Projekt

Grant KBN 3P04F 46 23 Ocena stopnia hybrydyzacji, biologia lęgowa i zróżnicowanie pokarmowe mew srebrzystych Larus argentatus i mew białogłowych Larus cachinnans w warunkach sympatrycznego występowania.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:120000 PLN
Okres realizacji: 2002 - 2005
Lista projektów