Projekt

N N305 232735 Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych.
Kierownik projektu:dr hab. Dariusz Ciszewski
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:178 680 PLN
Okres realizacji: 2008 - 2011
Lista projektów