Projekt

N N305 284640 Ocena zmian wybranych powiązań w sieci troficznej głębokiego zbiornika zaporowego w zależności od stopnia zaburzeń ekosystemu.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:222 500 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2014
Opis projektu:

Celem prowadzonych badań jest określenie zmian powiżań w sieci troficznej w niestabilnym ekosystemie słodkowodnym, w zależności od zmian reżimu hydrologicznego. Zakładamy, że zmiany tempa wymiany wody w zbiorniku zaporowym zmieniają warunki życia zamieszkujących go organizmów, co ma odbicie w zależnościach troficznych pomiędzy nimi, ponieważ wymusza zmiany w składzie ich pokarmu.

Lista projektów