Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I POLITYKA PRYWATNOŚCI


Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk ze swojej strony dokłada wszelkich starań,  aby Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa ­ - Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”* oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, adres siedziby al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. nr tel. 12 632 22 21.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@iop.krakow.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO, w szczególności, jeśli wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, jeśli jest to niezbędne w celu zrealizowania uprawnienia bądź też spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub jeśli jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, które są realizowane przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Wszystkie Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, przez okres wynikający z przepisów prawa lub do momentu, w którym osoba zgłosi żądanie usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a nie będą istniały inne podstawy prawne do przechowywania jej danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W odniesieniu do przetwarzanych w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk danych osobowych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje ogólne

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, którzy odwiedzają stronę internetową o domenie *iop.krakow.pl.

Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Operatorem Serwisu iop.krakow.pl jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków.

 

Informacje wprowadzane w formularzach

Serwis może pozyskiwać informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 • Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • Zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
 • Gromadzenie logów serwera www przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Serwis zbiera informacje, które są podane dobrowolnie przez Użytkownika. Serwis może także zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia (adres IP, data zdarzenia).

Dane, które są podane w formularzu są przetwarzane w celu, który wynika z funkcji konkretnego formularza.


Pliki cookies

Serwis iop.krakow.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki te zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane np. numery sesji i są wykorzystywane w celu właściwego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, a także utrzymania sesji Użytkownika Serwisu podczas korzystania z jej zasobów.

W serwisie iop.krakow.pl  mogą być wykorzystywane „sesyjne” pliki cookies - pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). W ramach serwisu mogą być także stosowane „stałe” pliki cookies– przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Zdarza się, że przeglądarka internetowa w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmian ustawień w tym zakresie za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej.

Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Istnieje możliwość automatycznego blokowania tych plików – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji pomocy lub dokumentacji przeglądarek internetowych.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies, które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić lub też w szczególnych przypadkach, uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji dotyczących użytkowników serwisu czy też ich śledzenia i nawigacji.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji, które są zbierane od użytkowników.

 

Logi serwera, gromadzenie i wykorzystywanie danych

Informacje o niektórych aktywnościach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Zebrane logi wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz analizy aktywności na stronie.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać także:

 • publiczny adres IP, z którego nadeszło zapytanie,
 • informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referral link) –
  w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • informacje o przeglądarce użytkownika

Dane, o których mowa powyżej, nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki , które stanowią pomoc
w administrowaniu serwisami internetowymi.

 

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej iop.krakow.pl znajdują się odnośniki do innych stron WWW. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk nie ponosi odpowiedzialności za zasady związane z ochroną prywatności, które obowiązują na tych stronach. Po przejściu na odnośne strony, należy zapoznać się z Polityką prywatności, jaka tam obowiązuje.


 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.