Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Adamski P., Ćmiel A.M. 2021.

The long-term effect of oversupplementation on recovered populations – why restraint is a virtue. The case of the Apollo butterfly in the Pieniny National Park (Polish Carpathians. Oryx (Accepted Manuscript, in press): TBA.

Bonk M., Bobrek R. 2021.

Does river channelization increase the abundance of invasive crayfish? Survey of Faxonius limosus in small Central European streams. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-021-12750-y.

Cimatti M., Ranc N., Benítez-López A., Maiorano L., Boitani L., Cagnacci F., Čengić M., Ciucci P., Huijbregts M., Krofel M., López Bao J.V., Selva N., Andren H., Bautista C., Cirovic D., Hemmingmoore H., Reinhardt I., Marenče M., Mertzanis Y., Pedrotti L., Trbojević I., Zetterberg A., Zwijacz-Kozica T., Santini L. 2021.

Large carnivore expansion in Europe is associated with human population density and land cover changes. Diversity and Distributions (in press): DOI: 10.1111/ddi.13219.
Wszystkie publikacje

inne publikacje oryginalne

Wuczyński A. 2021.

Ptaki lęgowe gminy Polanica-Zdrój i jej walory ornitologiczne. Przyroda Sudetów 23: 145-176.

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

Liro M., Krzemień K., 2020.

Wpływ cofki zbiornika zaporowego na koryto rzęki górskiej: perspektywy badań. Przegląd Geograficzny, IGiGP PAN 92 (1): 55–68. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

książki i monografie

Okarma H., Herzog S. 2019.

Handbuch Wolf. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, Germany: 1-312.

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018.

Atlas płazów i gadów Polski • Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Wyd. I. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 1-350.

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

rozdziały w książkach i monografiach

Gągol J., Król P., Urban J. 2020.

Złoża i kopalnie eksploatowane przez “Marmury Kieleckie”. W: Główka J., Szczepański J. (red.), Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016). Kiel. Tow. Nauk., Kielce: 137-205.

Gwiazda R., Makomaska-Juchiewicz M. 2020.

Wspomnienia magistrantów. W: Morawska-Nowak B. (red.). Profesor Władysław Grodziński we wspomnieniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 105-109.

Kolter L., Sergiel A., Huber D., Silver S. 2020.

Ex-situ conservation of bears: Roles, status and management. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 338-348.
Wszystkie publikacje

publikacje popularno-naukowe

Adamski P. 2020.

Restytucja bezkręgowców - reguły i wyzwania. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 50-65.

Amirowicz A. 2020.

Czy tracimy karasia?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (3): 12-23.

Bonk M. 2020.

Szukamy raków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 16-21.
Wszystkie publikacje