Projekt

2017/25/B/ST10/02439 Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk TORFOWISKA.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:776 800,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2021
Lista projektów