r.)

Nagrody:

I nagroda za poster pt: Wpływ wezbrań wody na stan biologiczny zbiornika Dobczyckiego. – XVII Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Glony jako uniwersalne bioindykatory degradacji środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry” Szczecin–Łukęcin, 7–11 maja 1998.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Nava V., Chandra S., Aherne J., … , Pociecha A., … et al. 2023.

Plastic debris in lakes and reservoirs. Nature 619 (7969): 317-322, DOI: 10.1038/s41586-023-06168-4.

Pociecha A., Buczek K., Margielewski W., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Korzeń K., Krąpiec M., Sala D., Obidowicz A., Michczyńska D.J., Michczyński A., Borówka R., Tomkowiak J. 2023.

Appearance of the rotifer community as a potential indicator of stable paleohydrological conditions in peatlands since the Late Glacial: a case study of three wetlands in Poland. Hydrobiologia: DOI: 10.1007/s10750-023-05339-8. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Pociecha A. 2023.

Long-term studies of water chemistry and zooplankton interactions in a submontane dam reservoir in variable hydrological years (dry, wet, average). Ecohydrology & Hydrobiology https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2023.06.008.

Walczyńska A., Fontaneto D., Kordbacheh A., Hamil S., Jimenez‑Santos M.A., Paraskevopoulou S., Pociecha A., Zhang W. 2023.

Niche differentiation in rotifer cryptic species complexes: a review of environmental effects. Hydrobiologia: DOI: 10.1007/s10750-023-05291-7. Pobierz pdf

Margielewski W., Krąpiec M., Buczek K., Korzeń K., Szychowska-Krąpiec E., Pociecha A., Pilch J., Obidowicz A., Sala D., Klimek A. 2022.

BOG PINE AND DECIDUOUS TREES CHRONOLOGIES RELATED TO PEAT SEQUENCES STRATIGRAPHY OF THE PODEMSZCZYZNA PEATLAND (SANDOMIERZ BASIN, SOUTHEASTERN POLAND). Radiocarbon, Cambridge University Press: doi:10.1017/RDC.2022.38.

Margielewski W., Krąpiec M., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Buczek K., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Pociecha A., Szychowska-Krąpiec E., Sala D., Klimek A. 2022.

Bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy: Palaeoenvironmental changes reflected in peatland deposits since the Late Glacial (case study of the Imszar raised bog, Northeastern Poland). Quaternary International 613: 61-80.

Andrzejewski W., Uzar T., Pękala-Safińska A., Urbańska M., Serwańska-Leja K., Pociecha A. 2021.

The influence of age on the occurrence of internal parasites in perch (Perca fluviatilis L.) from Lake Góreckie in Wielkopolski National Park. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 17 (4): 37-44.

Pociecha A., Karpowicz M., Namiotko T., Dumnicka E., Galas J. 2021.

Diversity of Groundwater Crustaceans in Wells in Various Geologic Formations of Southern Poland. Water 13 (16): 2193. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J., Krodkiewska M., Pociecha A. 2020.

The diversity of annelids in subterranean waters: a case study from Poland. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 16 (421). Pobierz pdf

Dumont H.J., Pociecha A., Zawisza E., Szeroczyńska K., Worobiec E., Worobiec G. 2020.

Miocene cladocera from Poland. Scientific Reports 10 (1): 1-6. Pobierz pdf

Pociecha A., Wojtal A.Z., Szarek-Gwiazda E., Cieplok A., Ciszewski D., Cichoń S. 2020.

Neo- and paleo-limnological studies on diatom and cladoceran communities of subsidence ponds affected by mine waters (S. Poland). Water 12: 1581. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Michailova P., Ilkova J., Pociecha A., Ciszewski D. 2020.

Does the subfossil Chironomidae in sediments of small ponds reflect changes in wastewater discharges from a Zn-Pb mine? . Quaternary International 562: 94-103. Pobierz pdf

Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2019.

The effect of cyanobacterial blooms on bio- and functional diversity of zooplankton communities. Biodiversity and Conservation 28 (7): 1815: 1835 doi.org/10.1007/s10531-019-01758-z. Pobierz pdf

Pociecha A., Wojtal A.Z., Szarek-Gwiazda E., Cieplok A., Ciszewski D., Kownacki A. 2019.

Response of Cladocera Fauna to Heavy Metal Pollution, Based on Sediments from Subsidence Ponds Downstream of a Mine Discharge (S. Poland). Water 11 (4): 810. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura D., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Król W., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B.M., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Żbikowski J. 2019.

Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742.

Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Kuciel H., Wojtal A.Z. 2018.

Is zooplankton an indicator of the water trophic level in dam reservoirs?. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (3): 288-295.

Kosiba J., Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Strzesak M., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E. 2017.

What underpins the trophic networks of the plankton in shallow oxbow lakes?. Microbial Ecology 73 (1): 17-28, DOI: 10.1007/s00248-016-0833-6. Pobierz pdf

Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Strzesak M., Kosiba J., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E. 2017.

Microcystins affect zooplankton biodiversity in oxbow lakes. Environmental Toxicology and Chemistry 36 (1): 165-174, DOI: 10.1002/etc.3519.

Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2017.

Birds and alien species dispersal: on the need to focus management efforts on primary introduction pathways – comment on Reynolds et al. and Green. Diversity and Distributions 23 (1): 113-117, DOI: 10.1111/ddi.12500. Pobierz pdf

Pociecha A., Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E. 2016.

Native, alien, cosmopolitan or cryptogenic?A framework for clarifying the origin status of rotifers. Aquatic Biology 24: 141-149, DOI: 10.3354/ab00644. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M. 2016.

The effect of water balance of a man-made lacustrine ecosystem on the food web: does flushing affect the carbon signature of plankton and benthos?. Ecohydrology 9 (5): 765-772, DOI: 10.1002/eco.1672..

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Karosienė J., Pociecha A., Strzesak M., Mróz W. 2016.

Contrasting phytoplankton structure and Morphologically Based Functional Groups of reservoirs that differ in the adjacent surrounding. Clean - Soil, Air, Water (44/6): 638-647, DOI: 10.1002/clen.201500478.

Wilk-Woźniak E., Solarz W., Najberek K., Pociecha A. 2016.

Alien cyanobacteria: an unsolved part of the "expansion and evolution" jigsaw puzzle?. Hydrobiologia 764 (1): 65-79, DOI 10.1007/s10750-015-2395-x. Pobierz pdf

Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Mróz W., Grajner-Bielańska I., Gadzinowska J., Walusiak E. 2015.

Biodiversity of rotifers in urban water reservoirs of Southern Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (3): 335-342.

Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K. 2015.

Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron. European Journal of Phycology 50 (Sup. 1): 184.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Amirowicz A., Gąsiorowski M., Gadzinowska J. 2014.

Do planktonic rotifers rely on terrestrial organic matter as a food source in reservoir ecosystems?. International Review of Hydrobiology 99 (1-2): 157-160.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2013.

Small effects of a large sediment contamination with heavy metals on aquatic organisms in the vicinity of an abandoned lead and zinc mine. Environmnetal Monitoring and Assessment 185 (12): 9825-9842. Pobierz pdf

Pociecha A., McCarthy T.K. 2011.

Zooplankton vertical migration in Lough Derg (Ireland) during a 24 hour cycle. Oceanological and Hydrobiological Studies (40): 28-35.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander- Kwaterczak U., Walusiak E. 2011.

Phyto- and zooplankton in fishponds contaminated with heavy metal runoff from a lead-zinc mine. Oceanological and Hydrobiological, Studies International Journal of Oceanography and Hydrobiology 40 (4): 77-85.

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2008.

Comments on the diet of Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) in the Dobczycki dam reservoir on the basis of field sample observations. Oceanological and Hydrobiological Studies XXXVII (3): 63-69.

Godlewska M., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Jelonek M. 2003.

Effects of flood on the functioning of the Dobczyce reservoir ecosystem. Hydrobiologia 504: 305-313.

Pociecha A., Amirowicz A. 2003.

An attempt to determine the share of zooplankton in food consumed by fish in the limnetic zone of a eutrophic dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 32 (2): 15–31. Pobierz pdf

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2003.

Cyanobacteria-cladocera relationships in submountane dam reservoir modyfied by hydrological conditions. Archiv Für Hydrobiologie/ Algological Studies 109: 609-615.
inne publikacje oryginalne

Arciszewski B., Biernaczyk M., Pociecha A., Stepanowska K. 2017.

Letni kurs – „Ichtiologia Morza”, czyli jak zostać badaczem Morza Bałtyckiego, Hel 14–27 sierpnia 2016 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (1): 68-73.

Pociecha A. 2017.

Wrotki i skorupiaki planktonowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 388-395.

Biernaczyk M., Pociecha A., Wrzecionkowski K., Połczyńska-Konior G., Stepanowska K., Kuciel H., Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Bielańska-Grajner I. 2014.

Występowanie traszek w sztucznym zbiorniku wodnym Stara Kredownia (Woliński Park Narodowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 70 (6): 558-662.

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Ciszewski D., Pociecha A., Szczęsny B., Wilk-Woźniak E., Zając T. 2012.

Wpływ wód Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic. Górnictwo i Geologia 7: 115-128. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Walusiak E., Najberek K. 2012.

Dystroficzne zbiorniki wodne w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (4): 309–316.

Janecki T., Pociecha A., Kidawa A. 2011.

Polskie badania antarktycznego sublitoralu techniką nurkową oraz słodkowodnych zbiorników okolic Stacji Antarktycznej PAN im. H. Arctowskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą (67): 195-209.

Walusiak E., Wilk –Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D. 2011.

Nowe stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans i salwini pływającej Salvinia natans w okolicach Chrzanowa i Niepołomic. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (2): 189-192.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2010.

Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba klasyfikacji. W: Ludwikowska-Kędzia M., Zieliński A. (red.), Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce: 40-43.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E. 2007.

Trophic state of submountaine dam reservoirs. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 4: 307-313.

Wilk-Woźniak, Pociecha A., Bucka H. 2001.

Fitoplankton-zooplankton interactions, size relations and adaptive responses. A short review. Ecohydrology & Hydrobiology 1 (4): 511-517.
książki i monografie

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf

Pociecha A., Bielańska-Grajner I. 2015.

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-272. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Dumnicka E., Pociecha A. 2021.

Stan poznania bezkręgowców wodnych i lądowych Jaskini Niedźwiedziej. W: Ciężkowski W., Sawicki A., Stefaniak K. (red.). Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. 55 lat badań, ochrony i edukacji. Wrocław-Kletno, ISBN 978-83-66996-06-9: 126-130.

Pociecha A. 2021.

Wrotki (Rotifera). W: Klasa A. (red.). Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ISBN 83-60377-36-7, 1: xx-xx.

Pociecha A., Dumnicka E. 2021.

Skorupiaki (Crustacea). W: Klasa A. (red.). Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ISBN 83-60377-36-7, 1: xx-xx.

Pociecha A. 2016.

Zooplankton. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 169-173. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

A review of the aquatic ecosystems. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 13-22.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

Przegląd ekosystemów wodnych. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 13-22.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2011.

Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification. W: Zieliński A. (red.) Interdisciplinary researches in natural sciences. Interdisciplinary researches in natural sciences, Institute of Geography Jan Kochanowski University Kielce: 29-46.

Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Walusiak E., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U. 2011.

Zbiorowiska hydrobiontów w stawie podlegającym długookresowej antropopresji. W: Marszelewski W: (red.) Antropogenic and natural transformation of lakes. Anthropogenic and natural transformations of Lakes (5): 165-171.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A. 2005.

Organizmy planktonowe w rezerwacie wodnym „Wiślisko Kobyle": - starorzecze Wisły, Puszcza Niepołomicka ok. Krakowa. Monografia. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego., Akadmia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, M. Jezierska-Madziar (red.): 38-52.

Amirowicz A., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2000.

Łańcuch troficzny w pelagialu. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 177–184.

Projekty

POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
GLEON Global Lake Ecological Observatory Network - GALACTIC: GlobAl Lake miCroplasTICs.
Kierownik projektu: Dr Barbara Leoni, Dr Veronica Nava
2017/25/B/ST10/02439 Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk TORFOWISKA.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 28
2014/15/B/ST10/03862 Rekonstrukcja i prognoza reakcji systemu rzecznego zmienionego przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
N N305 284640 Ocena zmian wybranych powiązań w sieci troficznej głębokiego zbiornika zaporowego w zależności od stopnia zaburzeń ekosystemu.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Relacje troficzne fito-zooplankton w zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
N N305 374939 Wieloskalowa ocena zmian różnorodności wrotków i skorupiaków planktonowych na obszarze Polski w antropogenicznych systemach wodnych.
Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Pociecha, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 45
Rola organizmów miksotroficznych i zooplanktonu w procesach zakwitów sinicowych.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48

Inne

Nazwa konferencji: Ochrona przyrody, powierzchni Ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku
Miejsce: Zakopane
Data: 2019-06-10
Autorzy: Pociecha A., Wojtal A.Z., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Cichoń S.
Wykład na konferencji: Ocena stanu zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi na obszarach pokopalnianych
Nazwa konferencji: 38th International Conference of Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae"
Organizator: Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Miejsce: Kielce-Sandomierz
Data: 2019-06-04
Autorzy: Wojtal A.Z., Pociecha A., Toporowska M., Grabowska M., Chmiel St.
Poster: The biodiversity and environment quality of large Springs in Lublin Upland and Roztocze region (East Poland)
Nazwa konferencji: X Sesja Paleolimnologiczna
Organizator: Zakład Paleobotaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,Komisja Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego,Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk
Miejsce: Białystok
Data: 2019-03-18
Autorzy: Zawisza E., Pociecha A., Mirosław-Grabowska J., Seroczyńska K., Worobiec E., Worobiec G., Wojtal A.Z.
Wykład na konferencji: Co żyło w jeziorach przed czwartorzędem?
Nazwa konferencji: III Krajowa Konferencja Zooplanktonowa ,,Zooplankton w czasie i przestrzeni’’
Organizator: Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Karpowicz M., Pociecha A., Hołyńska M., Dumnicka E., Galas J.,
Poster: Widłonogi fliszowych studni Polski Południowej
Nazwa konferencji: III Konferencja Zooplanktonowa "Zooplankton w czasie i przestrzeni"
Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Sekcja Zooplanktonowa PTH, CEEiRJ w Szczecinku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ długotrwałych zakwitów sinic na grupy funkcjonalne zespołu zooplanktonu
Nazwa konferencji: 14th International Paleolimnology Symposium
Organizator: International Association of Limnogeology, IPA, Stockholm University
Miejsce: Stockholm, Sweden
Data: 2018-06-18
Autorzy: Zawisza E., Pociecha A., Worobiec E., Szeroczyńska K., Worobiec G.
Poster: The oldest chitinous fossil remains of Cladocera from Miocene (12-8 million years ago) oxbow lake (Central Poland)
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Wojtal A.Z., Ciszewski D., Cichoń S., Pociecha A.
Poster: The diatom analysis of sediments from the ore mine cessation in the Chechło River area (S Poland)
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Chironomidae, 2-8 July, 2017, MUSE - Museo delle Scienze, Trento, Italy
Organizator: MUSE - Museo delle Scienze
Miejsce: Trento, Italy
Data: 2017-07-02
Autorzy: Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Michailova P., Ilkova J., Pociecha A., Ciszewski D.
Poster: The influence of historical contamination with heavy metals on Chironomidae (Diptera) communities in the Chechło River and small ponds situated on the floodplain (Southern Poland)
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society "Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects"
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Does the morphological type of Cyanobacteria affect Cladocera?
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Wojtal A.Z., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Phyto- and zooplankton relationships in oxbow lakes polluted by heavy metals
Nazwa konferencji: 33rd SIL Congress
Organizator: International Society of Limnology
Miejsce: Torino, Italy
Data: 2016-07-31
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystis modifies biodiversity of planktonic communities
Nazwa konferencji: 35th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in anthropogenically transformed ecosystems
Organizator: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmnetal Protection, Department of Algology and Mycology and Polish Phycological Society
Miejsce: Łódź-Stryków
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Gadzinowska J., Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Diversity of plankton organisms in shallow reservoirs exposed to cyanobacterial blooms
Nazwa konferencji: XVI Festiwal Nauki w Krakowie
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Miejsce: Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN
Data: 2016-05-20
Autorzy: Pociecha A., Gadzinowska J.
Prowadzenie: Wodne stwory i potwory – czyli mikrozoo
Nazwa konferencji: IV Szkolny Festiwal Nauki
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Data: 2016-03-22
Autorzy: Pociecha A., Gadzinowska J., Krztoń W.
Prowadzenie: Szkiełko i oko – świat widziany pod mikroskopem
Nazwa konferencji: XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Politechnika Koszalińska
Miejsce: Koszalin
Data: 2015-09-08
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ mikrocystyn na zagęszczenie wioślarek (Cladocera) w zbiornikach wodnych pochodzenia atropogenicznego
Nazwa konferencji: Sixth European Phycological Congress
Organizator: Federation of European Phycological Societies and British Phycological Society
Miejsce: London, UK
Data: 2015-08-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K.
Poster: Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E., Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Together or separately? Trophic relationships in planktonic communities of Vistula River oxbow lakes.
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E, Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystins as a factor modyfing biodiversity of planktonic organisms in the ecosystems of oxbow lakes of Vistula River.
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Strzesak M., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: What about the role of anoxia and iron for cyanobacteria bloom?
Nazwa konferencji: 17th Workshop of the International Association of Phytoplankton
Organizator: University of Thessaloniki
Miejsce: Kastoria, Greece
Data: 2014-09-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Najberek K., Solarz W., Pociecha A.
Poster: Stories a few ‘cyanos’ - can we classify cyanobacteria as alien using literature data?
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: „Native range” of microorganisms: a crowning evidence or another obscurity in the native-alien jigsaw puzzle?
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Amirowicz A., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: Mass development of plankton algae does not affect the 13C signature of the seston in dam reservoir
Nazwa konferencji: Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Miejsce: Janów Lubelski
Data: 2013-09-26
Autorzy: Gadzinowska J., Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Wilk-Woźniak E., Walusiak E.
Poster: Różnorodność wrotków w sztucznych zbiornikach miejskich Krakowa
Nazwa konferencji: AIG10 10th Applied Isotope Geochemistry Conference
Organizator: Węgierska Akademia Nauk
Miejsce: Budapeszt
Data: 2013-09-22
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M.
Poster: Do stable isotope analysis allows to identify the origin of carbon in food web of dam reservoir ecosystem
Nazwa konferencji: Mountain Protected Areas in a Changing World
Organizator: Správa Krkonošského Národního Parku
Miejsce: Špindlerův Mlýn, Czech Republic
Data: 2013-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Mróz W., Gadzinowska J., Kuciel H., Piotrowicz R., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Klimaszyk P., Kraska M., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pociecha A., Walusiak E., Joniak T.
Poster: The assessment of the state of water natural habitats in Karkonosze and Natura 2000 network in Poland
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Stepanowska K., Biernaczyk M., Wrzecionkowski K.
Poster: Diversity of rotifers from limestone lakes (Wolin and Szczecin region, northern Poland).
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII Shillong, India
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Bielańska-Grajner I., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E.
Poster: Rotifers from acid mine piryte pit lakes (Sudety Mts, Poland).
Nazwa konferencji: 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern Hill University, Department of Zoology
Miejsce: India, Shillong
Data: 2012-11-18
Autorzy: K. Najberek, A. Pociecha, E. Wilk-Woźniak, W. Solarz.
Wykład na konferencji: Alien rotifers – neglected or unsolved problem?
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII Shillong, India
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Amirowicz A., Walusiak E., Gąsiorowski M.
Poster: Role of rotifers in the ecosystem of an artificial reservoir.
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium
Organizator: Department of Zoology North-Eastern Hill University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Amirowicz A., Walusiak E., Gąsiorowski M.
Poster: Role of rotifers in the ecosystem of an artificial reservoir
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Bielańska-Grajner I., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E.
Poster: Różnorodność biologiczna w antropogenicznych zbiornikach wodnych – Kolorowe Jeziorka (Rudawy Janowickie)
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Pociecha A., Amirowicz A., Wilk-Woźniak E., Gąsiorowski M., Mazurkiewicz-Boroń G.
Poster: Wpływ regulowania poziomu wody w zbiorniku zaporowym na wybrane ogniwa sieci troficznej
Nazwa konferencji: An International Symposium on State of Lake Vanern Ecosystem - Past, Present and Future, Solve
Organizator: University of Gothenburg, Motesplats Vanersborg, Aquatic Ecosystem Health and management Society
Miejsce: Vanersborg, Sweden
Data: 2012-06-11
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M.
Poster: The effect of manipulation of a man-made lacustrine ecosystem on selected chains in the food web
Nazwa konferencji: 31st International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: IRŚ Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
Miejsce: Olsztyn
Data: 2012-05-17
Autorzy: Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mróz W., Amirowicz A.
Poster: Answer of phytoplankton on heterogeneity of the deep dam reservoir
Nazwa konferencji: II Conference Bioindication in monitoring of freshwater ecosytems
Organizator: Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Badań Jeziornych oraz Katedra Hydrobiologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena
Miejsce: St Petersburg, Russia
Data: 2011-10-10
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Maruszkiewicz M.
Poster: The flushing rate a dam reservoir and the selected chains in the food web: can we monitor trophic effects of seasonal fluctuations in an aquatic ecosystem?
Nazwa konferencji: II Conference Bioindication in monitoring of freshwater ecosytems
Organizator: Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Badań Jeziornych oraz Katedra Hydrobiologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena
Miejsce: St Petersburg, Russia
Data: 2011-10-10
Autorzy: Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mróz W.
Poster: Natura 2000 – Assessment of freshwater habitats in southern Poland
Nazwa konferencji: 5th European Phycological Congress
Organizator: Hellenic Phycological Society, Federation of European Phycological Societies
Miejsce: Rhodes Island Greece
Data: 2011-09-04
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Ciszewski D., Pociecha A., Kwaterczak-Aleksander U.
Poster: Pattern of algal diversity in fishponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia, Poland)
Nazwa konferencji: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-30
Autorzy: Pociecha A., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Ocena zmiany różnorodności szaty roślinnej i planktonu w antropogenicznie przekształconych systemach wodnych.
Nazwa konferencji: 30th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Botany and Plant Ecology Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Cao X., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Zhou Y.
Wykład na konferencji: Pattern of phytoplankton composition during the bloom of cyanobacteria in two lakes in China.
Nazwa konferencji: 30th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Botany and Plant Ecology Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U.
Poster: Heavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa „Pieniny-Zapora-Zmiany”, Spisska Stara Ves-Niedzica
Organizator: Pieninský národný park i Pieniński Park Narodowy
Miejsce: Niedzica
Data: 2010-10-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G.
Wykład na konferencji: Porównanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód Zbiornika Czorsztyńskiego w latach 1998 i 2005
Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”.
Organizator: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Miejsce: Kraków-Sanok
Data: 2010-09-16
Autorzy: Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Szarek-Gwiazda E., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Kwadrans J., Waloszek A., 2010
Wykład na konferencji: Wpływ działalności dawnej kopalni rud cynku i ołowiu w Chrzanowie na zanieczyszczenie stawów w dolinie Matyldy metalami ciężkimi.
Nazwa konferencji: 29th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Instytut Botaniki PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Pieniński Park Narodowy
Miejsce: Niedzica
Data: 2010-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D.
Poster: Plankton assemblages in the fish ponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia)
Nazwa konferencji: Badania interdyscyplinarne- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych
Organizator: Instytut Geografii UJK Kielce
Miejsce: Golejów k. Staszowa
Data: 2010-04-15
Autorzy: Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwadrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E
Wykład na konferencji: Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy- próba klasyfikacji
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Wykład na konferencji: Podwójne życie miksotrofa – rola planktonowych gatunków miksotroficznych w ekosystemie głębokich zbiorników zaporowych
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Heese T., Kaczorkiewicz M., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Zaburzenia w ekosystemie zbiornika zaporowego Hajka (północna Polska) pod wpływem obniżenia piętrzenia
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Pociecha A., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Little beauty – diversity of water organisms as an effect of microhabitats
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Krokowski J.
Wykład na konferencji: Woronichinia naegeliana as an example of an S-strategist – What does it avoid?
powrót do listy pracowników