Projekt

 Relacje troficzne fito-zooplankton w zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Umowa pomiędzy Polską Akademią Nauk a Litewską Akademią Nauk
Okres realizacji: 2011 - 2013
Lista projektów