Informacje redakcyjne

testSeryjne wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN „Studia Naturae″ (ISSN: 0081-6760) ukazuje się od 1967 r. Publikowane są tu oryginalne prace, których problematyka wiąże się z ekologicznymi podstawami ochrony przyrody, analizą stanu zagrożenia świata roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej oraz ich aktualnego zabezpieczenia, zwłaszcza w formie rezerwatowej. Zamieszczane są również prace stanowiące dokumentację istniejących i proponowanych przedmiotów ochrony. Do roku 1993 pismo składało się z dwóch serii: seria A zawierała prace naukowe, seria B - prace popularnonaukowe. W 1993 r. zrezygnowano z wydawania serii B; pismo kontynuuje linię programową serii A, zachowując jej numerację. Każdy zeszyt Studia Naturae poświęcony jest jednemu problemowi i zawiera jedną lub kilka prac; często są to wyniki badań zespołowych.

Wydawnictwo ukazuje się nieregularnie (w ostatnich latach 1-2 zeszyty rocznie). Artykuły publikowane są w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim lub w języku angielskim ze streszczeniem w języku polskim. Wszystkie artykuły podlegają recenzji. Wymiana z 7 krajami.


Redaktor naczelny: Henryk Okarma

Zespół redakcyjny: Antoni Amirowicz, Piotr Profus, Marzena Żyłowska (sekretarz redakcji)

Adres redakcji:
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel. (012) 370 35 36
e-mail: zylowska@iop.krakow.pl