Szkoła Doktorska

             

 

 

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2020/2021 więcej informacji...

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych oraz Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie odbędzie się 1 października 2020 o godzinie 10:00 w formie online.

 

Harmonogram

uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN

1 październik 2020 r., Godzina 10:00, Forma online

10:00 Wystąpienie Dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

10:10 Wykład inauguracyjny:

Drivers and consequences of insect decline” dr hab. Agnieszka Bednarska

11:00 Ślubowanie doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

11:10 Wystąpienie Kierownika Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych oraz Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN

11:20 Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Doktoratów

11:30 Zakończenie uroczystości

UWAGA:

Link do spotkania zostanie przesłany 30 września 2020 r. Osoby spoza Szkoły Doktorskiej i Studium zainteresowane uczestnictwem w inauguracji otrzymają link po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w uroczystości do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej (k.kozielec@botany.pl) do dnia 29 września 2020 r.

 

Informujemy o utworzeniu w Krakowie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, która rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku.

Szkołę prowadzą Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła doktorska będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: 1) nauki biologiczne, 2) rolnictwo i ogrodnictwo oraz
3) zootechnika i rybactwo.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można będzie realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów. Obejmują one:

  • różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, grzybów
    i  zwierząt zarówno współcześnie jak i w przeszłości;
  • fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt;
  • ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących różnorodność biologiczną;
  • chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin i czynniki wpływające na produktywności organizmów.

 

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się na stronie internetowej:

https://www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/szkola-doktorska

Szkoła Doktorska - Uchwały, zarządzenia, regulaminy