Projekt

2014/15/B/ST10/03862 Rekonstrukcja i prognoza reakcji systemu rzecznego zmienionego przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji.
Kierownik projektu:dr hab. Dariusz Ciszewski
Wykonawcy:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:497 250 PLN
Okres realizacji: 2015 - 2018
Opis projektu:

Proponowane badania mają na celu prognozę reakcji systemu rzecznego na gwałtowną redukcję ilości wód dołowych zrzucanych przez górnictwo rud metali. Opierają się one o rekonstrukcję zmian zespołów organizmów wodnych oraz cech fizycznych i chemizmu osadów zapisanych w osadach starorzeczy i koryt zmienionych przez działalność górniczą w niedalekiej przeszłości. Zakłada się hipotezę, że tempo regeneracji zespołów organizmów wodnych w warunkach obojętnego pH jest szybsze niż w znanych do tej pory systemach zmienionych przez drenaż kwaśnych wód (AMD) oraz, że regeneracja tych zespołów jest ograniczona głównie przez silne zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów zgromadzonych w dnie doliny i starorzeczach. Badania zmierzają do sformułowania ogólnych wytycznych do określania potrzeb remediacji osadów w silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi systemach rzecznych oraz potrzeb kontrolowania dostosowywania się koryt do nowego reżimu hydrologicznego po zakończeniu eksploatacji.

Lista projektów