Pracownicy

mgr inż. Joanna Kosiba

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr inż. Joanna Kosiba

tel.: 12 370 35 02
Jednostki organizacyjne:
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha
Kariera naukowa:

09.2012 - magister inżynier. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
kierunek: Ochrona Środowiska, specjalność: Ochrona Terenów Antropogenicznych

Temat pracy magisterskiej: "Wpływ rzeki Wisły na zanieczyszczenie osadów dennych metalami ciężkimi jej starorzecza w rejonie Zatora", promotor: dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. AGH

2013-obecnie: Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

Przebieg pracy:

01.2013-06.2015: mł. dokumentalista, IOP PAN w Krakowie
06.2015-obecnie: asystent, IOP PAN w Krakowie

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Fykologiczne (od 05.2017)

Nagrody:

2015 - Stypendium dla najlepszych doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

2016/2017 - Stypendium dla najlepszych doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Krztoń W., Kosiba J. 2020.

Variations in zooplankton functional groups density in freshwater ecosystems exposed to cyanobacterial blooms. Science of the Total Environment 730: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139044.

Kosiba J., Wilk-Woźniak E., Krztoń W. 2019.

The effect of potentially toxic cyanobacteria on ciliates (Ciliophora). Hydrobiologia 1 (827): 325-335, https://doi.org/10.1007/s10750-018-3783-9. Pobierz pdf

Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2019.

The effect of cyanobacterial blooms on bio- and functional diversity of zooplankton communities. Biodiversity and Conservation 28 (7): 1815: 1835 doi.org/10.1007/s10531-019-01758-z. Pobierz pdf

Kosiba J., Krztoń W., Wilk-Woźniak E. 2018.

Effect of Microcystins on Proto- and Metazooplankton is more evident in artificial than in natural waterbodies. Microbial Ecology 75: 293-302, DOI: 10.1007/s00248-017-1058-z. Pobierz pdf

Żurek R., Diakiv V., Szarek-Gwiazda E., Kosiba J., Wojtal A.Z. 2018.

Unique Pit Lake Created in an Opencast Potassium Salt Mine (Dombrovska Pit Lake in Kalush, Ukraine). Mine Water and the Environment: 1-14. Pobierz pdf

Kosiba J., Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Strzesak M., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E. 2017.

What underpins the trophic networks of the plankton in shallow oxbow lakes?. Microbial Ecology 73 (1): 17-28, DOI: 10.1007/s00248-016-0833-6. Pobierz pdf

Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Strzesak M., Kosiba J., Walusiak E., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E. 2017.

Microcystins affect zooplankton biodiversity in oxbow lakes. Environmental Toxicology and Chemistry 36 (1): 165-174, DOI: 10.1002/etc.3519.

Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Mróz W., Grajner-Bielańska I., Gadzinowska J., Walusiak E. 2015.

Biodiversity of rotifers in urban water reservoirs of Southern Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44 (3): 335-342.

Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K. 2015.

Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron. European Journal of Phycology 50 (Sup. 1): 184.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Amirowicz A., Gąsiorowski M., Gadzinowska J. 2014.

Do planktonic rotifers rely on terrestrial organic matter as a food source in reservoir ecosystems?. International Review of Hydrobiology 99 (1-2): 157-160.
inne publikacje oryginalne

Gadzinowska J. 2013.

Plankton communities in oxbow lakes of the River Vistula (Oświęcim Basin) with bottom sediments heterogeneously contaminated with heavy metals. Limnological Review 13 (2): 93-104.
rozdziały w książkach i monografiach

Gadzinowska J. 2014.

Struktura taksonomiczna orzęsków (Ciliata) w zbiorowiskach planktonowych zbiorników wodnych związanych z działalnością człowieka. W: Mazurkiewicz-Boroń G., Marczewska B. (red.). Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, KUL, Lublin: 107-114.

Inne

Nazwa konferencji: 5th Conference of the Forum Carpaticum “Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region”
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Kosiba J., Krztoń W.
Poster: Does climate changes affect biotic factors of deep dam reservoirs? A case study of the Dobczyce dam reservoir (Southern Poland)
Nazwa konferencji: III Konferencja Zooplanktonowa "Zooplankton w czasie i przestrzeni"
Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Sekcja Zooplanktonowa PTH, CEEiRJ w Szczecinku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ długotrwałych zakwitów sinic na grupy funkcjonalne zespołu zooplanktonu
Nazwa konferencji: III Konferencja Zooplanktonowa "Zooplankton w czasie i przestrzeni"
Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Sekcja Zooplanktonowa PTH, CEEiRJ w Szczecinku, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Szczecinek
Data: 2018-06-20
Autorzy: Kosiba J., Krztoń W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ potencjalnie toksycznych sinic na orzęski (Spirostomum sp.)
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Chmura D., Walusiak E., Elżbieta Wilk-Woźniak E.
Poster: Mixotrophic algae as an indicator species in some types of water bodies
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku”
Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
Miejsce: Kraków
Data: 2017-12-14
Autorzy: Szarek-Gwiazda E., Kosiba J., Krztoń W., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Zmienność stężeń żelaza jako czynnika wpływającego na zakwity glonów w małych zbiornikach wodnych
Nazwa konferencji: 18th WORKSHOP OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PHYTOPLANKTON TAXONOMY AND ECOLOGY (IAP)
Organizator: Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil
Miejsce: Natal
Data: 2017-08-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Kosiba J., Krztoń W., Walusiak E., Chmura D.
Wykład na konferencji: 3xC! Competition, Cooperation or Coexistence – do we understand trophic networks in plankton of small and shallow reservoirs?
Nazwa konferencji: I Konferencja Doktorantów PAN
Organizator: Rada Samorządu Doktorantów PAN
Miejsce: Raszyn-Falenty
Data: 2017-06-23
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J.
Wykład: Środowiskowe studia doktoranckie na przykładzie Studiów Doktoranckich Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society "Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects"
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Krztoń W., Kosiba J., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
Poster: Does the morphological type of Cyanobacteria affect Cladocera?
Nazwa konferencji: 36th International Conference of the Polish Phycological Society "Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects"
Organizator: Department of Hydrobiology University of Life Sciences in Lublin and Polish Phycological Society
Miejsce: Lublin / Kazimierz Dolny
Data: 2017-05-24
Autorzy: Kosiba J.
Poster: Do Cyanobacteria drive Ciliata assemblages? - experimental studies.
Nazwa konferencji: Tygodnie wymienne z Litewską Akademią Nauk. Projekt "Common relationships between Cyanobacteria and Ciliates"
Organizator: Tygodnie wymienne w ramach wymiany bezdewizowej
Miejsce: Institute of Botany of Nature Research Centre, Vilnus, Lithuania
Data: 2016-11-06
Autorzy: Kosiba J.
Wykład: Cyanobacteria as drivers of Cilites communities
Nazwa konferencji: 33rd SIL Congress
Organizator: International Society of Limnology
Miejsce: Torino, Italy
Data: 2016-07-31
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystis modifies biodiversity of planktonic communities
Nazwa konferencji: 35th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae in anthropogenically transformed ecosystems
Organizator: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmnetal Protection, Department of Algology and Mycology and Polish Phycological Society
Miejsce: Łódź-Stryków
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Gadzinowska J., Krztoń W., Pudaś K., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E.
Poster: Diversity of plankton organisms in shallow reservoirs exposed to cyanobacterial blooms
Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa
Organizator: Sekcja Zooplanktonowa PTH, Oddział PTH w Szczecinie, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Zatom
Data: 2016-05-31
Autorzy: Żurek R., Diakiv V. O., Gadzinowska J., Szarek-Gwiazda E
Wykład na konferencji: Osobliwości powyrobiskowego zbiornika wodnego w Kałuszy, Ukraina
Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa
Organizator: Sekcja Zooplanktonowa PTH, Oddział PTH w Szczecinie, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Zatom
Data: 2016-05-31
Autorzy: Gadzinowska J., Krztoń W., Strzesak M., Pudaś K.
Poster: Czy toksyny sinicowe modyfikują strukturę planktonu zwierzęcego?
Nazwa konferencji: II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa
Organizator: Sekcja Zooplanktonowa PTH, Oddział PTH w Szczecinie, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Zatom
Data: 2016-05-31
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Strzesak M., Gadzinowska J.
Poster: Zmiany mechaniczne aparatu filtracyjnego Daphnia longispina podczas zakwitu Aphanizomenon flos-aquae
Nazwa konferencji: XVI Festiwal Nauki w Krakowie
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Miejsce: Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN
Data: 2016-05-20
Autorzy: Pociecha A., Gadzinowska J.
Prowadzenie: Wodne stwory i potwory – czyli mikrozoo
Nazwa konferencji: IV Szkolny Festiwal Nauki
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Data: 2016-03-22
Autorzy: Pociecha A., Gadzinowska J., Krztoń W.
Prowadzenie: Szkiełko i oko – świat widziany pod mikroskopem
Nazwa konferencji: Sesja naukowa „Tajemniczy świat glonów"
Organizator: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
Miejsce: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Data: 2016-02-26
Autorzy: Kownacki A., Gwiazda R., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Kula A.
Organizacja: Tajemniczy świat glonów
Nazwa konferencji: II International Scientific and Practical Conference "Environmental Safety as Basis of Sustainable Development. European Experience and Perspectives"
Organizator: Lviv State University of Life Safety
Miejsce: Lviv, Ukraine
Data: 2015-11-04
Autorzy: Żurek R., Diakiv V.O., Gadzinowska J., Szarek-Gwiazda E.
Wykład na konferencji: Dombrovski pit lake - Ukrainian dead sea (?)
Nazwa konferencji: Warsztaty okrzemkowe
Organizator: Oddział Krakowski PTH, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Katedra Ochrony Środowiska AGH
Miejsce: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Katedra Ochrony Środowiska AGH
Data: 2015-09-17
Autorzy: Oddział Krakowski PTH, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Katedra Ochrony Środowiska AGH
Organizacja: Warsztaty okrzemkowe
Nazwa konferencji: XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Politechnika Koszalińska
Miejsce: Koszalin
Data: 2015-09-08
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Wilk-Woźniak E.
Poster: Wpływ mikrocystyn na zagęszczenie wioślarek (Cladocera) w zbiornikach wodnych pochodzenia atropogenicznego
Nazwa konferencji: XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Politechnika Koszalińska
Miejsce: Koszalin
Data: 2015-09-08
Autorzy: Gadzinowska J.
Poster: Różnorodność, biomasa i grupy troficzne orzęsków (Ciliata) w starorzeczach Wisły
Nazwa konferencji: Sixth European Phycological Congress
Organizator: Federation of European Phycological Societies and British Phycological Society
Miejsce: London, UK
Data: 2015-08-23
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K.
Poster: Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Strzesak M., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K., Wilk-Woźniak E.
Wykład na konferencji: What about the role of anoxia and iron for cyanobacteria bloom?
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Krztoń W., Pudaś K., Gadzinowska J., Strzesak M., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E, Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Microcystins as a factor modyfing biodiversity of planktonic organisms in the ecosystems of oxbow lakes of Vistula River.
Nazwa konferencji: 34th International Conference of the Polish Phycological Society, Algae as Indicators of Environmental Changes
Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce: Rzeszów-Polańczyk
Data: 2015-05-18
Autorzy: Gadzinowska J., Strzesak M., Krztoń W., Pociecha A., Walusiak E., Pudaś K., Szarek-Gwiazda E., Mróz W., Wilk-Woźniak E.
Poster: Together or separately? Trophic relationships in planktonic communities of Vistula River oxbow lakes.
Nazwa konferencji: Święto Ziemi
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Data: 2015-04-20
Autorzy: Walusiak E., Gadzinowska J.
Wykład: Wiosna w Tatrach. Mieszkańcy tatrzańskich wód.
Nazwa konferencji: Szkolny Festiwal Nauki
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie
Data: 2015-03-24
Autorzy: Gadzinowska J., Walusiak E.
Wykład: Życie w wodzie. Małe pierwotniaki - orzęski - i ich środowisko życia.
Nazwa konferencji: XIV Festiwal Nauki w Krakowie
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Barka "Arkadia"
Data: 2014-05-23
Autorzy: Pociecha A., Wojtal A., Gadzinowska J., Strzesak M.
Udział: Kraków BioBlitz
Nazwa konferencji: 33rd International Conference of the Polish Phycological Society - "Cyanobacterial and algal blooms - effects on water management and human health"
Organizator: Uniwersytet Gdański
Miejsce: Gdynia - Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Strzesak M., Gadzinowska J.
Poster: Taxonomy structure of Cyanobacteria and Ciliata in selected water reservoirs
Nazwa konferencji: Święto Ziemi
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 114 im. A. Fiedlera w Krakowie
Data: 2014-04-28
Autorzy: Gadzinowska J., Walusiak E.
Wykład: Czym są orzęski i gdzie mieszkają?
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców "Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie"
Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Gadzinowska J.
Poster: Struktura taksonomiczna orzęsków (Ciliata) w zbiorowiskach planktonowych antropogenicznych zbiorników wodnych
Nazwa konferencji: XXIII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych "OAK"
Organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miejsce: Obrzycko
Data: 2013-10-17
Autorzy: Gadzinowska J.
Poster: Analiza struktury zbiorowisk orzęsków planktonowych w antropogenicznych zbiornikach wodnych
Nazwa konferencji: Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Miejsce: Janów Lubelski
Data: 2013-09-26
Autorzy: Gadzinowska J., Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Wilk-Woźniak E., Walusiak E.
Poster: Różnorodność wrotków w sztucznych zbiornikach miejskich Krakowa
Nazwa konferencji: Mountain Protected Areas in a Changing World
Organizator: Správa Krkonošského Národního Parku
Miejsce: Špindlerův Mlýn, Czech Republic
Data: 2013-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Mróz W., Gadzinowska J., Kuciel H., Piotrowicz R., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Klimaszyk P., Kraska M., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pociecha A., Walusiak E., Joniak T.
Poster: The assessment of the state of water natural habitats in Karkonosze and Natura 2000 network in Poland
powrót do listy pracowników