Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się w najbliższy czwartek 12.05.2022, o godz. 12.tej, on-line na platformie Teams.

Naszym prelegentem będzie mgr Zuzanna Jagiełło (Katedra Zoologii, Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu), która przedstawi referat zatytułowany: "Materiały antropogeniczne a ptaki: budowa gniazda i biologia lęgowa w zurbanizowanym świecie".

Link do seminarium IOP PAN 12.05.2022 r.

Serdecznie zapraszamy!