Projekt

KBN 6P04G 004 20 Zależności biotyczne i abiotyczne zbiornika Piaseczno (zatopiona kopalnia siarki).
Kierownik projektu:dr hab. Roman Żuek
Wykonawcy:
Źródło finansowania:KBN
Okres realizacji: 2000 - 2003
Lista projektów