Szkoła Doktorska

             

O szkole doktorskiej

Ósmego maja 2019 r. Dyrektorzy pięciu krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła Doktorska jest prowadzona przez cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk, tj. Instytut Botaniki im. W. Szafera (IB PAN, jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (IFR PAN), Instytut Ochrony Przyrody (IOP PAN) i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt (ISEZ PAN), oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (IZ PIB). Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku i kształci doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Kształcenie doktoranta po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków merytorycznych i formalnych zakończone jest uzyskaniem stopnia doktora. Czytaj więcejj ...

RUSZYŁA REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK PRZYRODNICZYCH I ROLNICZYCH 2021

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie ogłosił w dniu 4 lipca 2021 nabór kandydatów na pierwszy rok studiów do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych.
Szkoła oferuje 9 miejsc w programie kształcenia w dwóch dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

Dokumenty można składać do 28 sierpnia 2021.
Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do Szkoły poprzez ocenę m.in. dotychczasowych wyników studiów, doświadczenia i osiągnięć naukowych, czy znajomości tematyki projektu badawczego, do którego będą oni aplikować. Zasady rekrutacji i lista tematów, do których można aplikować, znajdują się na stronie Rekrutacji.