Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Biedrzycka A., Popiołek M., Zalewski A. 2020.

Host-parasite interactions in non-native invasive species are dependent on the levels of standing genetic variation at the immune locus. BMC Evolutionary Biology 20: 43. Pobierz pdf

Czerwiński S., Margielewski W., Gałka M., Kołaczek P. 2020.

Late Holocene transformations of lower montane forest in the Beskid Wyspowy Mountains (Western Carpathians, Central Europe): a case study from Mount Mogielica. Palynology 44 (2): 355-368, DOI: 10.1080/01916122.2019.1617207.

Ćmiel A.M., Strużyński A., Wyrębek M., Lipińska A., Zając K., Zając T. 2020.

Response of freshwater mussel recruitment to hydrological changes in a eutrophic floodplain lake. Science of the Total Environment 703: 1-10. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.135467.
Wszystkie publikacje

inne publikacje oryginalne

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Krztoń W., Walusiak E., Kustosz D., Łaciak M., Karosienė J., Kasperovičienė J., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Juškaitė L., Zagorskis A., Gulbinas Z., Valskys V. 2020.

Sinice i glony pomogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia - projekt LIFE. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 66-76.

Bonk M. 2019.

A new locality of the depressed river mussel Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Bivalvia: Unionidae) in the Wisłok River (Carpathian Mountains). Folia Malacologica 27 (1): 71-74. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie małża Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia Łacha. Notatki florystyczne, faunistyczne i mykobiotyczne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 38 (1): 91-94.
Wszystkie publikacje

książki i monografie

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018.

Atlas płazów i gadów Polski • Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Wyd. I. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 1-350.

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T., Cameron R.A.D. 2017.

EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies, Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN: 978-83-7986-156-9. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

rozdziały w książkach i monografiach

Beasley J.C., Olson Z.H., Selva N., DeVault T.L. 2019.

Ecological functions of vertebrate scavenging. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 125-157.

Galas J., Tończyk G. 2019.

Nature of Polish Tatra Lakes. W: Korzeniewska E., Harnisz M. (red.). Polish River Basins and Lakes – Part II. The Handbook of Environmental Chemistry. Springer International Publishing.

Kownacki A., Ewa Szarek-Gwiazda E., Ligaszewski M., Urban J. 2019.

Communities of Freshwater Macroinvertebrate and Fish in Mountain Streams and Rivers of the Upper Dunajec Catchment (Western Carpathians) Including Long-Term Human Impact. W: Korzeniewska E., Harnisz M. (red.). Polish River Basins and Lakes – Part II. Biological status and water management. Springer International Publishing.
Wszystkie publikacje

publikacje popularno-naukowe

Bonk M. 2020.

Szukamy raków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 16-21.

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2020.

Natura 2000: 15 lat wdrażania europejskiej sieci obszarów chronionych w Polsce, s. 50–73 . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 50-73.

Samulak E., Olejniczak P. 2020.

Czy ubożenie różnorodności gatunkowej roślin można powstrzymać? Przykład działań prowadzonych na terenie Tatr . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 74-83.
Wszystkie publikacje