Pracownicy

mgr inż. Adam Flis

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr inż. Adam Flis

tel.: 12 370 35 02
Jednostki organizacyjne:
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha
Tematyka badań:

Biologia i ekologia ptaków wodno-błotnych (szczególnie gatunków rybożernych i czapli Ardeidae) oraz strategie migracji ptaków.

Kariera naukowa:

2009, mgr inż., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Przebieg pracy:

2013 - dokumentalista, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

2018 - specjalista biolog, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Członkostwo:

- członek Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego od 2011 r.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Banach A., Neubauer G., Flis A., Ledwoń M. 2021.

Sex-specific growth of nestlings of the Whiskered Tern Chlidonias hybrida, a species with sexual size dimorphism and female brood desertion. Journal of Ornithology (DOI: 10.1007/s10336-021-01911-y). Pobierz pdf

Flis A., Gwiazda R., Krztoń W. 2020.

Sex differences in Little Bittern Ixobrychus m. minutus parental care: a pilot study. Bird Study 67 (3): 393-397. DOI: 10.1080/00063657.2020.1863334. Pobierz pdf

Gwiazda R., Flis A., Szarek-Gwiazda E., Pszczeliński Ł. 2020.

Prey Composition of Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) and Red-Throated Diver (Gavia stellata) in Freshwater Reservoirs during Migration. Waterbirds 43 (3/4): 321-325.

Ledwoń M., Neubauer G., Żmuda A., Flis A. 2019.

Interaction between parent body condition and sex affects offspring desertion in response to acute stress. Journal of Ornithology (DOI: 10.1007/s10336-019-01637-y). Pobierz pdf

Flis A., Gwiazda R. 2018.

Diet and feeding of nestling Little Bitterns Ixobrychus minutus at fishponds: testing a new method for studying a difficult-to-monitor species. Bird Study 65 (2): 257-260. Pobierz pdf

Gwiazda R., Flis A., Skórka P., Oleś W. 2017.

Effect of age on the foraging behaviour of Grey Heron Ardea cinerea L., 1758 at a submontane dam reservoir in the postbreeding season. Avian Biology Research 10 (2): 76-83, DOI: 10.3184/175815617X14878495436442. Pobierz pdf

Flis A. 2016.

Nest types and nest-site selection of the Little Bittern Ixobrychus minutus breeding in fishpond habitat in south-eastern Poland. Polish Journal of Ecology 64: 268–276. Pobierz pdf

Gwiazda R., Woźnica A., Łozowski B., Kostecki M., Flis A. 2014.

Impact of waterbirds on chemical and biological features of water and sediments of a large, shallow dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 43 (4): 418-426. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Flis A. 2016.

Ptasi Big Brother, czyli zastosowanie fotopułapek w monitoringu i badaniach biologii gatunku. Innowacje w terenowej ornitologii. 35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Poraj, 14-16 X 2016. Ptaki Śląska 23: 209-210.

Flis A., Zięcik A., Król W. 2016.

Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (3): 237–240.

Gwiazda R., Profus P., Flis A., Bisztyga A., Baran M. 2014.

Stan, struktura i liczebność awifauny Zbiornika Goczałkowickiego po remoncie zapory i zmianach środowiskowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (6): 483–509.

Flis A. 2013.

Stan populacji i biologia lęgowa bączka Ixobrychus minutus na stawach rybnych w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (2): 96–105.

Flis A. 2013.

Występowanie gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 221-225.
rozdziały w książkach i monografiach

Flis A., Betleja J. 2015.

Bączek Ixobrychus minutus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa: 349–353.

Inne

Nazwa konferencji: 11th Conference of the European Ornithologists' Union
Organizator: European Ornithologists' Union
Miejsce: Turku, Finland
Data: 2017-08-18
Autorzy: Flis A.
Poster: Vocal activity of male Little Bittern Ixobrychus minutus in the breeding season
Nazwa konferencji: „Innowacje w terenowej ornitologii” 35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
Organizator: Górnośląskie Koło Ornitologiczne
Miejsce: Poraj
Data: 2016-10-14
Autorzy: Flis A.
Wykład na konferencji: Ptasi Big Brother, czyli zastosowanie fotopułapek w monitoringu i badaniach biologii gatunku. Innowacje w terenowej ornitologii
Nazwa konferencji: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
Organizator: Polskie Towarzystwo Zoologiczne
Miejsce: Zielona Góra
Data: 2015-09-11
Autorzy: Flis A., Gwiazda R.
Wykład na konferencji: Międzypłciowe różnice w opiece nad lęgiem u bączka Ixobrychus minutus
Nazwa konferencji: 9th Conference of the European Ornithologists' Union
Organizator: European Ornithologists' Union
Miejsce: Norwich, UK
Data: 2013-08-27
Autorzy: Gwiazda R., Flis A
Wykład na konferencji: Sex differences in parental care of the Little Bittern Ixobrychus minutus during the nesting period
Nazwa konferencji: XX-lecie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Organizator: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Miejsce: Zwierzyniec
Data: 2012-11-24
Autorzy: Flis A.
Wykład: Co w trzcinie szczeka, czyli życie rodzinne bączka Ixobrychus minutus podczas okresu lęgowego
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Flis A.
Poster: Zmiany intensywności wokalizacji samca bączka Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) podczas okresu lęgowego
powrót do listy pracowników