Szkoła Doktorska

             

 

 

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2020/2021 więcej informacji...


Informujemy o utworzeniu w Krakowie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, która rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku.

Szkołę prowadzą Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła doktorska będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: 1) nauki biologiczne, 2) rolnictwo i ogrodnictwo oraz
3) zootechnika i rybactwo.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można będzie realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów. Obejmują one:

  • różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, grzybów
    i  zwierząt zarówno współcześnie jak i w przeszłości;
  • fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt;
  • ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących różnorodność biologiczną;
  • chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin i czynniki wpływające na produktywności organizmów.

 

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się na stronie internetowej:

https://www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/szkola-doktorska

Szkoła Doktorska - Uchwały, zarządzenia, regulaminy