Projekt

 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30
Źródło finansowania:Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Kwota na realizację:647 841 PLN
Okres realizacji: 2017 - 2019
Opis projektu:

Głównym celem prac realizowanych w ramach projektu opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” jest opracowanie wyników badań terenowych wykonanych w 80 obszarach wypasowych na terenie województwa małopolskiego, polegających na przeprowadzeniu badań fitosocjologicznych, identyfikacji i ocenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, zinwentaryzowaniu stanowisk gatunków chronionych.

Prace zrealizowane w roku 2017 polegały na kartowaniu siedlisk przyrodniczych oraz zasięgów pastwisk w 80 obszarach wypasowych, inwentaryzacji chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych, wykonaniu 800 zdjęć fitosocjologicznych. W oparciu o wykonane prace terenowe przeprowadzono ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych występujących obszarach wypasowych, dokonano wstępnych analiz fitosocjologicznych, sporządzono opisy 80 badanych obszarów wypasowych. Wszystkie zebrane w terenie dane zostały wprowadzone do komputerowej bazy danych.

Lista projektów