Projekt

MONOG/SP/0085/2023/01 Konflikty człowiek-zwierzęta: synteza problemu. Skutki, przyczyny, zapobieganie.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kwota na realizację:30984,89 PLN
Okres realizacji: 2023 - 2024
Lista projektów