Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się w formie zdalnej 23.11.2020 r. o godz. 12:00!

Prelegentem bedzie pan mgr Mateusz Raczyński z prezentacją pt. ,,Zmiany w cechach historii życiowych i fizjologii spowodowane wewnątrz - i międzygatunkowymi interakcjami'' .

Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html…

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!