Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się w najbliższy czwartek 09.06.2022, o godz. 12.tej, on-line na platformie Teams.

Naszym prelegentem będzie mgr Carlos Bautista (IOP PAN), który przedstawi referat (w języku angielskim) zatytułowany: 

"Naturalne i antropogeniczne czynniki wpływające na występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie"

Będzie to wystąpienie próbne przed obroną doktoratu.

Link do seminarium IOP PAN 09.06.2022 r.

Serdecznie zapraszamy!