Projekt

 Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji siedlisk wodnych Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nimi ekosystemów. Identyfikacja ich zagrożeń oraz opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i gatunków Natura 2000.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Kwota na realizację:235 000 PLN
Okres realizacji: 2015 - 2015
Lista projektów