Projekt

 ,,Cyanobacteria, Viruses, Protozoan and Metazoan - Understanding ecological interactions in communities of aquatic ecosystems” .
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Umowa pomiędzy Polską Akademią Nauk a Litewską Akademią Nauk
Okres realizacji: 2017 - 2019
Lista projektów