Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w kadencji 2023-2026

I. Osoby z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w IOP PAN
w pełnym wymiarze czasu pracy
:

1. Prof. dr hab. Henryk Okarma, czł. koresp. PAN

2. Dr hab. Paweł Adamski, prof. IOP PAN

3. Dr hab. Kamil Bartoń, prof. IOP PAN

4. Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

5. Dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

6. Dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN

7. Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

8. Dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

9. Dr hab. Agnieszka Pociecha, prof. IOP PAN

10. Dr hab. Nuria Fernandez Selva, prof. IOP PAN

11. Dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

12. Dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

13. Dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda, prof. IOP PAN

14. Dr hab. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

15. Dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP PAN

16. Dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. IOP PAN

17. Dr hab. Katarzyna Zając, prof. IOP PAN

18. Dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

 

II. Członkowie PAN powołani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II PAN:

1. Prof. dr hab. Jan Kozłowski, czł. rzecz. PAN

2. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN

3. Prof. dr hab. January Weiner, czł. rzecz. PAN

 

III. Wybrane osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nie zatrudnione w Instytucie lub zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy:

1. Dr hab. Antoni Amirowicz, em. IOP PAN

2. Prof. dr hab. Wiesław Babik, Instytut Nauk o Środowisku UJ

3. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń, Instytut Nauk o Środowisku UJ

4. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Zakład Hydrobiologii UW

5. Prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, Instytut Botaniki UJ

6. Dr hab. Łukasz Kajtoch, ISEZ PAN Kraków

7. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, Uniwersytet Rzeszowski

8. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Instytut Nauk o Środowisku UJ

9. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Zakład Hydrobiologii UW

10. Prof. dr hab. Zofia Rączkowska, IGiPZ PAN

11. Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Wydział Leśny UR w Krakowie

12. Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski

13. Dr hab. inż. Jan Urban, em. IOP PAN

14. Prof. dr hab. Andrzej Zalewski, IBŚ PAN Białowieża

 

IV. Wybrani przedstawiciele Młodych Pracowników Naukowych IOP PAN:

1. Dr Michał Bełcik

2. Dr Maciej Liro

 

V. Wybrany przedstawiciel doktorantów IOP PAN:             

  1. Mgr inż. Jacek Dołęga

 

VI. Dyrektor Instytutu i jego zastępca ds. Naukowych:                  

1. Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN - Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN

2. Dr hab. Piotr Skórka, prof. IOP PAN - zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN