Łąki w Karpatach Polskich

Projekt pn. Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich

Zadania:

- Gromadzenie, przetwarzanie i wymiana informacji o roślinności łąkowej w polskich  Karpatach
- Zbieranie danych dla obszarów niedostatecznie zbadanych i scharakteryzowanych pod względem fitosocjologicznym
- Ocena zróżnicowania roślinności łąk karpackich
- Stworzenie naukowych podstaw do ochrony wrażliwej na zmiany w rolnictwie roślinności łąkowej
- Udział w syntetycznych badaniach nad systemem klasyfikacji zbiorowisk łąkowych

Efektem realizacji zadań jest ogólnodostępna baza fitosocjologiczna EU-PL-002 „Grasslands in the Polish Carpathians”

Korzeniak J. 2013. Scope and data set of the phytosociological database ‘Grasslands in the Polish Carpathians’. Acta Soc. Bot. Pol. 82(3): 237-242. Pobierz pdf