Pracownicy

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 28
Jednostki organizacyjne:
Zakład Geoochrony
Tematyka badań:

Geologia ogólna, geologia czwartorzędu, geomorfologia, ruchy masowe, tektoniczne uwarunkowania rozwoju osuwisk, jaskinie szczelinowe, rekonstrukcje paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu, paleogeografia późnego glacjalu i holocenu, ochrona przyrody

Kariera naukowa:

1986: magister inżynier geolog górniczy, specjalność geologia złóż. Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;

1995: doktor Nauk o Ziemi, specjalność geologia ogólna. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;

2008: doktor habilitowany Nauk o Ziemi, specjalność geologia podstawowa.  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przebieg pracy:

od 1986 pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN (do 1992 r. jako Zakładu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN)

1986-1987: pracownik techniczny 

1987-1991: asystent (z roczną przerwą 1987-1988 na odbycie służby wojskowej)

1991-1995: starszy asystent

1995-2006: adiunkt 

2008-2011: docent

od 2011: profesor nadzwyczajny IOP PAN  

Pełnione funkcje:

Kierownik Zakładu Geoochrony Instytutu Ochrony Przyrody PAN

Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody d.s. Ogólnych

Członkostwo:

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Członek Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU

Członek Komisji Opracowań Kartograficznych przy Ministrze Środowiska 

Czlonek Międzynarodowej Komisji Pseudokrasu

Nagrody:

Nagroda Naukowa im. Prof. H. Świdzińskiego za rok 1996, przyznana przez Polskie Towarzystwo Geologiczne

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Pociecha A., Buczek K., Margielewski W., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Korzeń K., Krąpiec M., Sala D., Obidowicz A., Michczyńska D.J., Michczyński A., Borówka R., Tomkowiak J. 2023.

Appearance of the rotifer community as a potential indicator of stable paleohydrological conditions in peatlands since the Late Glacial: a case study of three wetlands in Poland. Hydrobiologia: DOI: 10.1007/s10750-023-05339-8. Pobierz pdf

Margielewski W., Krąpiec M., Buczek K., Korzeń K., Szychowska-Krąpiec E., Pociecha A., Pilch J., Obidowicz A., Sala D., Klimek A. 2022.

BOG PINE AND DECIDUOUS TREES CHRONOLOGIES RELATED TO PEAT SEQUENCES STRATIGRAPHY OF THE PODEMSZCZYZNA PEATLAND (SANDOMIERZ BASIN, SOUTHEASTERN POLAND). Radiocarbon, Cambridge University Press: doi:10.1017/RDC.2022.38.

Margielewski W., Krąpiec M., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Buczek K., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Pociecha A., Szychowska-Krąpiec E., Sala D., Klimek A. 2022.

Bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy: Palaeoenvironmental changes reflected in peatland deposits since the Late Glacial (case study of the Imszar raised bog, Northeastern Poland). Quaternary International 613: 61-80.

Margielewski W., Michczyńska D., Buczek K., Michczyński A., Korzeń K., Obidowicz A. 2022.

TOWARDS THE UNDERSTANDING OF THE PRESENT-DAY HUMAN IMPACT ON PEATLAND DEPOSITS FORMED SINCE THE LATE GLACIAL: A “RETROSPECTIVE” AGE–DEPTH MODEL OF THE GREL RAISED BOG (POLISH INNER CARPATHIANS). Radiocarbon, Cambridge University Press: DOI: 10.1017/RDC.2022.62.

Urban J., Radwanek-Bąk B., Margielewski W. 2022.

Geoheritage Concept in a Context of Abiotic Ecosystem Services (Geosystem Services) — How to Argue the Geoconservation Better?. Geoheritage 14 (54): DOI 10.1007/s12371-022-00688-7.

Jankowski L., Margielewski W. 2021.

Geological control of young orogenic mountain morphology: From geomorphological analysis to reinterpretation of geology of the Outer Western Carpathians. Geomorphology 386: 107749.

Kołaczek P., Buczek K., Margielewski W., Gałka M., Rycerz A., Woszczyk M., Karpińska-Kołaczek M., Marcisz M. 2021.

Development and degradation of a submontane forest in the Beskid Wyspowy Mountains (Polish Western Carpathians) during the Holocene. Holocene 31 (11-12): 1716-1732.

Marcisz K., Buczek K., Gałka M., Margielewski W., Mulot M., Kołaczek P. 2021.

Past testate amoeba communities in landslide mountain fens (Polish Carpathians): The relationship between shell types and sediment. Holocene 31 (6): 954-965.

Margielewski W., Obidowicz A., Zernitskaya V., Korzeń K. 2021.

Late Glacial and Holocene palaeoenvironmental changes recorded in landslide fens deposits in the Polish Outer Western Carpathians (Southern Poland). Quaternary International 616: 67-86, DOI: 10.1016/j.quaint.2021.11.001.

Czerwiński S., Margielewski W., Gałka M., Kołaczek P. 2020.

Late Holocene transformations of lower montane forest in the Beskid Wyspowy Mountains (Western Carpathians, Central Europe): a case study from Mount Mogielica. Palynology 44 (2): 355-368, DOI: 10.1080/01916122.2019.1617207.

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Karpińska-Kołaczek M., Buczek K., Lamentowicz M., Borek A., Zernitskaya V., Marcisz K. 2020.

Towards the understanding the impact of fire on the lower montane forest in the Polish Western Carpathians during the Holocene. Quaternary Science Reviews 229: 106137, DOI: 10.1016/j.quascirev.2019.106137. Pobierz pdf

Krąpiec M., Nawrocka N., Margielewski W., Szychowska-Krąpiec E. 2019.

Dendrogeomorphological analysis of the Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (S Poland). Geological Quarterly 63 (4): 801-810, DOI: 10.7306/gq.1506.

Margielewski W. 2018.

Landslides fens as a sensitive indicator of the palaeoenvironmental changes since the Late Glacial; Polish Western Carpathians case study. Radiocarbon 60 (4): 1199-1213.

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Apolinarska K., Płóciennik M., Gąsiorowski M., Buczek K., Karpińska-Kołaczek M. 2017.

Five centuries of the Early Holocene forest development and its interactions with palaeoecosystem of small landslide lake in the Beskid Makowski Mts. (Outer Western Carpathians, Poland). Review of Palaeobotany and Palynology 244: 113-127, DOI: 10.1016/j.revpalbo.2017.05.002.

Margielewski W., Jankowski L., Krąpiec M., Garecka M., Hałas S., Urban J. 2017.

Analysis of reworked sediments as a basis of the Palaeogene-Neogene palaeogeography reinterpretation: Case study of the Roztocze region (SE Poland). Sedimentary Geology 352: 14-29, DOI: 10.1016/j.sedgeo.2017.02.009.

Margielewski W., Urban J. 2017.

Gravitationally induced non - karst caves: tectonic and morphological constrains, classification and dating; Polish Flysch Carpathians case study. Geomorphology 296: 160-181, DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.08.018.

Krąpiec M., Margielewski W., Korzeń K., Szychowska-Krąpiec, Nalepka D., Łajczak A. 2016.

Late Holocene palaeoclimate variability: the significance of bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy. The Puścizna Wielka raised bog case study (Orawa - Nowy Targ Basin, Polish Inner Carpathians). Quaternary Science Reviews 148: 192-208 (doi:10.1016/j.quascirev.2016.07.022).

Korzeń K., Margielewski W., Nalepka D. 2015.

Neoholocene palaeoenvironmental changes of the Southern Roztocze region (SE Poland): the Kobyle Jezioro raised bog case study. Quaternary International 386: 191-202 (DOI: 10.1060/j.quaint.2015.06.001).

Margielewski W., Krąpiec M., Jankowski L., Urban J., Zernitskaya V. 2015.

Impact of aeolian processes on peat accumulation: Late Glacial–Holocene history of the Hamernia peat bog (Roztocze region, South-Eastern Poland). Quaternary International, 386: 212-225 (DOI: 10.1016/j.quaint.2015.07.016).

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žák K, Zernitska V., Pawlak J., Schejbal-Chwastek M. 2015.

Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study. Zeitschrift für Geomorphologie 59, Suppl. 1: 183-208.

Bucała A., Margielewski W., Starkel L., Buczek K., Zernitskaya V. 2014.

The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). Geochronometria 41 (1): 377-391 (DOI: 10.2478/s13386-013-0172-z).

Łajczak A., Margielewski W., Rączkowska Z., Święchowicz J. 2014.

Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. Episodes 37 (1): 21-32.

Kołaczek P., Zubek S., Błaszkowski J., Mleczko P., Margielewski W. 2013.

Erosion or plant – how to interprete the presence of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) in pollen profiles collected from mires. Review of Palaeobotany and Palynology, Elsevier 189: 29-37.

Michczyński A., Kołaczek P., Margielewski W., Michczyńska D.J., Obidowicz A. 2013.

Radiocarbon age-depth modeling prevents from misinterpretation of vegetation dynamic in the past: case study Wierchomla Mire (Polish Outer Carpathians). Radiocarbon 55 (2-3): 1724-1734.

Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A. 2013.

Holocene Chrono-climatostratigraphy of Polish terriotory. Geochronometria, Springer 40 (1): 1-21.

Margielewski W., Kołaczek P., Michczyński A., Obidowicz A., Pazdur A. 2011.

Record of the meso-and neoholocene palaeoenvironmental changes in the Jesionowa landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts. Polish Outer Carpathians). Geochronometria, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska 38 (2): 138-154. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z., Margielewski W. 2010.

Impact of mass movements on geo- and biodiversity of mountainous areas. Case study of the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology, Elsevier (123): 290-304.

Margielewski W., Krąpiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V. 2010.

A Neolithic yew bow in the Polish Carpathians. Evidence of the impact of human activity on mountainous palaeoenvironment from the Kamiennik landslide peat bog. Catena 80: 141-153.

Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A. 2010.

Records of the middle and late Holocene palaeoenvironmental changes in the Pcim-Sucha landslide peat bogs (Beskid Makowski Mts., Polish Outer Carpathians). Geochronometria, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska 35: 11-23. Pobierz pdf

Pánek T., Margielewski W., Tábořík P., Urban J., Hradecký J., Szura C. 2010.

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology (123): 165-180. Pobierz pdf

Margielewski W. 2006.

Structural control and types of movements of rock mass in anisotropic rocks: case studies in the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology 77 (1-2): 47-68.

Margielewski W. 2004.

Geological control on the Osława river meander at Duszatyn (Western Bieszczady Mts., Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae 74: 325-338.

Margielewski W., Urban J. 2003.

Crevice –type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians. Geomorphology 54 (3-4): 325-338.
inne publikacje oryginalne

Urban J., Jancewicz K., Duszyński F., Margielewski W. 2022.

Pseudokarst caves in Poland. Pseudokarst Commission Newsletter 30: 44-57.

Jankowski L., Margielewski W. 2015.

Pozycja tektoniczna Roztocza w świetle historii rozwoju zapadliska przedkarpackiego. (Tectonic position of the Roztocze Region in the light of the evolution history of the Carpathian Foredeep). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 462: 7-28.

Jankowski L., Margielewski W. 2014.

Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie. Przegląd Geologiczny 62 (1): 29-35.

Margielewski W. 2014.

Torfowiska osuwiskowe polskich Karpat fliszowych jako czuły indykator zmian paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu. Studia Limnologica et Telmatologica 8 (1): 37-54.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2012.

Geopark Kamienny Las na Roztoczu i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 9 (60): 315-326.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Buraczyński J., Krąpiec P., Urban J., Wysocka A., Danek M., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Brzezińska–Wójcik T., Chabudziński Ł. 2011.

„Geopark Kamienny Las na Roztoczu” koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony. http://kamiennylas.pl/aaa-boczne-menu/dokumentacja-projektowa-geoparku/: 1-270.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P. 2011.

Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”. Folder. Ministerstwo Środowiska: 1-4.

Krąpiec M., Margielewski W., Jankowski L., Urban J., Buraczyński J., Krąpiec P., Waśkowska A., Wysocka A., Danek M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Urban T. 2011.

Kamienny Las na Roztoczu. Strona internetowa: http://kamiennylas.pl/.

Margielewski W., Krąpiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V. 2010.

Fragment łuku neolitycznego z osuwiska w Kamienniku i jego kontekst paleośrodowiskowy. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU (8): 13-24.

Margielewski W. 2009.

Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych. Przegląd Geologiczny 57 (10): 905-917.

Margielewski W., Alexandrowicz Z. 2004.

Diversity of landslide morphology as a part of geoconservation pattern in the Polish Carpathians . Polish Geological Institute Special Papers 13: 65-71.

Alexandrowicz Z., Margielewski W., Perzanowska J. 2003.

European ecological network Natura 2000 in relation to landslide areas diversity: a case study in the Polish Carpathians. Ekológia (Bratislava) 22 (4): 404-423.
książki i monografie

Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K. (red.) 2014.

Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec 24-26.09.2014. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 1-110.

Margielewski W. 2006.

Records of the Late Glacial - Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. area (Polish Outer Carpathians). Folia Quaternaria 76: 1-149.
rozdziały w książkach i monografiach

Margielewski W., Urban J., Zernitskaya V., Žák K., Scheybal-Chwastek M. 2022.

Dated episodes of eccentric growth of speleothems as a tool for the reconstruction of rock mass displacements in gravity induced caves: Polish Outer Carpathians case study. W: Gauchon C., Jaillet C., Ballesteros D., Honiat C. Genuite K., Racine T. (Eds.) Proceedings of the 18th International Congress of Speleology, Savoie Mont Blanc, Vol. III, Physical Speleology, Symposium 11 – Pseudokarst. Karstologia – Memoires 23: 243-246.

Urban J., Margielewski W. 2022.

18. Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Sabaudia, Mont Blanc, Francja 2022 - wrażenia subiekywne. W: Tyc A., Krajcarz M.T., Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. (red.). Materiały 56. Sympozjum speleologicznego, Podlesice 13-16.10.2022. Sekcja Speleologiczna P. T. P. im. Kopernika, Kraków: 90-91.

Urban J., Radwanek-Bąk B., Margielewski W. 2020.

Ochrona dziedzictwa geologicznego w Polsce – tradycje, teraźniejszość i wyzwania przyszlości. W: Dąbrowski P. (red.), Zaczęło się od Tatr. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków: 62-80.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2013.

Roztoczański Park Narodowy w projektowanym Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”. W: Reszet R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Roztoczański PN, Zwierzyniec: 267-270.

Margielewski W. 2013.

Geological and geomorphological setting. [In:] A. Obidowicz, E. Madeyska, C. Turner (Eds.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-14.

Urban J., Margielewski W. 2013.

Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives. W: Filippi M., Bosak P. (red.), Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, 21-18.07. Brno 3: 314-319.

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žak K., Zernitska V., Pawlak J. 2013.

Dating speleothems in sandstone, non-karst caves – methodological aspects and practical application, Polish Outer Carpathians case study. In: Migoń P., Kasprzak M. (eds.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 192-201.

Margielewski W. 2012.

Czartowe Pole. Przełomowa dolina potoku z malowniczymi formami rzeźby i interesującą dydaktycznie budową geologiczną. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 172-175.

Margielewski W. 2012.

Piekiełko koło Stanisławowa. Niezwykle rzadkie formy skałkowe o ciekawej genezie w utworach mioceńskich. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 180-182.

Margielewski W. 2012.

Szum. Malownicza, przełomowa dolina rzeczna z urokliwymi bystrzami. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 189-191.

Margielewski W. 2012.

Źródła Tanwi. Uroczyskowe torfowisko pośród wysokich wydm. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 462-464.

Rączkowska Z., Łajczak A., Margielewski W., Święchowicz J. 2012.

Recent landform evolution in the Polish Carpathians. W: Lóczy D. i in. (red.) Recent Landform Evolution: The Carpatho–Balkan–Dinaric Region. Springer Geography part 2, Springer: 47-101.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Krąpiec P. 2010.

Mapa geologiczno-turystyczna Roztoczańskiego Parku Narodowego 1: 30 000, wraz z częścią tekstową. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa: 1-17.

Margielewski W. 2008.

Budowa geologiczna i rzeźba Karpat fliszowych [W:] L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 57-61.

Margielewski W. 2008.

Wpływ ruchów masowych na współczesną ewolucję rzeźby Karpat fliszowych. W: L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 69-80.

Bryndal T., Cabaj W., Margielewski W., Pelc S. 2003.

Record of the Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Polish Carpathians: a case study of the Siekierczyna landslide (Beskid Wyspowy Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 75-96.

Krąpiec M., Margielewski W. 2003.

Palaeoclimatic changes registered in Kaletowa landslide, on the base of sedimentological and dendrochronological records (Beskid Makowski Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 17-34.

Margielewski W., (ed.) 2003.

Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in the Western Carpathians: case studies of landslide forms and deposits. Folia Quaternaria 74: 1-96. Preface: 5pp.

Margielewski W., Obidowicz A., Pelc S. 2003.

Late Glacial-Holocene peat bog on Kotoń Mt and its significance for reconstruction of palaeoenvironment in the Western Carpathians (Beskid Makowski Range, South Poland). Folia Quaternaria 74: 35-56.

Margielewski W., Zernitskaya V. 2003.

Late Glacial – Holocene palaeoenvironmental evidence recorded in the Hajduki peat bog (Beskid Średni Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 57-73.
publikacje popularno-naukowe

Margielewski W., Szura C., Urban J. 2008.

Jaskinia Miecharska cave (Beskid Śląski Mts, Outer Carpathians) – the largest non-karst cave in the Flysch Carpathians. Zacisk. Special Issue: 7-13.

Projekty

PRELUDIUM-BIS DEC-2020/39/O/ST10/03504 Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska polskich Karpat zachodnich w późnym glacjale, w oparciu o analizy litologiczne i makroszczątków osadów wybranych torfowisk osuwiskowych.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 28
2017/25/B/ST10/02439 Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk TORFOWISKA.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 28
N N306 522738 Fazy inicjacji i rozwoju ruchów masowych w polskich Karpatach fliszowych w późnym glacjale i holocenie, na podstawie badań nacieków jaskiń szczelinowych (niekrasowych).
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 28

Inne

Nazwa konferencji: International Multidisciplinary Workshop “Advances in active tectonics and speleotectonics”
Organizator: Natural History Museum Vienna, Austria
Miejsce: Vienna, Austria
Data: 2015-09-21
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Szura C.
Wykład na konferencji: Non-karst caves of the Polish Flysch Carpathians and their connection with stages of mass movement formation: tectonic constrains, dating and classification
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-17
Autorzy: Urban J., Gubała W., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Variability of caves conditioned by morphogenesis and lithology - Homole Gorge (Polish Carpathians) case study
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Gravitationally induced caves in the Outer Carpathians - their genesis, classification and age
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja „O!suwisko” B. Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kraków
Data: 2015-05-20
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Jaskinie niekrasowe polskich Karpat fliszowych i ich związek z etapami formowania ruchów masowych (charakter rozwoju, typologia, datowania
Nazwa konferencji: 48 Sympozjum Speleologiczne, 16-19.10.2014
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Kletno
Data: 2014-10-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Geneza i klasyfikacja jaskiń związanych z ruchami masowymi – nowe spojrzenie
Nazwa konferencji: V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, http://www.iop.krakow.pl/files/111/3_warsztaty_geomorfologii_struktur_alnej.pdf
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - Komisja Geomorfologii Strukturalnej, Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Roztoczański Park Narodowy
Miejsce: Zwierzyniec-Józefów-Horyniec
Data: 2014-09-24
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K.
Prowadzenie: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza, w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego
Nazwa konferencji: 16th International Congress of Speleology organizator: Intern. Union of Speleology, 21-28.07.2013
Organizator: Intern. Union of Speleology
Miejsce: Brno, Rep. Czeska
Data: 2013-07-21
Autorzy: Urban J., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU w Krakowie
Organizator: PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2012-10-26
Autorzy: Margielewski W., Kołaczek P., Michczyński A., Obidowicz A., Pazdur A.
Wykład na konferencji: Rejestr zmian paleośrodowiska mezo – i neoholocenu w obrębie torfowiska osuwiskowego Jesionowa (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne).
Nazwa konferencji: 46. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika
Miejsce: Góra Św. Anny
Data: 2012-10-19
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žak K.
Wykład na konferencji: Skład mineralny oraz izotopowy (izotopy C i O) wybranych nacieków w niekrasowych jaskiniach beskidzkich
Nazwa konferencji: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych
Organizator: Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Miejsce: Beskid Niski-Beskid Sądecki –Babia Góra, Dukla-Piwniczna-Zawoja
Data: 2012-09-25
Autorzy: Jankowski L., Margielewski J., Urban J.
Organizacja: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Nazwa konferencji: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-25
Autorzy: Jankowski L., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Rozwój rzeźby Karpat zewnętrznych w aspekcie ewolucji basenowo-tektonicznej górotworu Karpackiego
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa
Miejsce: Spain, Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žák K.
Wykład na konferencji: Mineralogical and isotopic (O and C) composition of selected secondary formations in the non-karst caves in sandstones of the Outer Carpathians, southern Poland
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa, Spain
Miejsce: Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Žák K., Zernitskaya V.
Wykład na konferencji: Dated speleothems of the crevice–type caves in sandstones of the Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: 21th International Radiocarbon Conference
Organizator: French Radiocarbon Community and UNESCO
Miejsce: Paris, France
Data: 2012-07-09
Autorzy: Michczyńska D.J., Starkel L., Michczyński A., Pazdur A., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D.
Wykład na konferencji: Paleoclimatic reconstruction based on statistical analysis of radiocarbon dates - an example from Poland.
Nazwa konferencji: 21th International Radiocarbon Conference
Organizator: French Radiocarbon Community and UNESCO
Miejsce: Paris, France
Data: 2012-07-09
Autorzy: Michczyński A., Margielewski, W., Kołaczek P., Michczyńska D.J., Obidowicz, A.
Poster: Records of the Meso– and Neoholocene paleoenvironmental changes in Wierchomla landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts, Polish Outer Carpathians).
Nazwa konferencji: International Conference Sandstone Landscape III. Diversity, Ecology and Conservation. Stołowe Mountains National Park
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Kudowa Zdrój
Data: 2012-04-25
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Hercman H., Žák K., Zernitska V., Pawlak J.
Wykład na konferencji: Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU w Krakowie
Organizator: PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2012-02-17
Autorzy: Margielewski W., Krąpiec M., Jankowski, L, Zernitskaya, V.
Wykład na konferencji: Rejestr zmian paleośrodowiskowych późnego glacjału i holocenu w torfowisku Hamernia koło Józefowa (Roztocze Środkowe).
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Jankowski L., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Strukturalne uwarunkowania rzeźby Karpat zewnętrznych.
Nazwa konferencji: International Conference Slope Tectonics 2
Organizator: Geological Survey of Austria
Miejsce: Wiedeń
Data: 2011-09-06
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice–type caves as case studies of structural control of slope evolution, Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: International Conference Slope Tectonics
Organizator: Geological Survey of Austria
Miejsce: Wiedeń
Data: 2011-09-06
Autorzy: Margielewski W.
Wykład na konferencji: Structural landslides or structural control of landslides in flysch anisotropic rocks: Polish Outer Carpathians case studies.
Nazwa konferencji: International Conference “Implementation of the INSPIRE Directive on environment protection”
Organizator: Ministerstwo Środowiska
Miejsce: Kraków-Zakopane
Data: 2011-09-06
Autorzy: Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P.
Wykład na konferencji: Geopark „Stone Forest in the Roztocze” on the background of the idea and practice of Geoparks
Nazwa konferencji: II Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej. Czynnik strukturalny w rozwoju stoku.
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Sokołowsko
Data: 2011-05-11
Autorzy: Margielewski W.
Wykład: Strukturalne uwarunkowania procesów osuwiskowych.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Miejsce: Kraków
Data: 2011-04-15
Autorzy: Starkel L., Michczyńska D., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A.
Wykład: Analiza rozkładu datowań radiowęglowych w różnych facjach osadów jako podstawa klimatostratygrafii holocenu dla obszaru Polski.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-21
Autorzy: Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A.
Wykład: Zapis zmian paleośrodowiska mezo – i neoholocenu w osadach torfowiska osuwiskowego Pcim Sucha (Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne.
Nazwa konferencji: 11th Symposium of Pseudokarst
Organizator: The Pseudokarst Commission
Miejsce: Saupsdorf, Saxon Switzerland
Data: 2010-05-12
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice type caves of Polish Flysh Carpathians and their connection with development of surface mass movements
Nazwa konferencji: 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology"
Organizator: Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Miejsce: Gliwice
Data: 2010-04-22
Autorzy: Michczyński A., Margielewski W., Pazdur A., Kołaczek P., Adamus W.
Wykład na konferencji: Jesionowa Landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts., Polish Outer Carpathians) - records of the Meso- and Neoholocene palaeoenvironmental changes.
Nazwa konferencji: 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology"
Organizator: Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Miejsce: Gliwice
Data: 2010-04-22
Autorzy: Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A.
Wykład na konferencji: Records of the Middle and Late Holocene palaeoenvironmental changes in the Pcim-Sucha landslide peat-bog.
powrót do listy pracowników