Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Bautista C., Oeser J., Kuemmerle T., Selva N. 2022.

Resource pulses and human–wildlife conflicts: linking satellite indicators and ground data on forest productivity to predict brown bear damages. Remote Sensing in Ecology and Conservation: DOI: 10.1002/rse2.302. Pobierz pdf

Abu Bakar N., Chung Lau B.Y., Smykla J., Karsani S.A., Alias S.A. 2022.

Protein homeostasis, regulation of energy production and activation of DNA damage‐repair pathways are involved in the heat stress response of Pseudogymnoascus spp. Environmental Microbiology: DOI: 10.1111/1462-2920.15776.

Adamski P., Ćmiel A.M. 2022.

The long-term effect of oversupplementation on recovered populations – why restraint is a virtue. The case of the Apollo butterfly in the Pieniny National Park (Polish Carpathians). Oryx 56 (4): 564 - 571, DOI:10.1017/S0030605321000296. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

inne publikacje oryginalne

Łaciak M., Łaciak T. 2021.

Pierwsze stwierdzenie gniewosza plamistego Coronella austriaca w rejonie Ciężkowic i Bobowej (Pogórze Środkowobeskidzkie). Przegląd Przyrodniczy XXXII (4): 85-90.

Matysek M., Gwiazda R., Binkiewicz B., Szewczyk G. 2021.

Liczebność i rozmieszczenie jarząbka Tetrastes bonasia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ornis Polonica 62 (1): 49-59.

Profus P. 2021.

Gady Reptilia Śląska Cieszyńskiego − występowanie, rozmieszczenie, biologia, zagrożenia i ochrona. Przyrodnik Ustroński, Ustroński Klub Ekologiczny (20): 201-226. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

książki i monografie

Okarma H., Herzog S. 2019.

Handbuch Wolf. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, Germany: 1-312.

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018.

Atlas płazów i gadów Polski • Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Wyd. I. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 1-350.

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

rozdziały w książkach i monografiach

Dumnicka E. 2021.

Skąposzczety (Oligochaeta) wodne i glebowe masywu Babiej Góry. W: Celary W., Wołoszyn B.W. (red.). Fauna masywu Babiej Góry. Bezkręgowce. Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN: Opole - Zawoja - Kraków (ISBN 978-83-946410-8-5): 81-88.

Dumnicka E., Pociecha A. 2021.

Stan poznania bezkręgowców wodnych i lądowych Jaskini Niedźwiedziej. W: Ciężkowski W., Sawicki A., Stefaniak K. (red.). Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. 55 lat badań, ochrony i edukacji. Wrocław-Kletno, ISBN 978-83-66996-06-9: 126-130.

Pociecha A. 2021.

Wrotki (Rotifera). W: Klasa A. (red.). Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ISBN 83-60377-36-7, 1: xx-xx.
Wszystkie publikacje

publikacje popularno-naukowe

Amirowicz A. 2022.

Nasze ryby chronione – łowić, czy nie łowić?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78 (2): 72-79. Pobierz pdf

Głowaciński Z. 2022.

Czerwona lista kręgowców Polski – wersja uaktualniona (okres 1 i 2 dekady XXI w.). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78 (2): 28-67. Pobierz pdf

Głowaciński Z. 2022.

Wspomnienie o profesorze Adamie Łomnickim (1935–2021). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78 (2): 4-13. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje