Projekt

2022/06/X/NZ8/00029 Miniatiura 6: Zmienność genetyczna i uwarunkowania siedliskowe kotewki orzecha wodnego (Trapa natans L. s.l. ) w obliczu zmian klimatycznych – ekspansja czy rekolonizacja? .
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:45 902 PLN
Okres realizacji: 2022 - 2023
Opis projektu:

Jednym z widocznych efektów zmian klimatycznych są zmiany w rozmieszczeniu gatunków, przy czym obserwuje się zarówno zmniejszanie, jak i rozszerzanie zasięgów geograficznych (Parmesan 2006; Ann. Rev. Ecol. Evol. Sys. 37: 637-669). Zrozumienie wpływu zmian klimatu jest szczególnie ważne w przypadku gatunków zagrożonych. Jednym z gatunków rozszerzających zasięg jest kotewka orzech wodny Trapa natans L. s. l., rodzimy gatunek flory Polski, którego naturalny zasięg obejmuje Europę, Azję i Afrykę. W Europie ma status gatunku rzadkiego, wymagającego ochrony (załącznik I do konwencji berneńskiej). W niektórych krajach Europy (Litwa, Hiszpania) uznano go za wymarły (The Red list IUCN), a w Polsce za gatunek narażony – VU (Piórecki 2014; w: Zarzycki, Kaźmierczakowa, Mirek (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, Kraków: 343-345). Z kolei, w Ameryce i Australii jest gatunkiem uznanym za gatunek obcy inwazyjny (The Red list IUCN). W Polsce do przełomu XX/XXI wieku, kotewka stwierdzana była tylko na stanowiskach zlokalizowanych w południowej części kraju, w obszarach o lokalnie wyższych średnich temperaturach, jednak w północnej części kraju znane są historyczne miejsca jej występowania .  Najnowsze doniesienia wskazują, że gatunek ten pojawił się ponownie na stanowiskach w północnej części Polski i rozprzestrzenia się dalej.  Informacje z obszaru Niemiec i Litwy, uzyskane w ramach współpracy, potwierdzają coraz liczniejszą obecność tego gatunku na obszarach obu państw.  Celem badań jest analiza poziomu zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami T. natans oraz próba ustalenie zróżnicowania genetycznego pomiędzy populacjami z obszaru występowania gatunku w Polsce oraz z populacjami z północno-wschodnich Niemiec i populacjami litewskimi.

Lista projektów