Aktualności

NOWA PUBLIKACJA 14 01 2021

“The role of the brown bear Ursus arctos as a legitimate megafaunal seed disperser”

Niedźwiedzie brunatne są łasuchami znającymi się na ogrodnictwie.

Niedźwiedzie brunatne lubią jedzenie bogate w cukier, takie jak na przykład owoce, czego nauczyły nas już misie Yogi i BooBoo. Jednak nadal mamy stosunkowo mało informacji o tym, czy zjadanie owoców przez niedźwiedzie może być dla roślin korzystne. Międzynarodowa grupa naukowców, której przewodniczył Alberto García-Rodríguez z naszego Instytutu zebrała informacje na temat liczby gatunków roślin owocujących oraz ich znaczenia w diecie niedźwiedzi brunatnych z 96 populacji z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Badacze przeanalizowali również wpływ zjadania owoców przez niedźwiedzia brunatnego na kiełkowanie nasion 11 różnych gatunków roślin powszechnie występujących w diecie niedźwiedzi Europy Środkowej. Stwierdzili oni, że niedźwiedzie brunatne spożywają owoce ponad stu różnych gatunków roślin na całym świecie i że owoce stanowią jedną czwartą ich rocznej diety. Większość nasion po przejściu przez układ pokarmowy niedźwiedzia nie jest uszkodzona i może kiełkować. Ponadto, niektóre zachowania niedźwiedzi, takie jak kopanie, mogą stwarzać idealne warunki do kiełkowania nasion. Na obszarach umiarkowanych i północnych inne duże zwierzęta owocożerne nie występują lub są rzadkie, dlatego niedźwiedzie brunatne odgrywają prawdopodobnie istotną rolę w dynamice populacji roślin, ponieważ są odpowiedzialne za większość zdarzeń rozsiewania nasion na duże odległości.

Link do artykułu: www.nature.com/articles/s41598-020-80440-9
Link do strony internetowej projektu BearConnect: www.bearconnect.org

 

SEMINARIA INOŚ UJ 05 01 2021

Zapraszamy na seminaria INOŚ Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najbliższe seminarium w czwartek (7 stycznia 2020 r.), o godz. 13:00.

Wystarczy kliknąć w link: click here to access seminar:

MSc Jaya Sravanthi Mokkapati:

Toxicokinetics and toxicity of plant protection products in the solitary red mason bee, O. bicornis
Terrestrial Ecosystems and Ecotoxicology group IES JU

PROGRAM SEMINARIÓW