Projekt

6PO4F 086 21 Gatunki kosmopolityczne czy ubikwistyczne. Czynniki decydujące o egzystencji glonów pro- i eukariotycznych w zbiornikach wodnych poddanych modyfikującej działalności człowieka.
Wykonawcy:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 2001 - 2002
Lista projektów