Pracownicy

dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 38
Jednostki organizacyjne:
Zakład Bioróżnorodności
Tematyka badań:

Ekologia ekosystemów.

Różnorodność biologiczna i funkcjonowanie antarktycznych ekosystemów lądowych.

Dynamika antarktycznych ekosystemy lądowe na tle globalnych zmian środowiskowych.

Wpływ człowieka na antarktyczne ekosystemy lądowe i ich ochrona.

Kariera naukowa:

2018 Doktor habilitowany Nauk Biologicznych w dyscyplinie Ekologia
2001 Doktor Nauk Biologicznych w dziedzinie Ekologii
1995 Magister Geografii
1991 Magister Biologii

Przebieg pracy:

od 2006 - Zakład Bioróżnorodności, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Adiunkt.

1999–2006 - Zakład Ekologii, Instytut Botaniki PAN w Krakowie. Asystent, adiunkt.

2001–2002 - Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie, XXVI Wyprawa Antarktyczna PAN. Asystent.

1997–2001 - Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale BiNoZ UJ, Kraków. Doktorant.

1995–1997 - Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie, XX Wyprawa Antarktyczna PAN. Biolog.

Nagrody:

2011r. – dr Smykla został odznaczony medalem Kongresu USA “Antarctic Service Medal” przyznanym przez National Science Fundation za szczególne osiągnięcia w poznaniu i badaniach naukowych Antarktydy.

2005r.- Wyróżnienie (druga nagroda) German Society of Polar Research (DGP) za prezentację podczas XXII International Polar Meeting (Jena, Germany).

2003r.- Wyróżnienie Krakowska Książka Miesiąca jako współtwórca publikacji „Atlas ptaków zimujących Małopolski” [The Atlas of Wintering Birds in Małopolska].

2002r.- Wyróżnienie Sasakawa Environmental Award jako współtwórca publikacji „Atlas ptaków zimujących Małopolski” [The Atlas of Wintering Birds in Małopolska].

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Abd Latip M.A., Nordin N.F.H., Alias S.A, Smykla J., Yusof F., Mohamad M.A.N. 2023.

The optimization growth rate of a bacteria producing cold-active proteolytic enzyme from the Antarctic region. IIUM Engineering Journal 24 (1): 27-39. DOI 10.31436/iiumej.v24i1.2447.

Puhovkin A., Smykla J., Váczi P., Parnikoza I. 2023.

Spectral characteristics of bryophyte carpet and mat subformation showing a vitality-dependent color pattern: Comparison for two distant regions of maritime Antarctica. Czech Polar Reports 13 (1): 96-111. DOI: 10.5817/CPR2023-1-9.

Tang P.M., Habib S., Abd Shukor M.Y., Alias S.A., Smykla J., Yasid N.A. 2023.

Evaluation of the Deterioration of Untreated Commercial Polystyrene by Psychrotrophic Antarctic Bacterium. Polymers 15 (8): 1841. Pobierz pdf

Abu Bakar N., Chung Lau B.Y., Smykla J., Karsani S.A., Alias S.A. 2022.

Protein homeostasis, regulation of energy production and activation of DNA damage‐repair pathways are involved in the heat stress response of Pseudogymnoascus spp. Environmental Microbiology 22 (4): 1849–1864. DOI: 10.1111/1462-2920.15776.

Costello D.M., Tiegs S.D., Boyero L., Canhoto C., Capps K.A., Danger M., Fleituch T. ... Smykla J. ... Zwart J.A. 2022.

Globalne trendy i zależności immobilizacji biogenów w dekompozycji celulozy w rzecznych ekosystemach. Global Biogeochemical Cycles 36 (3): e2021GB007163. Pobierz pdf

Krishnan A., Alias Z., Convey P., González-Aravena M., Smykla J., Rizman-Idid M., Alias S.A. 2022.

Temperature and pH profiling of extracellular amylase from Antarctic and Arctic soil microfungi. Fermentation 8 (11): 601. DOI: 10.3390/fermentation8110601.

Wong H.J., Mohamad-Fauzi N., Rizman-Idid M., Convey P., Smykla J., Alias S.A. 2022.

UV-B induced DNA damage and repair pathways in polar Pseudogymnoascus sp. from the Arctic and Antarctic regions and their effects on growth, pigmentation and conidiogenesis. Environmental Microbiology 24 (7): 3164–3180. DOI: 10.1111/1462-2920.16073.

Habib S., Ahmad S.A., Johari W.L.W, Abd Shukor M.Y., Alias S.A., Smykla J., Saruni N.H., Abdul Razak N.S., Yasid N.A. 2020.

Production of lipopeptide biosurfactant by a hydrocarbon-degrading Antarctic Rhodococcus. International Journal of Molecular Sciences 21 (17): 6138. DOI: 10.3390/ijms21176138.

Habib S., Iruthayam A., Abd Shukor M.Y., Alias S.A., Smykla J., Yasid N.A. 2020.

Biodeterioration of untreated polypropylene microplastic particles by Antarctic bacteria. Polymers 12 (11): 2616. DOI: 10.3390/polym12112616.

Latip M.A.A., Alias S.A., Smykla J., Yusof F., Mohamad M.A.N., Nordin N.F.H. 2020.

Discovery of cold-active protease from psychrophilic bacteria isolated from Antarctic region for bio-prospecting. Malaysian Applied Biology 49 (1): 55–60.

Shrubovych J., Smykla J., Bernard E.C. 2020.

Protura in Arctic regions, with description of Mastodonentomon n. gen. (Acerentomidae, Nipponentominae) and a key to known Arctic taxa. Insects 11 (3): 173. DOI: 10.3390/insects11030173.

Sterzyńska M., Shrubovych J., Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Kaňa J., Smykla J. 2020.

Responses of soil microarthropod taxon (Hexapoda: Protura) to natural disturbances and management practices in forestdominated subalpine lake catchment areas. Scientific Reports 10: 5572. DOI: 10.1038/s41598-020-62522-w.

Abubakar M., Habib N.M.S.A., Manogaran M., Yasid N.A., Alias S.A., Ahmad S.A., Smykla J., Hassan M.A., Abd Shukor M.Y. 2019.

Response surface-based optimization of the biodegradation of a simulated vegetable oily ballast wastewater under temperate conditions using the antarctic bacterium Rhodococcus erythropolis ADL36. Desalination and Water Treatment 144: 129–137, DOI: 10.5004/dwt.2019.23529.

Tiegs S.D., Costello D.M., Isken M.W., Woodward G., McIntyre P.B., Gessner M.O.,…Fleituch T.,…Smykla J.,… Zwart J. A. 2019.

Global patterns and drivers of ecosystem functioning in rivers and riparian zones. Science Advances 5 (1): 1-8, DOI: 10.1126/sciadv.aav0486.

Krishnan A., Convey P., Gonzalez M., Smykla J., Alias S.A. 2018.

Effects of Temperature on Extracellular Hydrolase Enzymes from Soil Microfungi. Polar Biology 41 (3): 537–551, DOI: 10.1007/s00300-017-2215-z.

Maciejowski W., Osyczka P., Smykla J., Ziaja W., Ostafin K., Krzewicka B. 2018.

Diversity and distribution of lichens on recently deglaciated areas of the southeastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87 (4): 3596. DOI: 10.5586/asbp.3596.

Mohammed A., Abdul-Wahab M.F., Hashim M., Omar A.H., Md Reba M.N, Muhamad Said M.F., Soeed K., Alias S.A., Smykla J., Abba M., Ibrahim Z. 2018.

Biohydrogen production of by Antarctic psychrotolorant Klebsiella sp. ABZ11. Polish Journal of Microbiology 67 (3): 283–290, DOI: 10.21307/pjm-2018-033.

Parnikoza I., Rozok A., Convey P., Veslelski M., Esefeld J., Ochyra R., Mustafa O., Braun С., Peter H.-U., Smykla J., Kuhakh V., Kozeretska I. 2018.

Spread of the Antarctic vegetation by the kelp gull: comparision of two maritime Antarctic regions. Polar Biology 41 (6): 1143–1155, DOI: 10.1007/s00300-018-2274-9.

Smykla J., Porazinska D.L., Iakovenko N.S., Devetter M., Drewnik M., Hii S.Y., Emslie S.D. 2018.

Geochemical and biotic factors influencing diversity and distribution patterns of soil microfauna across ice-free coastal habitats in Victoria Land, Antarctica. Soil Biology and Biochemistry 116: 265–276, DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.10.028.

Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Drewnik M., Knap W., Emslie S.D. 2018.

Natural variability of major and trace elements in non-ornithogenic Gelisols at Edmonson Point, northern Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 39 (1): 19-50, DOI: 10.24425/118737.

Khan Z., Wan Omar W.M., Merican F.M.M.S., Azizan A.A., Foong P.C., Convey P., Najimudin M.N.M., Smykla J., Alias S.A. 2017.

Identification of phenotipic plasticity of Pseudanabaena catenata from the Svalbard archipelago. Polish Polar Research 38 (4): 445–458, DOI: 10.1515/popore-2017-0022.

Krzewicka B., Smykla J., Galas J., Śliwa L. 2017.

Freshwater lichens and habitat zonation of mountain streams. Limnologica 63: 1-10, DOI: 10.1016/j.limno.2016.12.002.

Iakovenko N.S., Smykla J., Convey P., Kašparová E., Kozeretska I.A., Trokhymets V., Dykyy I., Plewka M., Devetter M., Duriš Z., Janko K. 2015.

Antarctic bdelloid rotifers: diversity, endemism and evolution. Hydrobiologia 761 (1): 5-43, DOI: 10.1007/s10750-015-2463-2.

Parnikoza I., Miryuta N., Ozheredova I., Kozeretska I., Smykla J., Kunakh V., Convey P. 2015.

Comparative analysis of Deschampsia antarctica Desv., population adaptability in the natural environment of Admiralty Bay (King George Island, maritime Antarctic). Polar Biology 38 (9): 1401-1411, DOI: 10.1007/s00300-015-1704-1.

Shrubovych J., Rusek J., Smykla J., Bernard E.C. 2015.

Revision of North American Verrucoentomon species (Protura: Acerentomidae, Nipponentominae). Florida Entomologist 98 (1): 215–222, DOI: 10.1653/024.098.0137.

Smykla J., Drewnik M., Szarek-Gwiazda M., Hii Y.S., Knap W., Emslie S.D. 2015.

Variation in the characteristics and development of soils at Edmonson Point due to abiotic and biotic factors, northern Victoria Land, Antarctica. Catena 132: 56–67, DOI: 10.1016/j.catena.2015.04.011. Pobierz pdf

Zawierucha K., Cytan J., Smykla J., Wojczulanis-Jakubas K., Kaczmarek Ł. Kosicki J.Z., Michalczyk Ł. 2015.

Seabird guano boosts body size of water bears (Tardigrada) inhabiting the Arctic tundra. Polar Biology 38 (4): 579-582, DOI: 10.1007/s00300-014-1591-x.

Zawierucha K., Smykla J., Michalczyk Ł., Gołdyn B., Kaczmarek Ł. 2015.

Distribution and diversity of Tardigrada along altitudinal gradients in the Hornsund, Spitsbergen (Arctic). Polar Research 34: 24168 (11pp), DOI: 10.3402/polar.v34.24168.

Kaczmarek Ł., Janko K., Smykla J., Michalczyk Ł. 2014.

Soil tardigrades from the Antarctic Peninsula with a description of a new species and some remarks on the genus Ramajendas (Eutardigrada: Isohypsibiidae). Polar Record 50 (2): 176–182, DOI: 10.1017/S0032247413000168.

Rasol R., Rashidah A.R., Siti Nur Nazuha R., Smykla J., Wan Maznah W.O., Alias S.A. 2014.

Psychrotrophic lipase producers from Arctic soil and sediment samples. Polish Journal of Microbiology 63 (1): 75–82.

Shrubovych J., Rusek J., Smykla J., Bernard E.C. 2014.

Review of Alaskaentomon (Protura: Acerentomidae, Nipponentominae). Annals of the Entomological Society of America 107 (4): 728-733, DOI: 10.1603/AN13161.

Ali S.H., Alias S.A., Hii Y.S., Smykla J., Pang K.-L., Guo S.-Y., Convey P. 2013.

Studies on diversity of soil microfungi in the Hornsund area, Spitsbergen. Polish Polar Research 34 (1): 39-54, DOI: 10.2478/popore-2013-0006.

Krywult M., Smykla J., Wincenciak A. 2013.

The presence of nitrates and the impact of ultraviolet radiation as factors that determine nitrate reductase activity and nitrogen concentrations in Deschampsia antarctica Desv. around penguin rookeries on King George Island, Maritime Antarctica. Water Air and Soil Pollution 224 (5): 1563 (12pp), DOI: 10.1007/s11270-013-1563-8.

Kaczmarek Ł., Zawierucha K., Smykla J., Michalczyk Ł. 2012.

Tardigrada of the Revdalen (Spitsbergen) with the descriptions of two new species: Bryodelphax parvuspolaris (Heterotardigrada) and Isohypsibius coulsoni (Eutardigrada). Polar Biology 35 (7): 1013–1026, DOI: 10.1007/s00300-011-1149-0.

Shrubovych J., Smykla J. 2012.

Review of Paracerella Imadaté (Protura: Acerentomidae, Nipponentominae) with identification key and description of a new species. Zootaxa 3509: 69–79, DOI: 10.11646/zootaxa.3509.1.4.

Van de Putte A.P., Janko K., Kasparova E., Maes G.E., Rock J., Koubbi P., Volckaert F.A.M., Choleva L., Fraser K.P.P., Smykla J., Van Houdt J.K.J., Marshall C. 2012.

Comparative phylogeography of three trematomid fishes reveals contrasting genetic structure patterns in benthic and pelagic species. Marine Genomics 8: 23–34, DOI: 10.1016/j.margen.2012.05.002.

Smykla J., Kaczmarek Ł., Huzarska K., Michalczyk Ł. 2011.

The first record of a rare marine tardigrade, Halobiotus crispae Kristensen, 1982 (Eutardigrada: Hypsibiidae), from the Svalbard Archipelago. Polar Biology 34 (8): 1243–1247, DOI: 10.1007/s00300-011-0986-1.

Smykla J., Krzewicka B., Wilk K., Emslie S.D., Śliwa L. 2011.

Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 32 (1): 123–138, DOI: 10.2478/v10183-011-0009-5.

Krywult M., Smykla J., Kinnunen H., Martz F., Sutinen M-L., Lakkala K., Turunen M. 2008.

Influence of solar UV radiation on the nitrogen metabolism in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Environmental Pollution 156 (3): 1105–1111, DOI: 10.1016/j.envpol.2008.04.009.

Barták M., Váczi P., Hájek J., Smykla J. 2007.

Low-temperature limitation of primary photosynthetic processes in Antarctic lichens Umbilicaria antarctica and Xanthoria elegans. Polar Biology 31 (1): 47–51, DOI: 10.1007/s00300-007-0331-x.

Mrozińska T., Czerwik-Marcinkowska J., Smykla J. 2007.

Desmids and associated algae of terrestrial small water bodies in the Admiralty Bay area (King George Island, maritime Antarctic). Oceanological and Hydrobiological Studies 36 (Supplement 1): 147–156.

Smykla J., Wołek J., Barcikowski A. 2007.

Zonation of vegetation related to penguin rookeries on King George Island, Maritime Antarctic. Arctic Antarctic and Alpine Research 39 (1): 143–151.

Krzewicka B., Smykla J. 2004.

The lichen genus Umbilicaria from the neighbourhood of Admiralty Bay (King George Island, maritime Antarctic), with a proposed new key to all Antarctic taxa. Polar Biology 28 (1): 15–25, DOI: 10.1007/s00300-004-0638-9.
inne publikacje oryginalne

Shrubovych J., Smykla J. 2022.

Digital Catalogue of Biodiversity of Poland – Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Entognatha: Protura. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset.: https://doi.org/10.15468/yaa6fh.

Miryuta N., Smykla J., Parnikoza I. 2019.

Algorithm for the United Quality Latent Index of the plant adaptability and its application in monitoring of Deschampsia antarctica È. Desv. populations. Ukrainian Antarctic Journal 18 (1): 152–168.

Saruni N.H., Razak S.A., Habib S., Ahmad S.A., Alias S.A., Johari W.L.W., Smykla J., Yasid N.A. 2019.

Comparative screening methods for the detection of biosurfactant-producing capability of Antarctic hydrocarbon-degrading Pseudomonas sp. Journal of Environmental Microbiology and Toxicology 7 (1): 44-47.

Alias S.A., Smykla J., Ming C.Y., Rizman-Idid M., Convey P. 2013.

Diversity of microfungi in ornithogenic soils from Beaufort Island, continental Antarctic. Czech Polar Reports 3 (2): 144-156, DOI: 10.5817/CPR2013-2-15.

Parnikoza I., Ozeredova I., Kozeretska I., Smykla J., Kunakh V. 2013.

The parameters of Deschampsia antarctica population success, comparative analyses in the region of Admiral Bay (King George Island, Maritime Antarctic). Ukrainian Antarctic Journal 12: 186–198.

Smykla J., Iakovenko N., Devetter M., Kaczmarek Ł. 2012.

Diversity and distribution of tardigrades in soils of Edmonson Point (Northern Victoria Land, continental Antarctica). Czech Polar Reports 2 (2): 61–70, DOI: 10.5817/CPR2012-2-6.

Parnikoza I.Y., Smykla J., Kozeretska I.A., Kunakh V.A. 2010.

Characteristics of the Antarctic herb tundra along two ecological gradients. Terra Nostra 5: 45–46.

Smykla J., Porazinska D.L., Iakovenko N., Janko K., Weiner W.M., Niedbała W., Drewnik M. 2010.

Studies on the Antarctic soil invertebrates: Preliminary data on rotifers (Rotatoria) with notes on other taxa from Edmonson Point (Northern Victoria Land, Continental Antarctic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74 (1–2): 135–140.

Omar S., Alias S.A., Smykla J., Moreano H., Guerra de Lourdes M., Chin Y.M. 2009.

Comparison of diversity of microfungi in ornithogenic soils from Beaufort Island, Continental Antarctica and Barientos Island, Maritime Antarctica. ASM Science Journal 3 (2): 184–194.

Parnikoza I., Trokhymets V., Smykla J., Kunakh V., Kozeretska I. 2009.

Comparative study on utilization of vascular plants by Antarctic birds. In: Barták M., Hájek J., Váczi P. (eds.). Strucure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems, Masaryk University, Brno, Czech Republic: 43–47.

Parnikoza I., Trokhymets V., Smykla J., Kunakh V., Kozeretska I. 2009.

Overview of studies on utilization of vascular plants by Antarctic birds at nesting sites. In: Barták M., Hájek J., Váczi P. (eds.). Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems, Masaryk University, Brno, Czech Republic: 41–42.

Parnikoza I.Y., Smykla J., Kozeretska I.A., Kunakh V.A. 2009.

Peculiarities of the Antarctic tundra dynamic in two ecological gradients conditions. Visnyk Ukrainskoho Tovarystva Genetykiv i Selekcioneriv 7 (2): 218–226.

Alias S.A., Omar S., Smykla J. 2008.

Preliminary data on soil microfungi from Beaufort Island, Ross Sea, Antarctica. In: Anton A., Samah A.A., Wong C.M. (eds.). From the tropics to the Poles, Academy of Sciences Malaysia, Malaysia: 65–69.

Mrozińska T., Czerwik-Marcinkowska J., Smykla J. 2008.

Wpływ kolonii pingwinów na glony i sinice glebowe oraz śródlądowych środowisk wodnych rejonu Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Morska. In: Kowalska A., Latocha A., Marszałek H., Pereyma J. (eds.). Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 202–207.

Smykla J. 2008.

Strategie życiowe roślin w gradiencie oddziaływania kolonii pingwinów – próba weryfikacji modeli teoretycznych. In: Kowalska A., Latocha A., Marszałek H., Pereyma J. (eds.). Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 208–217.

Smykla J., Wołek J., Barcikowski A., Loro P. 2006.

Vegetation patterns around penguin rookeries at Admiralty Bay, King George Island, Maritime Antarctic: preliminary results. Polish Botanical Studies 22: 449–458.

Barcikowski A., Łyszkiewicz A., Loro P., Rektoris L., Smykla J., Wincenciak A., Zubel P. 2005.

Keystone species and ecosystems functioning: The role of penguin colonies in differentiation of the terrestrial vegetation in the Maritime Antarctic. Ecological Questions 6: 117–128.

Smykla J. 2005.

Rola kolonii pingwinów w kształtowaniu składu gatunkowego oraz wzorców przestrzennego zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Antarktyce Morskiej. Polish Polar Studies 2005: 153–165.

Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Krzewicka B. 2005.

Trace elements in the lichens Usnea aurantiaco-atra and U. antarctica from the vicinity of the Uruguay’s Artigas Research Station on King George Island, Maritime Antarctic. Polish Botanical Studies 19: 49–57.

Turunen M., Sutinen M.-L., Derome K., Krywult M., Smykla J., King S., Lakkala K. 2005.

Ecophysiological responses of subarctic Scots pine to ultraviolet (UV) radiation. Polish Botanical Studies 19: 143–150.

Barcikowski A., Czaplewska J., Loro P., Łyszkiewicz A., Smykla J., Wojciechowska A. 2003.

Ecological variability of Deschampsia antarctica in the area of Admiralty Bay (King George Island, Maritime Antarctic). In: Frey L. (ed.). Problems of grass biology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 393–407.

Krywult M., Smykla J., Wincenciak A. 2003.

Influence of ornithogenic fertilization on nitrogen metabolism of the Antarctic vegetation. In: Olech M.A. (ed.). The functioning of polar ecosystems as viewed against global environmental changes, Jagiellonian University, Kraków, Poland: 79–84.

Barcikowski A., Czaplewska J., Giełwanowska I., Loro P., Smykla J., Zarzycki K. 2001.

Deschampsia antarctica (Poaceae) – the only native grass from Antarctica. In: Frey L. (ed.). Studies on grasses in Poland , W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 367–377.

Barcikowski A., Smykla J. 1999.

I Spotkanie Antarktyczne (Warszawa, 6 V 1999r.). Wiadomości Ekologiczne 45 (4): 371–374.

Smykla J., Czerwiński B. 1991.

Wiosenne obrączkowanie ptaków na stawach „Spytkowice” koło Zatora w latach 1986-1990. Notatki Ornitologiczne 32 (3-4): 161–167.

Rafiński J., Szymura J.M., Smykla J. 1987.

Elektroforetyczna identyfikacja żaby zwinki (Rana dalmatina Bonaparte) z nowych stanowisk w południowo-wschodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny 31 (4): 493–502.
książki i monografie

Abu Samah A., Convey P., Alias S.A., Smykla J. 2013.

Antarctica. National Antarctic Research Centre, Kuala Lumpur, Malaysia: 1-275.

Walasz K. (ed.), Cichocki W., Czerwiński B., Czyż S., Król W., Smykla J., Walasz A., Walasz K. 2000.

The Atlas of Wintering Birds in Małopolska. Birds of Malopolska 2. Institute of Environmental Sciences Jagiellonian University & Małpolska Ornithological Society. Kraków: 1–602.

Walasz K., Mielczarek P. (eds.), Badzioch M., Cichocki W., Cierlik G., Czerwiński B., Czuchnowski R., Czyż S., Król W., Mielczarek P., Profus P., Smykla J., Terakowski J., Walasz K. 1992.

The Atlas of Breeding Birds in Małopolska. Birds of Małopolska 1. Biologica Silesiae. Wrocław: 1–522.

Projekty

N N305 376438 Przemiany środowiskowe oraz kolonizacja i sukcesja roślinności na obszarze historycznych koloni pingwinów w Antarktyce.
Kierownik projektu:

dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 38
N N304 014939 Rola czynników siedliskowych w kształtowaniu różnorodności biologicznej niesporczaków (Tardigrada) glebowych Antarktyki Kontynentalnej (Ziemia Wiktorii, rejon Morza Rossa).
Kierownik projektu: dr Łukasz Kaczmarek
N N304 170539 Porosty słodkowodne w Polsce: różnorodność, ekologia i znaczenie bioindykacyjne.
Kierownik projektu: dr Beata Krzewicka
Zmiany klimatu i rola kolonii pingwinów we współczesnych oraz paleo-ekosystemach lądowych Antarktyki.
Kierownik projektu:

dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 38
Wpływ kolonii pingwinów na różnorodność biologiczną organizmów glebowych w Antarktyce.
Kierownik projektu:

dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 38
Wpływ zmian środowiskowych na różnorodność biologiczną ekosystemów lądowych Antarktyki Morskiej.
Kierownik projektu:

dr hab. Jerzy Smykla, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 38
powrót do listy pracowników