Projekt

Q5RS-2000-31387 REDCAFE: Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a pan-European Scale.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:5 Program Ramowy UE
Okres realizacji: 2000 - 2002
Lista projektów