Projekt

N N305 374939 Wieloskalowa ocena zmian różnorodności wrotków i skorupiaków planktonowych na obszarze Polski w antropogenicznych systemach wodnych.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:202 650 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2014
Lista projektów