Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w kadencji 2019-2022


Osoby z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w IOP PAN
w pełnym wymiarze czasu pracy

Prof. dr hab. Henryk Okarma, czł. koresp. PAN

Dr hab. Antoni Amirowicz, prof. IOP PAN

Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

Dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

Dr hab. Tadeusz Fleituch, prof. IOP PAN

Dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN

Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

Dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

Dr hab. Agnieszka Pociecha, prof. IOP PAN

Dr hab. Nuria Fernandez Selva, prof. IOP PAN

Dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

Dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda, prof. IOP PAN

Dr hab. inż. Jan Urban, prof. IOP PAN

Dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP PAN

Dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. IOP PAN

Prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga, IOP PAN

Dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

 

Członkowie PAN powołani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II PAN

Prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Jan Kozłowski, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Katarzyna Turnau, czł. rzecz. PAN

 

Wybrane osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
nie zatrudnione w Instytucie lub zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Instytut Nauk o Środowisku UJ - Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, Instytut Botaniki UJ - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Wydział Leśny UR w Krakowie - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Dr hab. Michał Ciach, Wydział Leśny UR

Dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. AGH

Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Zakład Hydrobiologii UW

Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, em. IOP PAN

Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, Zakład Ochrony Wód UAM Poznań

Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Łukasz Kajtoch, ISEZ PAN Kraków

Prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Instytut Nauk o Środowisku UJ

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Zakład Hydrobiologii UW

Dr hab. Piotr Profus, em. IOP PAN

Prof. dr hab. Zofia Rączkowska, IGiPZ PAN

 

Wybrani przedstawiciele Młodych Pracowników Naukowych IOP PAN

Dr Maria J. Gołąb

Dr Rafał Martyka

 

Przedstawiciel doktorantów IOP PAN

Mgr Anna Misiewicz

 

Dyrektor Instytutu i jego zastępca ds. Naukowych

Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN - Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN

Dr hab. Piotr Skórka, prof. IOP PAN - zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN