Projekt

ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00433 Zmiany różnorodności funkcjonalnej zooplanktonu jako odpowiedź na zakwity sinicowe.
Kierownik projektu:

mgr Wojciech Krztoń

tel.: 12 370 35 02
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:99 608
Okres realizacji: 2020 - 2021
Lista projektów