Projekt

 Rola organizmów miksotroficznych i zooplanktonu w procesach zakwitów sinicowych.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Umowa pomiędzy Polską Akademią Nauk a Chińską Akademią Nauk
Okres realizacji: 2010 - 2012
Opis projektu:

Projekt zakłada określenie struktury planktonu (fito-, zooplanktonu) w czasie trwania zakwitów siniciowych w jeziorach i zbiornikach zaporowych silnie zeutrofizowanych. Celem badań jest stwierdzenie wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami planktonu w czasie trwania zakwitów, ze szczególnym uwzględnieniem określenia roli organizmów miksotroficznych i zooplanktonu.

Lista projektów