Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

García-Rodríguez A., Albrecht J., Szczutkowska S., Valido A., Farwig N., Selva N. 2021.

The role of the brown bear Ursus arctos as a legitimate megafaunal seed disperser. Scientific Reports 11 (1): 1282.

Grzywacz B., Skórka P. 2021.

Genome size versus geographic range size in birds. PeerJ (in press).

Johansson F., Watts P.C., Sniegula S., Berger D. 2021.

Natural selection mediated by seasonal time constraints increases the alignment between evolvability and developmental plasticity. Evolution (in press).
Wszystkie publikacje

inne publikacje oryginalne

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

Liro M., Krzemień K., 2020.

Wpływ cofki zbiornika zaporowego na koryto rzęki górskiej: perspektywy badań. Przegląd Geograficzny, IGiGP PAN 92 (1): 55–68. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

A new locality of the depressed river mussel Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Bivalvia: Unionidae) in the Wisłok River (Carpathian Mountains). Folia Malacologica 27 (1): 71-74. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

książki i monografie

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018.

Atlas płazów i gadów Polski • Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Wyd. I. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 1-350.

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T., Cameron R.A.D. 2017.

EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies, Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN: 978-83-7986-156-9. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

rozdziały w książkach i monografiach

Kolter L., Sergiel A., Huber D., Silver S. 2020.

Ex-situ conservation of bears: Roles, status and management. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 338-348.

Krofel M., Elfstrom M., Ambarli H., Bombieri G., Gonzalez Bernardo E., Jerina K., Laguna A., Penteriani V., Phillips J.P., Selva N., Wilson S.M., Zarzo-Arias A., Groff C., Huber D., Karamanlidis A.A., Mertzanis G., Revilla E., Bautista C. 2020.

Human–bear conflicts at the beginning of the twenty-first century: Patterns, determinants, and mitigation measures. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 213-226.

Mysłajek R., Sergiel A., Selva N. 2020.

Występowanie dużych drapieżników w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Kramarz P., Pociask M., Michalski R. Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Papirus: 303-313. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

publikacje popularno-naukowe

Bonk M. 2020.

Szukamy raków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 16-21.

Liro, M., Liro, J., Mikuś, P., Wyżga, B., 2020.

Plastik w rzekach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 76 (3): 61-69. Pobierz pdf

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2020.

Natura 2000: 15 lat wdrażania europejskiej sieci obszarów chronionych w Polsce, s. 50–73 . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 50-73.
Wszystkie publikacje