Linki

  INNOWACJE innowacje.opi.org.pl
To darmowa baza w której przedsiębiorcy, naukowcy oraz inni odbiorcy znajdą informacje o innowacyjnych projektach, a także wskazówki, gdzie znaleźć odpowiedniego eksperta, raport, publikację naukową i bezpłatny kurs online. Jest to baza z zasobami w systemach państwowych (min. POLO-on, RAD-on, PBN, NAVOICA) związanych z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. Więcj o bazie można dowiedzieć się tutaj

 

POL-on https://polon.nauka.gov.pl/
Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

 

POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA (PBN) https://pbn.nauka.gov.pl
to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

 

NAVOICA www.navoica.pl
To darmowa platforma edukacyjna, oferująca profesjonalne kursy on-line opracowane przez ponad 30 polskich uczelni i instytucji. Większość kursów prowadzona jest w języku polskim, jednak dostępne są także kursy w języku angielskim, a nawet rosyjskim. Platforma powstała na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

BIBLIOTEKA NAUKI https://bibliotekanauki.pl - nowa odsłona
Platforma Biblioteka Nauki udostępnia w sposób nieodpłatny i otwarty pełne teksty publikacji naukowych. Jest prowadzona przez ICM UW we współpracy z wydawcami oraz bazami indeksującymi. Czytaj więcej …

 

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI https://wbn.icm.edu.pl/,  https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

 

CENTRUM OTWARTEJ NAUKI - REPOZYTORIUM http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/general.action?cid=ac7a8882-294f-46ea-915e-4cf083551d1d
zawiera różnego rodzaju materiały naukowe (artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie) polskiego środowiska naukowego w otwartym dostępie.

 

NAUKA DLA PRZYRODY https://naukadlaprzyrody.pl
to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Stanowi forum zrzeszające naukowców - specjalistów z różnych dziedzin, afiliowanych w różnych jednostkach naukowych - którzy w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę wspierają ochronę oraz rozważne gospodarowanie bogactwem przyrodniczym Polski. Jest to forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.

 


SZKLANE PUŁAPKI www.szklanepulapki.pl
Projekt Szklane Pułapki - to ogólnopolski rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami infrastruktury.
Celem projektu jest dostarczenie danych naukowych, które pomogą zmniejszyć śmiertelność ptaków w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami infrastruktury.
Zapraszamy do współpracy. Koordynator projektu i osoba do kontaktu: dr Ewa Zyśk-Gorczyńska, e-mail: szklanepulapki@gmail.com

 

KRAJOWY_PUNKT KONTAKTOWY www.kpk.gov.pl
 PROGRAMÓW_BADAWCZYCH_UE

 

 

HORYZONT_2020 http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59

 

 

EURAXESS POLAND www.euraxess.pl

 

 

wilknet_wilknet.plWILKNET http://wilknet.pl
jest inicjatywą integrującą osoby (naukowców, pracowników administracji związanej z ochroną przyrody, jak i przyrodników amatorów) zaangażowane w badania, monitoring i ochronę wilków w Polsce. Celem platformy internetowej WilkNetu jest rozpowszechnianie rzetelnych informacji o biologii i ekologii wilków oraz ich ochronie. WilkNet służy wymianie bieżących informacji o projektach badawczych i monitoringowych oraz wydarzeniach związanych z ochroną wilków.