Pracownicy

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Jednostki organizacyjne:
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha
Tematyka badań:

Fitoplankton wód śródlądowych, zakwity sinic i glonów, zmienność fenotypowa, zależności troficzne, metabolity sinic, wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy wodne i organizmy z nimi związane, praktyczne wykorzystanie biomasy sinic i glonów, siedliska wodne cenne dla Europy, Natura 2000.

Kariera naukowa:

mgr 1992, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków
dr 1999, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Poznań
dr hab. 2010, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Poznań

Przebieg pracy:

Asystent: 1992 – 2000 (ZBW PAN w Krakowie)
Adiunkt: 2000 – 2003 (ZBW PAN w Krakowie)
Adiunkt: 2004-2009 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Adiunkt: 2010-2013 (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski, Katowice)
Prof. IOP PAN: 2010 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Pełnione funkcje:

Sekretarz Rady Naukowej IOP PAN, (2007-2010r.)

Członek Rady Naukowej IOP PAN, (2011-2014; 2015-2018; 2019-2022; 2023-)

Członek Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego (2020-2025)

z-ca dyrektora ds. naukowych IOP PAN (od 2012-2018)

kierownik Zakładu Biologii Wód (od 2012)

p.o. Dyrektora IOP PAN (04.2018 - 12.2018)

Dyrektor IOP PAN (2019 - 2022; 2023-)

v-ce Sekretarz Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, (2007-2010; 2011-2014)

v-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, (od 2014-2017; 2017-2021)

Prezes Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (2021-2024)

Członek Zarządu Federacji Europejskich Towarzystw Fykologicznych (2021-2024)

v-ce president Federacji Europejskich Towarzystw Fykologicznych (2023-2024)

Redaktor prowadzący w "Hydrobiologia" (ekologia sinic) (2023-)

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, (1993-2006r.)
Polskie Towarzystwo Botaniczne sekcja Fykologiczna, (do 2006r.)
Polskie Towarzystwo Fykologiczne, (od 2006r.)
British Phycological Society, (od 1999r.)
Society for Conservation Biology, (od 2006r.)

Nagrody:

2006r. - Nagroda zespołowa Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie za cykl publikacji dotyczących funkcjonowania ekosystemów jeziornych, zbiorników zaporowych oraz stref brzegowych tych obiektów. Rektor prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Lublin 1.10.
2008r.- Nagroda zespołowa w Lublinie J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia naukowe w latach 2005-2007. Rektor Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Lublin sierpień.

Zakwity glonów - Broszura: https://publuu.com/flip-book/23446/76538

Płyta CD. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych. Pod redakcją Lubomiry Burchardt. Opracowanie i redakcja płyty Wojciech W.A. Kowalski i Andrzej Łysko. Autorzy kluczy:

Lubomira Burchardt, Małgorzata Bąk, Joanna czerwik-Marcinkowska, Wojciech W.A. Kowalski, Danuta Krupa, Marta Luścińska, Jan Matuła, Beata Messaysz, Paweł M. Owsianny, Marcin Pliński, Małgorzata Poniewozik, Małgorzata Sitkowska, Grażyna H. Tomaszewicz, Elżbieta Wilk-Woźniak, Andrzej Witkowski, Agata Wojtal, Konrad Wołowski, Joanna Żelazna-Wieczorek. Szczecin-Poznań 2014, ISBN 978-83-61320-89-0

Staże:

1. Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja, prof. F. Hindak, wrzesień 1996, 1 tydzień

2. Old Dominion University, Norfolk, USA, prof. H. G. Marshall, czerwiec 2004, 1miesiąc

3. Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja, prof. F. Hindak, listopad 2005, 1 tydzień

Warsztaty:

1. uczestnictwo w Międzynarodowej Ekologicznej Szkole Letniej organizowanej przez Zakład Hydrobiologii UAM w latach 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2009

2. Freshwater Algal Course, Kindrogan, Scotland, lipiec 1999

3. uczestnictwo w warsztatach "Toksyczne zakwity glonów" zorganizowane przez Uniwersytet Gdański w ramach Bałtyckiego Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju "Baltder", czerwiec 2003 r.

4. 17th Workshop, International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology,14-21 września 2014, Kastoria, Grecja

5. MC-Network meeting and WG3 Workshop, 6 -8 września 2023 Almeria, Spain - Cost CA 20125, Application for zoosporic parasites in aquatic systems (ParAqua)

Indywidualne granty EU lub inne:

1. SYS-Resource grant supported by an EU grant - Improving Human Potential Programme, London, The Natural History Museum, UK, listopad 2001 r., 1 miesiąc

2. Grant British Council-KBN, British-Polish Research Partnership Programme, The Natural History Museum, London, UK, 2003 i 2004, 3 tygodnie

3. British-Polish Young Scientists Programme, British-Council-MNiI, The Natural History Museum, London, UK, 2005 r., 3 tygodnie

4. Synthesys: The European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant, London, The Natural History Museum, UK, marzec 2006 r., 1 miesiąc

Komitety Naukowe:

1. Członek Komitetu Naukowego XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health.Gdynia-Cetniewo, 19-22 May 2014

2. Członek Komitetu Naukowego 34thInternational Conference of the Polish Phycological Society, Algae as indicators of Environmental changes, Rzeszów-Polańczyk 18-21 May 2015

3. Członek Komitetu Naukowego 6thEuropean Phycological Congress, 23-29 August 2015, London UK

4. Członek Komitetu Naukowego 23Zjazd Hydrobiologów Polskich, 8-12.09.2015, Koszalin

5. Member of Scientific Committee of 36th International Conference of the Polish Phycological Society, Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects. Lublin-Kazimierz Dolny, 24th-27th May 2017

6. Member of Scientific Committee of 38th International Conference of the Polish Phycological Society, Evalution and biodiversity of algae. Kielce-Sandomierz, 4-7 June 2019

7. Member of Scientific Committee of 39 International Conference of the Polish Phycological Society, Contemporary taxonomy of algae. Gdynia- Łeba, 27-30 September 2021

8. Member of the Scientific Committee of 22nd Symposium of the International Society for Cyanophyte/Cyanobacteria Research. Ceske Budejovice, Czech Republik, 15-19 August 2022

9. Współorganizator the III International scientific and practical conference Formatiom of sustainable land use "probems and prospects". Kiev, Ukraine, 24 November 2022

10. Member of Scientific Committee of 40 International Conference of the Polish Phycological Society, Time of change: taxonomy and ecology of algae in theory and practise. Bydgoszcz-Brodnica, 23-26 May 2023

11. Rada Programowa Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Biznesowej "W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Możliwości i wyzwania". Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 6 października 2023

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Walusiak E., Krztoń W., Cieślak E., Szczepaniak M., Wilk-Woźniak E. 2024.

Native recovery or expansive threat? Past and predicted distribution of Trapa natans L. s. l. on northern limit of species’ range – Handout for species management. Ecological Indicators (158): 111349. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Budziak M., Walusiak E., Zutinic P., Gligora Udovic M., Koreiviene J., Karosenie J., Kasperoviciene J., Kobos J., Toporowska M., Bańkowska-Sobczak A., Budzyńska A., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gołdyn R., Grabowska M., Jakubowska-Krepska N., Jasser I., Karpowicz M., Kokociński M., Kozak A., Mazur-Marzec H., Mądrecka-Witkowska B., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Niedźwiecki M., Pawlik-Skowrońska B., Pasztaleniec A., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Rosińska J., Szeląg-Wasielewska E., Mankiewicz-Boczek J., Wasilewicz M., Stevic F., Spoljaric Maronic D., Zuna Pfeiffer T. 2024.

Harmful blooms across a longitudinal gradient in central Europe during heatwave: Cyanobacteria biomass, cyanotoxins, and nutrients. Ecological Indicators https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111929. Pobierz pdf

Kosiba J., Krztoń W., Koreiviene J., Tarcz S., Wilk-Woźniak E. 2022.

Interactions between ciliate species and Aphanizomenon flos-aquae vary depending on the morphological form and biomass of the diazotrophic cyanobacterium. International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (22): 15097. Pobierz pdf

Krztoń W., Kosiba J., Wilk-Woźniak E. 2022.

Features that matter: studying how phytoplankton drives zooplankton community functional traits . Hydrobiologia 849 (12): 2647-2662.

Krztoń W., Walusiak E., Wilk-Woźniak E. 2022.

Possible consequences of climate change on global water resources stored in dam reservoirs. Science of The Total Environment 830: 154646, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154646.

Wilk-Woźniak E., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Kosiba J., Krztoń W. 2022.

Non-nitrogen-fixers or nitrogen fixers? Factors distinguishing the dominance of chroococcal or diazotrophic cyanobacterial species. International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (23): 15980. Pobierz pdf

Donis D., Mantzouki E., McGinnis D. F.,......Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Walusiak E., ..........Ibelings B. W. 2021.

Stratification strength and light climate explain variation in chlorophyll a at the continental scale in a European multilake survey in a heatwave summer. Limnology & Oceanography: doi: 10.1002/lno.11963.

Ulańczyk R., Kliś C., Łozowski B., Babczyńska A., Woźnica A., Długosz J., Wilk-Woźniak E. 2021.

Phytoplankton production in relation to simulated hydro- and thermodynamics during a hydrological wet year - Goczałkowice reservoir (Poland) case study. Ecological Indicators https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106991 (121): 106991. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Krztoń W. Górnik M. 2021.

Synergistic impact of socio-economic and climatic changes on the ecosystem of a deep dam reservoir: Case study of the Dobczyce dam reservoir based on a 30-year monitoring study. Science of the Total Environment 756: 144055.

Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E., Biedrzycka A. 2020.

Raccoons foster the spread of freshwater and terrestrial microorganisms—Mammals as a source of microbial eDNA. Diversity and Distributions 26 (4): 453-459, doi.10.1111/ddi.13027. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E. 2020.

An introduction to the ‘micronet’of cyanobacterial harmful algal blooms(cyanoHABs): cyanobacteria, zooplankton and microorganisms: a review. Marine and Freshwater Research 71: 636-643; doi.org/10.1071/MF18378.

Koreiviene J., Karosiene J., Kasperoviciene J., Paskauskas R., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Gulbinas Z., Valskys V., Walusiak E., Krztoń W., Kustosz D., Wilk-Woźniak E. 2019.

EU project of LIFE programme “Algae Service for LIFE” creates tools for Ecological service to mitigate cyanobacteria and macroalgae blooms in freshwater ecosystems. Botanica Lithuanica 25 (1): 65-73. Pobierz pdf

Koreivienie J., Karosiene J., Kasperoviciene J., Paskauskas R., Łęska B., Pankiewicz R., Juskaite L., Zagorskis A., Wilk-Woźniak E., Valskys V., Gulbinas Z., Walusiak E., Krztoń W., Morudov D., Radzevicius K., Treska E., Tabisz Ł., Papsdorf M., Piotrowicz Z., Messyasz B. 2019.

EU project of LIFE programme ’Algae Service for LIFE’ develops ecologically sustainable bioproducts from freshwater cyanobacteria and macroalgae biomass. Botanica Lithuanica 25 (2): 176-185. Pobierz pdf

Kosiba J., Wilk-Woźniak E., Krztoń W. 2019.

The effect of potentially toxic cyanobacteria on ciliates (Ciliophora). Hydrobiologia 1 (827): 325-335, https://doi.org/10.1007/s10750-018-3783-9. Pobierz pdf

Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2019.

The effect of cyanobacterial blooms on bio- and functional diversity of zooplankton communities. Biodiversity and Conservation 28 (7): 1815: 1835 doi.org/10.1007/s10531-019-01758-z. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura D., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Król W., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B.M., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Żbikowski J. 2019.

Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742.

Kosiba J., Krztoń W., Wilk-Woźniak E. 2018.

Effect of Microcystins on Proto- and Metazooplankton is more evident in artificial than in natural waterbodies. Microbial Ecology 75: 293-302, DOI: 10.1007/s00248-017-1058-z. Pobierz pdf

Mantzouki E., Campbell J.,.....Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Walusiak E. et al. 2018.

Data Descriptor: A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables,phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data - Nature 5: 180226. Pobierz pdf

Mantzouki E., Lurling M., Fastner J., de Senerpont Domis L., Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Seelen L., Teurlinck S., Verstijnen Y., Krztoń W., Walusiak E. et al. 2018.

Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins 10 (156): 1-24; DOI: 10.3390/toxins10040156. Pobierz pdf

Kosiba J., Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Strzesak M., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E. 2017.

What underpins the trophic networks of the plankton in shallow oxbow lakes?. Microbial Ecology 73 (1): 17-28, DOI: 10.1007/s00248-016-0833-6. Pobierz pdf

Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Strzesak M., Kosiba J., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E. 2017.

Microcystins affect zooplankton biodiversity in oxbow lakes. Environmental Toxicology and Chemistry 36 (1): 165-174, DOI: 10.1002/etc.3519.

Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2017.

Birds and alien species dispersal: on the need to focus management efforts on primary introduction pathways – comment on Reynolds et al. and Green. Diversity and Distributions 23 (1): 113-117, DOI: 10.1111/ddi.12500. Pobierz pdf

Pociecha A., Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E. 2016.

Native, alien, cosmopolitan or cryptogenic?A framework for clarifying the origin status of rotifers. Aquatic Biology 24: 141-149, DOI: 10.3354/ab00644. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M. 2016.

The effect of water balance of a man-made lacustrine ecosystem on the food web: does flushing affect the carbon signature of plankton and benthos?. Ecohydrology 9 (5): 765-772, DOI: 10.1002/eco.1672..

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Karosienė J., Pociecha A., Strzesak M., Mróz W. 2016.

Contrasting phytoplankton structure and Morphologically Based Functional Groups of reservoirs that differ in the adjacent surrounding. Clean - Soil, Air, Water (44/6): 638-647, DOI: 10.1002/clen.201500478.

Wilk-Woźniak E., Solarz W., Najberek K., Pociecha A. 2016.

Alien cyanobacteria: an unsolved part of the "expansion and evolution" jigsaw puzzle?. Hydrobiologia 764 (1): 65-79, DOI 10.1007/s10750-015-2395-x. Pobierz pdf

Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Mróz W., Grajner-Bielańska I., Gadzinowska J., Walusiak E. 2015.

Biodiversity of rotifers in urban water reservoirs of Southern Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (3): 335-342.

Shubert E., Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Mróz W. 2015.

Using correspondence analysis to determine relationships between abiotic factors and the density of Desmodesmus species in Polish lakes. European Jorunal of Phycology 50 (Sup. 1): 99.

Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K. 2015.

Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron. European Journal of Phycology 50 (Sup. 1): 184.

Shubert E., Wilk-Woźniak E., Ligęza S. 2014.

An autoecological investigation of Desmodesmus: implications for ecology and taxonomy. Plant Ecology and Evolution 147 (2): 202-212.

Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Shubert E. 2014.

Effect of water quality on phytoplankton structure in oxbow lakes under anthropogenic and non-anthropogenic impacts. Clean - Soil, Air, Water 42 (4): 421-427.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Amirowicz A., Gąsiorowski M., Gadzinowska J. 2014.

Do planktonic rotifers rely on terrestrial organic matter as a food source in reservoir ecosystems?. International Review of Hydrobiology 99 (1-2): 157-160.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2013.

Small effects of a large sediment contamination with heavy metals on aquatic organisms in the vicinity of an abandoned lead and zinc mine. Environmnetal Monitoring and Assessment 185 (12): 9825-9842. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Najberek K. 2013.

Towards clarifying the presence of alien algae in inland waters — can we predict places of their occurrence?. Biologia (68/5): 838-844, DOI 10.2478/s11756-013-0221-3. Pobierz pdf

Ligęza S., Wilk-Woźniak E. 2011.

The occurrence of a Euglena pascheri and Lepocinclis ovum bloom in an oxbow lake in southern Poland under extreme environmental conditions. Ecological Indicators (11): 925-929.

Wilk-Woźniak E., Ciszewski D., Pociecha A., Kwaterczak-Aleksander U. 2011.

Pattern of algal diversity in fishponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia, Poland). European Journal of Phycology 46: 192.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander- Kwaterczak U., Walusiak E. 2011.

Phyto- and zooplankton in fishponds contaminated with heavy metal runoff from a lead-zinc mine. Oceanological and Hydrobiological, Studies International Journal of Oceanography and Hydrobiology 40 (4): 77-85.

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G., Wilk-Woźniak E. 2009.

Changes of physicochemical parameters and phytoplankton in water of a submountain dam reservoir – effect of late summer stormflow. Archives of Environmental Protection 35 (4): 79-91. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Marshall H.G. 2009.

Diel changes in phytoplankton composition and abundance in the surface and sub-surface strata from a shallow eutrophic pond. International Review of Hydrobiology 94: 29-39.

Mazurkiewicz-Boroń G., Bednarz T., Wilk-Woźniak E. 2008.

Microbial efficiency in a meromictic reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies XXXVII (2): 3-19.

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2008.

Comments on the diet of Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) in the Dobczycki dam reservoir on the basis of field sample observations. Oceanological and Hydrobiological Studies XXXVII (3): 63-69.

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2006.

The life strategy and dynamics of selected species of phyto- and zooplankton in a dam reservoir during „wet” and „dry” years. Polish Journal of Ecology 54 (1): 29-38.

Wilk-Woźniak E., Cerbin S., Marshall HG, Burchardt L. 2006.

SEM investigation of two common cyanporokaryotes: Microcystis aeruginosa Kütz. and Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Arch. Fur Hydrobiol. Suppl. 164/ Algol. Stud. 121: 85-89.

Wilk-Woźniak E., Żurek R. 2006.

Phytoplankton and its relationships with chemical parameters and zooplankton in meromictic Piaseczno reservoir, Southern Poland. Aquatic Ecology 40 (2): 165-176.

Wojtal A.Z., Wilk-Woźniak E., Bucka H. 2005.

Diatoms (Bacillariophyceae) of the transitory zone of Wolnica Bay (Dobczyce dam reservoir) and Zakliczanka stream (Southern Poland). Arch. Fur Hydrobiol./ Algol. Stud 115: 1-15.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2003.

Morphology and ecology of selected coccal green algae occurring in different types of water bodies. Biologia 58 (4): 483-487.

Godlewska M., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Jelonek M. 2003.

Effects of flood on the functioning of the Dobczyce reservoir ecosystem. Hydrobiologia 504: 305-313.

Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2003.

Cyanobacteria-cladocera relationships in submountane dam reservoir modyfied by hydrological conditions. Archiv Für Hydrobiologie/ Algological Studies 109: 609-615.

Shubert L.E., Wilk-Woźniak E. 2003.

SEM investigation of several non- motile coccoid green algae isolated from aquatic habitats in Poland. Biologia 58 (4): 459-466.

Wilk-Woźniak E., Bucka H., Mrozińska T. 2003.

Contribution to a broadening of taxonomical and ecological knowledge on Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin. Archiv Für Hydrobiologie/ Algological Studies 109: 499-508.

Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2003.

The autumn dominance of cyanoprokaryotes in a deep meso-eutrophic submontane reservoir. Biologia 58 (1): 17-24.

Wilk-Woźniak E., Kosiński M. 2001.

Effect of allochthonous and autochthonous factors on phytoplankton biomass in a submontane dam reservoir (S Poland). Biologia 56 (4): 345-354.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 1999.

Cyanobacteria responsible for planktic water blooms in reservoirs in southern Poland. Archiv für Hydrobiologie Suppl. Algological Studies (129/94): 105-113.

Wilk-Woźniak E. 1998.

Late autumn mass development of Woronichinia naegeliana (Cyanophyceae) in a dam reservoir in Southern Poland. Biologia 53 (1): 1-5.
inne publikacje oryginalne

Kuciel H., Wilk-Woźniak E. 2019.

Udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wersji elektronicznej na platformie RCIN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 171-173.

Kolada A., Piotrowicz R., Wilk-Woźniak E., Dynowski P., Klimaszyk P. 2017.

Conservation status of the Natura 2000 habitat 3110 in Poland: Monitoring, classification and trends. Limnological Review 17 (4): 215-222. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E. 2017.

Profesor dr hab. Halina Bucka (1931–2017). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 257-261. Pobierz pdf

Biernaczyk M., Pociecha A., Wrzecionkowski K., Połczyńska-Konior G., Stepanowska K., Kuciel H., Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Bielańska-Grajner I. 2014.

Występowanie traszek w sztucznym zbiorniku wodnym Stara Kredownia (Woliński Park Narodowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 70 (6): 558-662.

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Ciszewski D., Pociecha A., Szczęsny B., Wilk-Woźniak E., Zając T. 2012.

Wpływ wód Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic. Górnictwo i Geologia 7: 115-128. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Walusiak E., Najberek K. 2012.

Dystroficzne zbiorniki wodne w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (4): 309–316.

Walusiak E., Wilk –Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D. 2011.

Nowe stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans i salwini pływającej Salvinia natans w okolicach Chrzanowa i Niepołomic. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (2): 189-192.

Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A., Kwandrans J., Wilk-Woźniak E. 2010.

Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy. Gónictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 5 (4): 21-30. Pobierz pdf

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2010.

Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba klasyfikacji. W: Ludwikowska-Kędzia M., Zieliński A. (red.), Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce: 40-43.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Szarek-Gwiazda E., Kwandrans J., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2009.

Zapis XX-wiecznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie w osadach cieków i stawów rybnych doliny Matyldy. W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Środowisko i Kultura 6: 114-117.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E. 2007.

Trophic state of submountaine dam reservoirs. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 4: 307-313.

Marshall H.G., Burchardt L., Wilk-Woźniak E. 2005.

Comparison of phytoplankton and autotrophic populations over a 24 hour period from a pond’s surface and subsurface waters in Virginia, U.S. A. Oceanological and Hydrobiological Studies 34 (3): 229-235.

Wilk-Woźniak, Pociecha A., Bucka H. 2001.

Fitoplankton-zooplankton interactions, size relations and adaptive responses. A short review. Ecohydrology & Hydrobiology 1 (4): 511-517.
książki i monografie

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (eds) 2016.

The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 1-304.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.) 2016.

Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 1-304.

Wilk-Woźniak E. 2009.

Zmiany populacyjne w zbiorowiskach glonów planktonowych oraz ich strategie życiowe w warunkach ekosystemów wodnych sztucznie zmienionych. Studia Naturae, Instytut Ochrony Przyrody PAN 55: 1-132.

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2007.

Glony pro- i eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiornikach wodnych Polski Południowej. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków: 352 str..

Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2002.

Monografia. Gatunki kosmopolityczne i ubikwistyczne wśród glonów pro- i eukariotycznych występujących w zbiornikach wodnych Polski Południowej. ZBW PAN, Kraków: 233 str..
rozdziały w książkach i monografiach

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2017.

Chapter 7: Chlorophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2017.

Chapter 3: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. 2016.

Introduction. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 7-12.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. 2016.

Wprowadzenie. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 7-12.

Szczęsny B., Wilk-Woźniak E. 2016.

A characterisation of abiotic factors in the Park's waters. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 23-30.

Szczęsny B., Wilk-Woźniak E. 2016.

Charakterystyka czynników abiotycznych wód Parku. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 23-30.

Wilk-Woźniak E. 2016.

Fitoplankton. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 158-166. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R. 2016.

Species of particular importance. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 251-260.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

A review of the aquatic ecosystems. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 13-22.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

Przegląd ekosystemów wodnych. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 13-22.

Wojtal A.Z., Wilk-Woźniak E., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Peryfitonowe okrzemki (Bacillariophyta) rzeki Raby poniżej Zbiornika Dobczyckiego w roku 1983 i w roku 2014. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 166-169. Pobierz pdf

Gąbka M., Bociąg K., Chmara R., Jakubas E., Joniak T., Kisiel A., Lisek D., Messyasz B. Pełechaty M., Pęczuła W., Pukacz A., Rekowska E., Rybak M., Wilk-Woźniak E. 2015.

3140-Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea). Przewodnik Metodyczny, Mróz W. (red.), GIOŚ, Warszawa 4: 120-140.

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2014.

Chapter 6: Chlorophyta In: Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. ed. Burchardt L. , W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 113-145.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2014.

Chapter 2: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta In: Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. ed. Burchardt L., W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 15-33.

Heese T., Wilk-Woźniak E., Żurek R., Kaczorkiewicz M., Szmidt R., Arciszewski M., Pikuła K., Wojcieszonek A., Chrzczonowicz H., Zakościelna A. 2013.

Ocena efektu ekologicznego zabiegu rekultywacji prowadzonego w latach 2005-2012 na Jeziorze Trzesiecko. W: Wiśniewolski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior, Toruń: 65-80.

Migula P., Nachlik E., Palowski B., Pasierbiński A., Strzelec M., Wilk-Woźniak E., Woźnica A. 2013.

Monitoring hydrologiczny i ekologiczny jako podstawa modelowania zbiornika zaporowego i predykcji zjawisk w nim zachodzących (Projekt PO IG ZiZOZap). W: Wiśniewolski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior. Toruń: 123-134.

Wilk-Woźniak E. 2012.

Wody w krajobrazie rolniczym a Natura 2000. Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym, Gołdyn R., Kuczyńska-Kippen N. (red.) Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Wyd. Bonami: 23-32.

Wilk-Woźniak E. 2012.

Wody w krajobrazie rolniczym a Natura 2000. II. Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych, Gołdyn R. i Kędziora A. (red.) Fundacja Biblioteka Ekologiczna Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Wyd. Bonami: 8-13.

Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Piotrowicz R., Paczuska B., Walusiak E., Joniak T. 2012.

3160-Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 150-169.

Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Pęczuła W., Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J. 2012.

3150-Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 130-149.

Wilk-Woźniak E., Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P. 2012.

3110-Jeziora lobeliowe. Monitoring siedlisk przyrodniczych, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 114-129.

Wilk-Woźniak E., Parusel J.B. 2012.

Zagrożone i rzadkie w Polsce glony występujące w województwie śląskim. Raporty Opinie 6, Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 6 (2): 5-20.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2011.

Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification. W: Zieliński A. (red.) Interdisciplinary researches in natural sciences. Interdisciplinary researches in natural sciences, Institute of Geography Jan Kochanowski University Kielce: 29-46.

Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Walusiak E., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U. 2011.

Zbiorowiska hydrobiontów w stawie podlegającym długookresowej antropopresji. W: Marszelewski W: (red.) Antropogenic and natural transformation of lakes. Anthropogenic and natural transformations of Lakes (5): 165-171.

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2010.

Gromada: Chlorophyta - zielenice. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych, Burchardt L. (ed.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 3, Wyd. Bogucki: 119-151.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2010.

Gromada: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta – sinice. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych, Burchardt L. (ed.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 3, Wyd. Bogucki: 13-33.

Wilk-Woźniak E., Ligęza S. 2005.

Flora glonów zbiorników wodnych na starorzeczach Wisły. Różnice wynikajace ze sposobu zagospodarowania i funkcjonowania zbiorników. Monografia. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego., Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, M. Jezierska-Madziar (red.): 53-69.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A. 2005.

Organizmy planktonowe w rezerwacie wodnym „Wiślisko Kobyle": - starorzecze Wisły, Puszcza Niepołomicka ok. Krakowa. Monografia. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego., Akadmia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, M. Jezierska-Madziar (red.): 38-52.

Amirowicz A., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2000.

Łańcuch troficzny w pelagialu. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 177–184.
publikacje popularno-naukowe

Wilk-Woźniak E. 2023.

Kolorowy zawrót głowy, czyli zakwity wody. Wodne sprawy (17). Pobierz pdf

Krztoń W., Wilk-Woźniak E. 2022.

Izotopy w skali mikro- i makro. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 78 (3): 42-43.

Walusiak E., Krztoń W., Wilk-Woźniak E. 2022.

Kotewka orzech wodny Trapa natans L. – chroniony gatunek w natarciu? . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78 (1): 46-51.

Wilk-Woźniak E. 2022.

Sposób na kłopotliwe zakwity. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 78 (3): 40-41.

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Krztoń W., Walusiak E., Kustosz D., Łaciak M., Karosienė J., Kasperovičienė J., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Juškaitė L., Zagorskis A., Gulbinas Z., Valskys V. 2020.

Sinice i glony pomogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia - projekt LIFE. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 66-76. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E. 2011.

Glony planktonowe: wrogowie i przyjaciele. Ekonatura 7 (92): 9-11.

Projekty

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/category/be-kategorijos-pl/.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
,,Cyanobacteria, Viruses, Protozoan and Metazoan - Understanding ecological interactions in communities of aquatic ecosystems” .
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
2014/15/B/ST10/03862 Rekonstrukcja i prognoza reakcji systemu rzecznego zmienionego przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji siedlisk wodnych Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nimi ekosystemów. Identyfikacja ich zagrożeń oraz opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i gatunków Natura 2000.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
N N305 284640 Ocena zmian wybranych powiązań w sieci troficznej głębokiego zbiornika zaporowego w zależności od stopnia zaburzeń ekosystemu.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Relacje troficzne fito-zooplankton w zbiornikach wodnych pochodzenia antropogenicznego.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Rola organizmów miksotroficznych i zooplanktonu w procesach zakwitów sinicowych.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
N N305 232735 Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych.
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Ciszewski
2PO4F04527 Różnorodność zielenicy z rodzaju Desmodesmus w wodach o różnym statusie troficznym oraz jej zmienność morfologiczna w zależności od dostępności związków pokarmowych.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
6PO4F 086 21 Gatunki kosmopolityczne czy ubikwistyczne. Czynniki decydujące o egzystencji glonów pro- i eukariotycznych w zbiornikach wodnych poddanych modyfikującej działalności człowieka.

Inne

Nazwa konferencji: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Możliwości i wyzwania
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji
Miejsce: Radom
Data: 2023-10-06
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Walusiak E., Budziak M., Krztoń W., Łaciak M.
Wykład na konferencji: Glony i sinice słodkowodne źródłem użytecznych surowców
Nazwa konferencji: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Możliwości i wyzwania
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji
Miejsce: Radom
Data: 2023-10-06
Autorzy: Budziak M., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Wilk-Woźniak E.
Poster: Zbiór biomasy sinic i glonów w okresie zakwitu jako jeden z elementów oczyszczania wód z nadmiaru węgla, azotu i fosforu
Nazwa konferencji: The Central and Eastern Europe Symposium on Microbial Ecology (CEESME)
Organizator: International Society for Microbial Ecology (ISME)
Miejsce: Budapeszt, Węgry
Data: 2023-09-12
Autorzy: Budziak M., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Wilk-Woźniak E.
Poster: On the origin of toxicity: what are the drivers of microcystin concentration in plankton biomass?
Nazwa konferencji: 8th European Phycological Congress - EPC 8
Organizator: Universite de Bretagne Occidentale, IUEM, CNRS, Station Biologique de Roscoff
Miejsce: Brest, France
Data: 2023-08-20
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Valskys V., Messyasz B., Gulbinas Z., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Budziak M., Łęska B., Pankiewicz R., Karosiene J., Kasperoviciene J., Koreiviene J.
Poster: When society meets science - results of the survey on cyanobacterial blooms
Nazwa konferencji: ESIR Isotope Workshop XVI
Organizator: European Society for Isotope Research
Miejsce: Graz, Austria
Data: 2023-07-10
Autorzy: Wojciech Krztoń, Edward Walusiak, Iwona Gołaś, Keith Hobson, Petar Žutinić, Marija Gligora Udovič, Antonija Kulaš, Judita Koreivienė, Jur̄atė Karosienė , Beata Gebus-Czupyt, Anita Galir Balkić, Filip Stević , Tanja Žuna Pfeiffer, Dubravka Špoljarić Maronić, Elżbieta Wilk-Woźniak
Wykład na konferencji: Insights into the ecology of planktonic crustaceans: what can we learn using stable isotopes?
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Valskys V., Messyasz B., Gulbinas Z., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Budziak M., Łęska B., Pankiewicz R., Karosiene J., Kasperoviciene J., Koreiviene J.
Poster: How familiar are you with cyanobacterial blooms? The survey results
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Łaciak M., Krztoń W., Budziak M.,
Wykład na konferencji: Results of the LIFE project "Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" LIFE17 ENV /LT/000407
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Budziak M., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Wilk-Woźniak E.
Poster: Do initial circumstances forge endpoint effects? The influence of climatic conditions on carbon, nitrogen and microcystins concentration in plankton biomass
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Krztoń W., Gołaś I., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: A 'time of change' for the perception of the aquatic food web: a step from phytoplankton
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E.
Prowadzenie: sesja: Diatoms diversity
Nazwa konferencji: 40th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Kazimierz Wielki University Bydgoszcz; Faculty of Biological Sciences UKW; Polish Phycological Society
Miejsce: Bydgoszcz-Wądzyń
Data: 2023-05-23
Autorzy: Walusiak E., Krztoń W., Łaciak M., Budziak M., Kotlarz J., Bęben K., Szymański J., Spiralski M., Wilk-Woźniak E.
Poster: UAV monitoring of blue-green algae blooms in freshwater ecosystems
Nazwa konferencji: 22nd Symposium of the International Association of Cyanophyte/Cyanobacteria Research
Organizator: Faculty of Science University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Institute of Botany CAS, Biology Centre CAS
Miejsce: Ceske Budejovice
Data: 2022-08-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Kosiba J., Walusiak E.
Wykład na konferencji: How cyanobacterial blooms rule freshwater food web?
Nazwa konferencji: 22nd Symposium of the International Association of Cyanophyte/Cyanobacteria Research
Organizator: Faculty of Science University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Institute of Botany CAS, Biology Centre CAS
Miejsce: Ceske Budejovice, Czech Republic
Data: 2022-08-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Cyanobacterial blooms and circular economy
Nazwa konferencji: 36th Congress of the International Society of Limnology
Organizator: Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) / International Society of Limnology (SIL)
Miejsce: Berlin, Niemcy
Data: 2022-08-07
Autorzy: Krztoń W., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Žutinić P., Udovič MG., Kulaš A., Koreivienė J., Karosienė J., Gebus-Czupyt B., Balkić AG., Stević F., Pfeiffer TŽ., Maronić DŠ.
Poster: Preliminary study on isotopic niches of freshwater planktonic crustaceans in three lakes functioning under different thermal regimes
Nazwa konferencji: 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Organizator: The University of Toledo
Miejsce: Toledo, Ohio, USA
Data: 2022-05-22
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Jurczak T., Walusiak E., Łacaiak M., Krztoń W.
Poster: The influence of climate factors on the presence of microcystins in freshwaters – a case study from Poland https://scholarworks.bgsu.edu/ictc/2022/014/10
Nazwa konferencji: 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Organizator: The University of Toledo
Miejsce: Toledo, Ohio, USA
Data: 2022-05-22
Autorzy: Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Kotlarz J., Rotchimmel K., Bęben K., Szymański J., Spiralski M., Wilk-Woźnik E.
Poster: Developing an UAV method of monitoring of cyanobacterial blooms in freshwater ecosystems https://scholarworks.bgsu.edu/ictc/2022/012/12
Nazwa konferencji: 39th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Gdynia-Łeba
Data: 2021-09-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R.
Wykład na konferencji: Seeking the best practice for cleaning waters from cyanobacteria blooms
Nazwa konferencji: 39th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Gdynia-Łeba
Data: 2021-09-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Žutinić P., Gligora Udovič M., Kulaš A., Koreiviene J., Karosiene J., Galir Balkić A., Stević F., Žuna Pfeiffer T., Špoljarić Maronić D.
Poster: 24/7 – when cyanobacteria blooms end
Nazwa konferencji: Dzień tematyczny LIFE
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-09-03
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R.
Wykład: Dzień Informacyjny LIFE - gospodarka o obiegu zamkniętym
Nazwa konferencji: Spotkanie międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi
Organizator: Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wydział Programów Wodnych
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-07-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń, W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład: AlgaeService for LIFE No. LIFE17 ENV/LT/000407. GLONY – GOSPODARKA EKOLOGICZNA EKOSYSTEMÓW WODNYCH
Nazwa konferencji: Shallow Lakes 2021
Organizator: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brazil
Miejsce: Natal, Brazil
Data: 2021-03-01
Autorzy: Krztoń W., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Žutinić P., Gligora Udovič M., Kulaš A., Koreiviene J., Karosiene J., Gebus-Czupyt B., Galir Balkić A., Stević F., Žuna Pfeiffer T., Špoljarić Maronić D.
Wykład na konferencji: Nutrition facts: impact of cyanobacterial blooms on C:N ratio of freshwater Crustacean zooplankton
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Koreiviene J., Wilk-Woźniak E., Karosiene J., Kasperoviciene J., Juskaite L., Zagorskis A., Paskauskas R., Gulbinas Z., Valskys V., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład na konferencji: Tools to manage cyanobacteria agglomerations in freshwater ecosystems
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Karosienė J., Koreivienė J., Mantzouki E., Krztoń W., Walusiak E., Kasperovičienė J., Žutinič P., Gligora Udovič M., Kobos J., Toporowska M., Bańkowska-Sobczak A., Budzyńska A., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gołdyn R., Grabowska M., Jakubowska-Krepska N., Jasser I., Karpowicz M., Kokociński M., Kozak A., Mazur-Marzec H., Mądrecka B., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Niedźwiecki M., Pawlik-Skowrońska B., Pasztaleniec A., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Rosińska J., Szeląg-Wasielewska E., Wasilewicz M., Stević F., Špoljarić Maronić D., Žuna Pfeiffer T., Mankiewicz-Boczek J., Gągała-Borowska I., Łaciak M.
Poster: Cyanobacterial diversity, biomass and cyanotoxins across the latitude in European freshwaters
Nazwa konferencji: Communication event with stakeholders “Demonstration of algae harvesting in the River Šventoji” LIFE17 ENV/LT/000407 project ”ALGAE – ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS”
Organizator: Nature Heritage Fund, Vilnius, Lithuania
Miejsce: Anykščiai, Lithuania
Data: 2020-08-12
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Conundrum of cyanobacterial blooms in small and shallow waters
Nazwa konferencji: 38th International Conference of Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae"
Organizator: Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Miejsce: Kielce-Sandomierz
Data: 2019-06-04
Autorzy: Krztoń W., Wilk-Woźniak E., Walusiak E.
Poster: Co-evolution and co-adaptation - cyanobacteria and isotopic niches of zooplankton
Nazwa konferencji: 38th International Conference of Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae"
Organizator: Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Miejsce: Kielce-Sandomierz
Data: 2019-06-04
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Krztoń W., Kustosz D., Walusiak E.
Poster: Algae - Economy-based ecological service of aquatic ecosystems (AlgaeService fo LIFE) - introduction to the project. Part 1
Nazwa konferencji: 5th Conference of the Forum Carpaticum “Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region”
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Kosiba J., Krztoń W.
Poster: Does climate changes affect biotic factors of deep dam reservoirs? A case study of the Dobczyce dam reservoir (Southern Poland)
Nazwa konferencji: III Konferencja Zooplanktonowa "Zooplankton w czasie i przestrzeni"
Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Sekcja Zooplanktonowa PTH, CEEiRJ w Szczecinku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Kosiba J., Krztoń W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ potencjalnie toksycznych sinic na orzęski (Spirostomum sp.)
Nazwa konferencji: III Konferencja Zooplanktonowa "Zooplankton w czasie i przestrzeni"
Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Sekcja Zooplanktonowa PTH, CEEiRJ w Szczecinku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ długotrwałych zakwitów sinic na grupy funkcjonalne zespołu zooplanktonu
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Chmura D., Walusiak E., Elżbieta Wilk-Woźniak E.
Poster: Mixotrophic algae as an indicator species in some types of water bodies
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Mantzouki E., Krztoń W., Walusiak E. et al.
Wykład na konferencji: Cyanotoxins and their producers in the lakes of Central and Eastern Europe
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku”
Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
Miejsce: Kraków
Data: 2017-12-14
Autorzy: Szarek-Gwiazda E., Kosiba J., Krztoń W., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Zmienność stężeń żelaza jako czynnika wpływającego na zakwity glonów w małych zbiornikach wodnych
Nazwa konferencji: 18th WORKSHOP OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PHYTOPLANKTON TAXONOMY AND ECOLOGY (IAP)
Organizator: Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil
Miejsce: Natal, Brazylia
Data: 2017-08-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Kosiba J., Krztoń W., Walusiak E., Chmura D.
Wykład na konferencji: 3xC! Competition, Cooperation or Coexistence – do we understand trophic networks in plankton of small and shallow reservoirs?
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Is phenotypic plasticity a result of exposure to single or complex ecological factors? The case of Desmodesmus
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society "Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects"
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Does the morphological type of Cyanobacteria affect Cladocera?
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E.
Prowadzenie: Oral session 4
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Wojtal A.Z., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Phyto- and zooplankton relationships in oxbow lakes polluted by heavy metals
Nazwa konferencji: SIL International Society of Limnology
Organizator: International Society of Limnology
Miejsce: Torino, Italy
Data: 2016-07-31
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E., Ciszewski D.
Wykład na konferencji: Complexity of interactions – what we know about phenotypic plasticity in Desmodesmus?
Nazwa konferencji: 33rd SIL Congress
Organizator: International Society of Limnology
Miejsce: Torino, Italy
Data: 2016-07-31
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystis modifies biodiversity of planktonic communities
Nazwa konferencji: 35th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in anthropogenically transformed ecosystems
Organizator: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmnetal Protection, Department of Algology and Mycology and Polish Phycological Society
Miejsce: Łódź-Stryków
Data: 2016-06-01
Autorzy: Kobos J., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Adamczuk M., Budzyńska A., Bańkowska A., Bukowska A., Cerbin S., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gągała I., Grabowska M., Jakubowska N., Jasser I., Kalinski T., Karpowicz M., Kokociński M., Kostrzewska-Szlakowska I., Kozak A., Kruk M., Krztoń W., Mankiewicz-Boczek J., Mazur-Marzec H., Mądrecka B., Messyasz B., Nawrocka L., Niedźwiecki M., Ochocka A., Parraga P.A., Pasztaleniec A., Pawlik-Skowrońska B., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Sieńska J., Strzesak M., Szeląg-Wasielewska E., Szymański D., Walusiak E., Wasilewicz M., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Polish participation in the European multi-lake survey (summer 2015) - preliminary research
Nazwa konferencji: 35th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in anthropogenically transformed ecosystems
Organizator: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmnetal Protection, Department of Algology and Mycology and Polish Phycological Society
Miejsce: Łódź-Stryków
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Gadzinowska J., Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Diversity of plankton organisms in shallow reservoirs exposed to cyanobacterial blooms
Nazwa konferencji: XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Politechnika Koszalińska
Miejsce: Koszalin
Data: 2015-09-08
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ mikrocystyn na zagęszczenie wioślarek (Cladocera) w zbiornikach wodnych pochodzenia atropogenicznego
Nazwa konferencji: Sixth European Phycological Congress
Organizator: Federation of European Phycological Societies and British Phycological Society
Miejsce: London, UK
Data: 2015-08-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K.
Poster: Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron
Nazwa konferencji: Sixth European Phycological Congress
Organizator: Federation of European Phycological Societies and British Phycological Society
Miejsce: London, UK
Data: 2015-08-23
Autorzy: Shubert L., Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Mróz W
Wykład na konferencji: Using correspondence analysis to determine relationships between abiotic factors and the density of Desmodesmus species in Polish lakes
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E., Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Together or separately? Trophic relationships in planktonic communities of Vistula River oxbow lakes.
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E, Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystins as a factor modyfing biodiversity of planktonic organisms in the ecosystems of oxbow lakes of Vistula River.
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Strzesak M., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: What about the role of anoxia and iron for cyanobacteria bloom?
Nazwa konferencji: 34 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Linking algae to water habitats in Natura 2000
Nazwa konferencji: 34 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźnak E., Ligęza S., Mróz W.
Wykład na konferencji: Abiotic factors affecting the density of Desmodesmus species in Polish Lakes using CCA analysis
Nazwa konferencji: 17th Workshop of the International Association of Phytoplankton
Organizator: University of Thessaloniki
Miejsce: Kastoria, Greece
Data: 2014-09-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Najberek K., Solarz W., Pociecha A.
Poster: Stories a few ‘cyanos’ - can we classify cyanobacteria as alien using literature data?
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Shubert E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: An autoecological investigation of Desmodesmus
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: „Native range” of microorganisms: a crowning evidence or another obscurity in the native-alien jigsaw puzzle?
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Amirowicz A., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: Mass development of plankton algae does not affect the 13C signature of the seston in dam reservoir
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., Karosiene J., Pociecha A., Mróz W., Strzesak M.
Wykład na konferencji: Outside and inside of water reservoirs: could small algae give big information?
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców, Zasoby wodne-ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie
Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Korzyści i straty wynikające z konieczności ochrony siedlisk wodnych
Nazwa konferencji: Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Miejsce: Janów Lubelski
Data: 2013-09-26
Autorzy: Gadzinowska J., Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Wilk-Woźniak E., Walusiak E.
Poster: Różnorodność wrotków w sztucznych zbiornikach miejskich Krakowa
Nazwa konferencji: AIG10 10th Applied Isotope Geochemistry Conference
Organizator: Węgierska Akademia Nauk
Miejsce: Budapeszt
Data: 2013-09-22
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M.
Poster: Do stable isotope analysis allows to identify the origin of carbon in food web of dam reservoir ecosystem
Nazwa konferencji: Mountain Protected Areas in a Changing World
Organizator: Správa Krkonošského Národního Parku
Miejsce: Špindlerův Mlýn, Czech Republic
Data: 2013-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Mróz W., Gadzinowska J., Kuciel H., Piotrowicz R., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Klimaszyk P., Kraska M., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pociecha A., Walusiak E., Joniak T.
Poster: The assessment of the state of water natural habitats in Karkonosze and Natura 2000 network in Poland
Nazwa konferencji: XXXI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Olsztyn
Data: 2013-05-17
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E.
Poster: Contemporary Huns or stray wanderers? Alien phytoplankton species in Polish freshwaters
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Stepanowska K., Biernaczyk M., Wrzecionkowski K.
Poster: Diversity of rotifers from limestone lakes (Wolin and Szczecin region, northern Poland).
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII Shillong, India
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Bielańska-Grajner I., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E.
Poster: Rotifers from acid mine piryte pit lakes (Sudety Mts, Poland).
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium: Rotifera XIII Shillong, India
Organizator: North-Eastern University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Amirowicz A., Walusiak E., Gąsiorowski M.
Poster: Role of rotifers in the ecosystem of an artificial reservoir.
Nazwa konferencji: 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern Hill University, Department of Zoology
Miejsce: India, Shillong
Data: 2012-11-18
Autorzy: K. Najberek, A. Pociecha, E. Wilk-Woźniak, W. Solarz.
Wykład na konferencji: Alien rotifers – neglected or unsolved problem?
Nazwa konferencji: 13th International Rotifera Symposium
Organizator: Department of Zoology North-Eastern Hill University, Shillong, India
Miejsce: Shillong, India
Data: 2012-11-18
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Amirowicz A., Walusiak E., Gąsiorowski M.
Poster: Role of rotifers in the ecosystem of an artificial reservoir
Nazwa konferencji: Materiały XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Kraków
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Burchardt L., Cerbin S., Dunalska J., Gąbka M. i in.
Wykład na konferencji: Natura 2000- Monitoring siedlisk wodnych. Natura 2000
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Bielańska-Grajner I., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E.
Poster: Różnorodność biologiczna w antropogenicznych zbiornikach wodnych – Kolorowe Jeziorka (Rudawy Janowickie)
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Pociecha A., Amirowicz A., Wilk-Woźniak E., Gąsiorowski M., Mazurkiewicz-Boroń G.
Poster: Wpływ regulowania poziomu wody w zbiorniku zaporowym na wybrane ogniwa sieci troficznej
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Grupa A05
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Jasser I., Kwandrans J., Wilk-Woźniak E.
Prowadzenie: Sesja posterowa: Różnorodność biologiczna
Nazwa konferencji: An International Symposium on State of Lake Vanern Ecosystem - Past, Present and Future, Solve
Organizator: University of Gothenburg, Motesplats Vanersborg, Aquatic Ecosystem Health and management Society
Miejsce: Vanersborg, Sweden
Data: 2012-06-11
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Gąsiorowski M.
Poster: The effect of manipulation of a man-made lacustrine ecosystem on selected chains in the food web
Nazwa konferencji: 31st International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: IRŚ Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
Miejsce: Olsztyn
Data: 2012-05-17
Autorzy: Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mróz W., Amirowicz A.
Poster: Answer of phytoplankton on heterogeneity of the deep dam reservoir
Nazwa konferencji: II Conference Bioindication in monitoring of freshwater ecosytems
Organizator: Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Badań Jeziornych oraz Katedra Hydrobiologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena
Miejsce: St Petersburg, Russia
Data: 2011-10-10
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Amirowicz A., Pociecha A., Maruszkiewicz M.
Poster: The flushing rate a dam reservoir and the selected chains in the food web: can we monitor trophic effects of seasonal fluctuations in an aquatic ecosystem?
Nazwa konferencji: II Conference Bioindication in monitoring of freshwater ecosytems
Organizator: Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Badań Jeziornych oraz Katedra Hydrobiologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena
Miejsce: St Petersburg, Russia
Data: 2011-10-10
Autorzy: Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mróz W.
Poster: Natura 2000 – Assessment of freshwater habitats in southern Poland
Nazwa konferencji: 5th European Phycological Congress
Organizator: Hellenic Phycological Society, Federation of European Phycological Societies
Miejsce: Rhodes Island Greece
Data: 2011-09-04
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Ciszewski D., Pociecha A., Kwaterczak-Aleksander U.
Poster: Pattern of algal diversity in fishponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia, Poland)
Nazwa konferencji: 5th European Phycological Congress
Organizator: Hellenic Phycological Society, Federation of European Phycological Societies
Miejsce: Rhodes Island Greece
Data: 2011-09-04
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Moustaka-Gouni M.
Prowadzenie: Symposium 8: Freshwater Algal Biogeography and Biodiveristy
Nazwa konferencji: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-30
Autorzy: Pociecha A., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Ocena zmiany różnorodności szaty roślinnej i planktonu w antropogenicznie przekształconych systemach wodnych.
Nazwa konferencji: 30th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Botany and Plant Ecology Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Cao X., Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Zhou Y.
Wykład na konferencji: Pattern of phytoplankton composition during the bloom of cyanobacteria in two lakes in China.
Nazwa konferencji: 30th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Department of Botany and Plant Ecology Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Data: 2011-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U.
Poster: Heavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa „Pieniny-Zapora-Zmiany”, Spisska Stara Ves-Niedzica
Organizator: Pieninský národný park i Pieniński Park Narodowy
Miejsce: Niedzica
Data: 2010-10-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G.
Wykład na konferencji: Porównanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód Zbiornika Czorsztyńskiego w latach 1998 i 2005
Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”.
Organizator: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Miejsce: Kraków-Sanok
Data: 2010-09-16
Autorzy: Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Szarek-Gwiazda E., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Kwadrans J., Waloszek A., 2010
Wykład na konferencji: Wpływ działalności dawnej kopalni rud cynku i ołowiu w Chrzanowie na zanieczyszczenie stawów w dolinie Matyldy metalami ciężkimi.
Nazwa konferencji: 29th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Instytut Botaniki PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Pieniński Park Narodowy
Miejsce: Niedzica
Data: 2010-05-19
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D.
Poster: Plankton assemblages in the fish ponds contaminated with heavy metals (Upper Silesia)
Nazwa konferencji: Badania interdyscyplinarne- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych
Organizator: Instytut Geografii UJK Kielce
Miejsce: Golejów k. Staszowa
Data: 2010-04-15
Autorzy: Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwadrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E
Wykład na konferencji: Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy- próba klasyfikacji
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Ligęza S., Wilk-Woźniak E.
Poster: Skład chemiczny wód starorzecza Wiślisko Kobyle w siedlisku Euglena pascheri Swir. 1915
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Wykład na konferencji: Podwójne życie miksotrofa – rola planktonowych gatunków miksotroficznych w ekosystemie głębokich zbiorników zaporowych
Nazwa konferencji: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, KUL, PTH, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
Miejsce: Lublin
Data: 2009-09-09
Autorzy: Heese T., Kaczorkiewicz M., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: Zaburzenia w ekosystemie zbiornika zaporowego Hajka (północna Polska) pod wpływem obniżenia piętrzenia
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Krokowski J.
Wykład na konferencji: Woronichinia naegeliana as an example of an S-strategist – What does it avoid?
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Owsianny P.M., Pasztaleniec A., Gąbka M., Dembowska E., Wilk-Woźniak E., Grabowska M., Stefaniak K., Messyasz B., Richter D.
Wykład na konferencji: Oxbow lakes as habitats important for dinoflagellates diversity – a case of study from 52 oxbow lakes of 10 hydrological diversified rivers (Poland)
Nazwa konferencji: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin-Cieszyno Drawskie
Data: 2009-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Pociecha A., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Little beauty – diversity of water organisms as an effect of microhabitats
powrót do listy pracowników