Struktura

Centrum Natura 2000

Informacje

Kierownik:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Pracownicy:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Działalność:

Centrum Natura 2000 jest wyspecjalizowaną jednostką Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zajmująca się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ekologiczną siecią obszarów chronionych Natura 2000. Centrum realizuje projekty badawcze z zakresu planowania i wdrażania działań na rzecz ochrony oraz monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków, przygotowuje stosowne raporty i analizy. Centrum współpracuje z licznymi specjalistami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się podobną problematyką.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Natura 2000 - Monitoring gatunków i siedlisk chronionych

Publikacje

Flis A., Skórka P., Król W. 2024.

Habitat preferences of a secretive marsh bird using a man-made habitat: the case of Little Bittern (Ixobrychus minutus minutus). The European Zoological Journal 91 (1): 21-30. Pobierz pdf

Korzeniak J., Perzanowska J. 2023.

Róża Kaźmierczakowa (1939–2023). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 79 (2): 4-11. Pobierz pdf

Pabijan M., Bąk-Kopaniarz S., Bonk M., Bury S., Oleś W., Antoł W., Dyczko I., Zając B. 2023.

Amphibian decline in a Central European forest and the importance of woody debris for population persistence. Ecological Indicators 148: 110036. Pobierz pdf

Bonk M., Amirowicz A. 2022.

The body condition of invasive crayfish Faxonius limosus (Raf., 1817) (Decapoda: Cambaridae) is better in small rivers than in dam reservoirs in Central Europe. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-022-19678-x.

Kajzer-Bonk J., Bonk M. 2022.

The dark side of the Common Agricultural Policy. Animal Conservation 25: 610–611.

Makomaska-Juchiewicz M., Król W., Bonk M., Cierlik G. 2022.

Monitoring gatunków zwierząt w Polsce w latach 2020–2021. Biuletyn Monitoringu Przyrody, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa 26 (2): 1-108.

Solarz W., Mazurska K., Cierlik G. (red.) 2022.

Metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych raków. Kompendium. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa: 1-119. Pobierz pdf

Solarz W., Mazurska K., Cierlik G. (red.) 2022.

Metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych żółwi. Kompendium. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa: 1-129. Pobierz pdf

Zarzycki J., Korzeniak J., Perzanowska J. 2022.

Impact of Land Use Changes on the Diversity and Conservation Status of the Vegetation of Mountain Grasslands (Polish Carpathians). Land 11 (2): 252. Pobierz pdf

Bojarska K., Maugeri L., Kuehn R., Król W., Theuerkauf J., Okarma H., Gula R. 2021.

Wolves under cover: The importance of human-related factors in resting site selection in a commercial forest. Forest Ecology and Management 497: 119511.

Bonk M. 2021.

Substrate dependent size structure of Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae) population in a dam lake. North-Western Journal of Zoology 17, 2 (Art. No. e217301): 308-309.

Bonk M., Bobrek R. 2021.

Does river channelization increase the abundance of invasive crayfish? Survey of Faxonius limosus in small Central European streams. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-021-12750-y.

Hegedüšová K., Korzeniak J., Májeková J., Stoica A., Coldea G., Kuzemko A., Budzhak V., Tokaryuk A. Chorney I., Škodová I. 2021.

Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 155 (1): 16-41.

Skórka P., Banach A., Banasiak M., Bokalska-Rajba J., Bonk M., Czachura P., García-Rodríguez A., Gaspar G., Hordyńska N., Kaczmarczyk A., Kapłoniak K., Kociński M., Łopata B., Mazur E., Mirzaei M., Misiewicz A., Parres A., Przystałkowska A., Pustkowiak S., Raczyński M., Sadura I., Splitt A., Stanek M., Sternalski J., Wierzbicka A.,Wiorek M., Zduńczyk P. 2021.

Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: an evaluation by environmental scientists in Poland. Environmental Science and Pollution Research 28 (27): 35317-35326.

Bojarska K., Kurek K., Śnieżko S., Wierzbowska I., Król W., Zyśk-Gorczyńska E., Baś G., Widera E., Okarma H. 2020.

Winter severity and anthropogenic factors affect spatial behaviour of red deer in the Carpathians. Mammal Research 65 (4): 815-823.

Bonk M. 2020.

Szukamy raków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 16-21.

Bonk M., Bobrek R. 2020.

Invasion on the doorstep: will the Carpathians remain free from the spiny cheek crayfish Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)?. BioInvasions Records 9 (3): 549-561.

Gula R., Bojarska K., Theuerkauf J., Król W., Okarma H. 2020.

Re-evaluation of the wolf population management units in central Europe. Wildlife Biology 2020 (2). Pobierz pdf

Gwiazda R., Makomaska-Juchiewicz M. 2020.

Wspomnienia magistrantów. W: Morawska-Nowak B. (red.). Profesor Władysław Grodziński we wspomnieniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 105-109.

Kącki Z., Swacha G., Lengyel A., Korzeniak J. 2020.

Formalized Hierarchically Nested Expert System for Classification of Mesic and Wet Grasslands in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 89 (4): 1-14.

Maciaszek R., Bonk M., Sosnowski W., Jabłońska A. 2020.

First record and DNA barcodes of the invasive blue-coloured spiny-cheek crayfish Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae). Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 421 (20): 1-5. Pobierz pdf

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2020.

Natura 2000: 15 lat wdrażania europejskiej sieci obszarów chronionych w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 50-73.

Perzanowska J. 2020.

Wypas owiec jako forma aktywnej ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych – na przykładzie pastwisk górskich w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (4): 20-31.

Perzanowska J., Korzeniak J. 2020.

Red List of Natura 2000 habitat types of Poland. Journal for Nature Conservation 56: 125834, DOI: 10.1016/j.jnc.2020.125834.

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie małża Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia Łacha. Notatki florystyczne, faunistyczne i mykobiotyczne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 38 (1): 91-94.

Bonk M. 2019.

Szukamy raków. Wiadomości wędkarskie 4: 73-73.

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie Szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Puszczy Niepołomickiej. Wszechświat 120 (1-3): 54-54.

Bonk M. 2019.

Gąbki słodkowodne. Wiadomości wędkarskie 5: 74.

Bonk M. 2019.

A new locality of the depressed river mussel Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Bivalvia: Unionidae) in the Wisłok River (Carpathian Mountains). Folia Malacologica 27 (1): 71-74. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

Obce gatunki małży. Wiadomości wędkarskie 6: 78-78.

Bonk M., Bobrek R., Dołęga J., Strużyński W. 2019.

Evaluation of visual encounter surveys of the noble crayfish, Astacus astacus, and the spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus. FISHERIES & AQUATIC LIFE Formerly: Archives of Polish Fisheries 27 (2): 112 - 117.

Bonk M., Mikołajczyk T. 2019.

Koza bałtycka Sabanajewia baltica w dorzeczu Wisłoki i w Wisłoku (południowa Polska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (1): 30-36.

Dołęga J., Bonk M 2019.

Stwierdzenie piskorza Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) w zbiorniku poeksploatacyjnym w Lasach Radłowskich (woj. małopolskie). Przegląd Przyrodniczy 30 (2): 112-115.

Kajzer-Bonk J., Skórka P., Bonk M., Lenda M., Rożej-Pabijan E., Wantuch M., Moroń D. 2019.

The effect of railways on bird diversity in farmland. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-019-06245-0.

Maciaszek R., Bonk M., Strużyński W. 2019.

New records of the invasive red swamp crayfish Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Decapoda: Cambaridae) from Poland. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (420): 39.

Najberek K., Okarma H., Chmura D., Król W., Walusiak E., Solarz W. 2019.

Enemy pressure exerted on alien and native plants may differ between montane and lowland regions. Arthropod-Plant Interactions, Springer 14 (2): 75-287. Pobierz pdf

Perzanowska J., Korzeniak J., Chmura D. 2019.

Alien species as a potential threat for Natura 2000 habitats: a national survey. PeerJ 7: e8032. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura D., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Król W., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B.M., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Żbikowski J. 2019.

Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742.

Zając K.S., Bonk M. 2019.

New records of the invasive bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Bivalvia: Dreissenidae) in the Carpathian Mountains, Poland. Folia Malacologica 27: 231-234.

Bonk M., Szymura J. 2018.

15. Żaba zwinka Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 65-68.

Bonk M., Zając K., Lipińska A. M. 2018.

Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller,1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1): 75-86, DOI: 10.1515/ohs-2018-0009.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Perzanowska J., Korzeniak J. 2018.

Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (2): 91-102.

Perzanowska J., Korzeniak J., Cierlik G. 2018.

Najcenniejsze składniki flory Magurskiego Parku Narodowego(Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (3): 163-172.

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Kolejne stwierdzenia Szczeżui chińskiej w dorzeczu Wisły. Wszechświat 118 (7-9): 221-223.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Obserwacja nietypowo ubarwionego samca traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Wszechświat 118 (10-12): 286-287.

Krause R., Korzeniak J., Zaleski T. 2017.

Occurrence of Campanula serrata (Campanulaceae) in the Beskid Żywiecki Mts (Western Carpathians),Występowanie Campanula serrata (Campanulaceae) w Beskidzie Żywieckim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 329-338.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Bonk M. 2016.

Amphibians (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 79-94.

Bonk M. 2016.

Płazy (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 79-94.

Flis A., Zięcik A., Król W. 2016.

Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (3): 237–240.

Kajzer-Bonk J., Skórka P., Nowicki P., Bonk M., Król W., Szpiłyk D., Woyciechowski M. 2016.

Relative Contribution of Matrix Structure, Patch Resources and Management to the Local Densities of Two Large Blue Butterfly Species. PLoS ONE 11 (12): e0168679, DOI: 10.1371/journal.pone.0168679. Pobierz pdf

Korzeniak J. 2016.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 147-159.

Korzeniak J. 2016.

Grasslands in the Polish Carpathians - a regional thematic phytosociological database. Phytocoenologia (DOI: http://dx.doi.org/10.1127/phyto/2016/0102) 46: 97-102.

Korzeniak J. 2016.

Mountain Nardus stricta grasslands as a relic of past farming – the effects of grazing abandonment in relation to elevation and spatial scale. Folia Geobotanica (http://rdcu.be/mK0r): (DOI: 10.1007/s12224-016-9246-z).

Korzeniak J., Kucharzyk S. 2016.

Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych. W: Wolski J. (red.) 2016. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2 (17): 225-260.

Król W., Pępkowska-Król A. 2016.

Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.). Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP: 352-360.

Król W., Pępkowska-Król A. 2016.

Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP: 164-172.

Najberek K., Solarz W., Chmura D., Walusiak E., Król W. 2016.

An invertebrate harmfulness scale for research on plant pest diversity and impacts. International Journal of Pest Management: DOI: 10.1080/09670874.2016.1182229. Pobierz pdf

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. 2015.

Monitoring gatunków zwierząt i roślin w Polsce w latach 2009–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 422-441.

Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 1-428.

Ajtic R., Heltai M., Kautman J., Urban P., Kurtiak F., Olosutean H., Strnad M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 214-216.

Ajtic R., Heltai M., Kautman J., Urban P., Kurtiak F., Olosutean H., Strnad M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 209-213.

Ambros M., Uhrin M., Urban P., Žiak D., Banaduc A., Bjedov V., Heltai M., Pokynchereda V., Strand M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 221-227.

Piękoś-Mirkowa H., Korzeniak J. 2014.

Campanula serrata (Kit.) Hendrych. Dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 499-501.

Šacha D., David S., Waldhauser M., Buczyński P., Tończyk G., Makomaska-Juchiewicz M., Martynov A.V., Heltai M.G., Manci C.O., Jović M. 2014.

Draft Red List of Dragonflies (Odonata) of the Carpathians. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 172-185.

Tworek S., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2014.

How to Select Potential Sites of Community Importance to the Natura 2000 Network: The Issue of Criteria. Ekologia 33 (2): 127-137.

Korzeniak J. 2013.

Scope and data set of phytosociological database ”Grasslands in the Polish Carpathians”. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (3): 237-242.

Najberek K., Solarz W., Król W., Pępkowska-Król A., Strzałka M. 2013.

Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb koło Zatora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 155-158.

Pępkowska-Król A., Król W. 2013.

Kotlina Orawsko-Nowotarska i Pogórze Spisko-Gubałowskie. [W:] Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.). Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków: 158-169.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2013.

Łąki w polskich Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania. Roczniki Bieszczadzkie 21: 18-34.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010-2011. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2012/2 (10).

Korzeniak J. 2012.

Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 95-108.

Korzeniak J. 2012.

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże (Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 79-94.

Korzeniak J. 2012.

Przemiany roślinności łąk górskich w Bieszczadach Wysokich a koszenie. Ekologia i Technika 20 (2): 81-87.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-519.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-748.

Perzanowska J. 2012.

5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 268-281.

Perzanowska J. 2012.

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W.(red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa II: 170-180.

Perzanowska J. 2012.

Szachownica kostkowana Fritillaria meleagris. W: Perzanowska J. (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 214-224.

Perzanowska J. 2012.

Rogownica alpejska Cerastium alpinum. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 192-202.

Perzanowska J. 2012.

Cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 103-113.

Perzanowska J. 2012.

3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby). W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 193-203.

Perzanowska J. 2012.

3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 181-192.

Perzanowska J. (red.) 2012.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 1-342.

Perzanowska J. (red.) 2012.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 1-268.

Perzanowska J., Walusiak E. 2012.

Widłaki Lycopodium. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 239-249.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Polish Carpathian grasslands vegetation survey. W: Goliński P., Warda M., Stypiński P. (red.). Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation Lublin, Poland 3–7 June 2012. Grassland – a European Resource? . Grassland Science in Europe, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań. 17: 667-669.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na różnorodność florystyczną górskiej łąki. Ekologia i Technika 20 (1): 41-46.

Korzeniak J. 2011.

Analiza spójności sieci Natura 2000 dla wybranych grup siedlisk przyrodniczych w Karpatach: łąkowe i murowowe, półnaturalne siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania obszarami Natura 2000. IOP PAN, Kraków: 41-55.

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Baran P., Smółka M., Zając K. 2011.

Gatunki zwierząt. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 185-230.

Perzanowska J., Koczur A., Korzeniak J., Staszyńska K., Uliszak A. 2011.

Siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 133-169.

Cierlik G. 2010.

Monitoring stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych – Państwowy Monitoring Środowiska. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 2 (25): 136-145.

Cierlik G., Kozik B. 2010.

Zmiany ornitofauny w rejonie zbiorników zaporowych w Pieninach. W: Soja R.,Knutelski S., Bodziarczyk J. (red.). Pieniny - Zapora - Zmiany. Monografie Pienińskie 2: 241–252.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2010.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2010/1 (7): 8-61.

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-408.

Perzanowska J. (red.) 2010.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-256.

Solarz W., Król W., Bacher S., Nentrwig W., Sol D. 2010.

Terrestrial Alien Vertebrates in Europe. w: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kühn I. (red). Atlas of Biodiversity Risk.. Pensoft, Sofia, Moscow: 152-153.

Korzeniak J. 2009.

Murawy bliźniczkowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym – ocena stanu zachowania siedliska i zmian składu gatunkowego zbiorowisk. Roczniki Bieszczadzkie 17: 217-242.

Korzeniak J. 2009.

National monitoring of threats and the effectiveness of vascular plant protection in Poland. W: Z. Mirek, A. Nikel (red.) Rare, relict and enadangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-40.

Solarz W., Król W. 2009.

Krajowy system informacji o inwazjach biologicznych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 29-31.

Koczur A., Korzeniak J. 2008.

Żurawina drobnoowocowa (Ż. drobnolistkowa) Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 172-174.

Korzeniak J. 2008.

Widłaczek (widłak) torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. . Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 24-25.

Korzeniak J. 2008.

Turzyca obła Carex diandra Schrank W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe.. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 508-509.

Korzeniak J., Koczur A. 2008.

Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa Ehrh., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 514-515.

Korzeniak J., Koczur A., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Modrzewnica posolita (M. północna) Andromeda polifolia L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 166-168.

Kosior A., Celary W., Solarz W., Rasmont P., Fijał J., Król W., Witkowski Z., Iserbyt S. 2008.

Long-term changes in the species composition and distribution. Of Bombini (Apidae) in Cracow since the mid 1850s. Annales de la Société Entomologique de France 44 (4): 393-407.

Piękoś-Mirkowa H., Kalemba A., Korzeniak J., Krause R., Mitka J., Szypuła W. 2008.

Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 340-343.

Kosior A., Celary W., Olejniczak P., Fijał J., Król W., Solarz W., Płonka P. 2007.

The decline of the bumble bees and cuckoo bees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) of Western and Central Europe. Oryx 41 (1): 79-88.

Zaleski T., Korzeniak J., Kalemba A. 2007.

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej łąk porolnych w Wołosatem. Roczniki Bieszczadzkie 15: 253-266.

Korzeniak J. 2005.

Species richness and diversity related to anthropogenic soil disturbance in abandoned meadows in the Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74 (1): 65-71.

Korzeniak J. 2005.

Wpływ zaburzeń antropogenicznych na zróżnicowanie roślinności łąk doliny Wołosatki w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 13: 67-172.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 2004.

Relations between Unionids occurrence, in-stream vegetation and morphology of river bed in the Nida river. Nature Conservation 60 (3): 23-29.

Solarz W., Król W. 2004.

Gatunki obce w Polsce - przyczyny wprowadzenia, wpływ na rodzimą przyrodę i konieczność zwalczania. Działalność Naukowa. Wybrane Zagadnienia 17: 43-45.

Tworek S., Cierlik G. 2004.

Nycticorax nycticorax (L., 1758) – Ślepowron. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 7: 67-69.

Alexandrowicz Z., Margielewski W., Perzanowska J. 2003.

European ecological network Natura 2000 in relation to landslide areas diversity: a case study in the Polish Carpathians. Ekológia (Bratislava) 22 (4): 404-423.

Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003.

Ekologiczna Sieć Natura 2000: problem czy szansa?. IOP PAN, Kraków: 1-237.

Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. 2003.

Carpathian List Of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences , Vienna-Kraków.

Kalemba A., Korzeniak J. 2002.

Porządkowanie prawa ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce w 2001 r. — czyli jak się odnaleźć w gąszczu przepisów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (3): 103-107.

Kosior A., Król W., Płonka P. 2002.

Changes in bumble-bees and cuckoo-bees (Bombini, Apoidea) in the Pieniny National Park and its buffer zone (Southern Poland). Nature Conservation 58: 95-107.

Król W., Solarz W., Zając T. 2002.

Breeding biology of the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Nida wetlands (Poland). Biologia Bratislava 57 (5): 617-625.

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., Zając K. 2001.

Roman snail (Helix pomatia L.) - conservation and management in the Małopolska region (southern Poland). Ekologia (Bratislava) 20 (3): 265-283. Pobierz pdf

Kosior A., Król W., Płonka P. 2001.

Trzmielowate (Bombini, Apoidea) Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 20 (1): 39-54.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Korzeniak J. 2000.

Biomonitoring for nature conservation in Poland. Schriftenr. Landschaftspflege Naturshutz, Bundesamt für Naturschutz. Bonn 62: 69-78.

Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 5: 1-162.

Solarz W., Zając T., Król W. 1999.

Consequences of population decline in the Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida wetlands (Poland). The Ring 21 (1).

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 1998.

The Pan-European Ecological Network: A representative case from Poland . European Nature. Magazine on the Interface of Policy and Science 1: 23. Pobierz pdf

Witkowski Z., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Kotulski M., Perzanowska J., Serafin R., Skawiński P., Zając K. 1998.

Preliminary assessment of th environmental impacts of the Zakopane 2006 Winter Olympic Games proposal. Oecologia Montana 7 (1-2): 32-38. Pobierz pdf

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Perzanowska J., Zając K. 1997.

Integration of Information on the Kraków-Częstochowa Jura for Conservation Purposes: Application of CORINE Methodology. W: Nelson J. G., Serafin R. (red.) National Parks and Protected Areas: Keystones to Conservation and Sustainable Development [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop in Contributions of National Parks and Protected Areas to Heritage, Conservation, Tourism and Sustainable Development held in Kraków, Poland, August 26-30 1996] . NATO ASI Series G: Ecological Sciences, Springer 40: 175-185. DOI: 10.1007/978-3-642-60907-7_16. Pobierz pdf

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995.

Delta Środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (5): 27-46.

Głowaciński Z., Makomaska-Juchiewicz M. 1992.

Fauna of the Polish Tatra Mountains. Development (USA) 12 (2): 175-191.

Projekty

2022/06/X/NZ8/01385 MINIATURA 6: Zmienność niszy izotopowej inwazyjnego raka pręgowatego Faxonius limosus w naturalnych i przekształconych środowiskach rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:
Opracowanie aktualizacji danych o występowaniu płazów i gadów wraz z zaleceniami ochronnymi w rejonie ulicy Wyłom.
Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowania inwentaryzacji herpetologicznej i ornitologicznej w obszarze ulicy Słona Woda, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji siedlisk wodnych Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nimi ekosystemów. Identyfikacja ich zagrożeń oraz opracowanie wytycznych do ich ochrony i monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i gatunków Natura 2000.
Kierownik projektu:
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:
2011/03/B/NZ9/04042 Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na obszarze polskich Karpat Zachodnich.
Kierownik projektu:
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:
N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.
N 30509432/3185 Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000, a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce.
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
3 P04G 00525 Różnorodność florystyczna i występowanie gatunków na zaburzonych łąkach zależnie od stadium sukcesji i jakości siedliska.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
IAS Gatunki Obce w Polsce.
Kierownik projektu:
6 PO4G 010 16 Zróżnicowanie łąk porolnych w zależności od antropopresji — poszukiwanie skutecznych metod ochrony.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

Inne

Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: IOP PAN, Kraków
Miejsce: Ropa
Data: 2013-12-20
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Ochrona ptaków w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002)
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: IOP PAN, Kraków
Miejsce: Chyrowa
Data: 2013-12-19
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Ochrona ptaków w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002)
Nazwa konferencji: Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-25
Autorzy: Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J.
Wykład na konferencji: Inwentaryzacja i waloryzacja gatunków i ich siedlisk na terenie kraju - stan wiedzy i perspektywy ochrony
Nazwa konferencji: Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-25
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Monitoring przyrodniczy w systemie ochrony przyrody w Polsce
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Ropa
Data: 2013-10-03
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) - gatunki związane z siedliskami nieleśnymi
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Ropa
Data: 2013-10-03
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Zagrożenia i działania ochronne dla gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) gatunki związane z siedliskami nieleśnymi
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Łosie
Data: 2013-10-02
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Zagrożenia i działania ochronne dla gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) gatunki związane z siedliskami leśnymi
Nazwa konferencji: Warsztaty konsultacyjne w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
Organizator: RDOŚ w Krakowie
Miejsce: Łosie
Data: 2013-10-02
Autorzy: Cierlik G.
Wykład na konferencji: Gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002) - gatunki związane z siedliskami leśnymi
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Niepołomice
Data: 2012-11-20
Autorzy: Cierlik G.
Prowadzenie: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Zator
Data: 2012-11-13
Autorzy: Cierlik G.
Organizacja: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Zator
Data: 2012-10-16
Autorzy: Cierlik G.
Prowadzenie: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
Nazwa konferencji: Warsztaty w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce: Niepołomice
Data: 2012-10-11
Autorzy: Cierlik G.
Prowadzenie: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka
Nazwa konferencji: XXI konferencja MRB Karpaty Wschodnie "Człowiek i przyroda w Karpatach - przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne
Organizator: Bieszczadzki Park Narodowy
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2012-04-13
Autorzy: Zarzycki J., Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Łąki w Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania
Nazwa konferencji: Uwarunkowania rozwoju hydroenergetyki w obszarze działania RZGW w Krakowie
Organizator: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Miejsce: Kraków
Data: 2012-02-09
Autorzy: Król W., Makomaska-Juchiewicz M.
Wykład na konferencji: Waloryzacja przyrodnicza cieków jako podstawa oceny ryzyka lokalizacyjnego obiektów hydroenergetycznych
Nazwa konferencji: Szata roślinna łąk w procesie przemian
Organizator: Polskie Towarzystwo Botaniczne
Miejsce: Minikowo
Data: 2011-09-14
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Przemiany roślinności łąk górskich w Bieszczadach Wysokich a koszenie
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Walusiak E., Chmura D., Król W.
Poster: Z deszczu pod rynnę? Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (Enemy Release Hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Solarz W., Król W., Najberek K.
Wykład na konferencji: Internetowa baza danych Gatunki obce w Polsce (www.iop.krakow.pl/ias)
Nazwa konferencji: 50 Years of Academic Research in Biology
Organizator: Institute of Biology Bucharest of the Romanian Academy
Miejsce: Bukareszt
Data: 2010-09-29
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Monitoring of plants and habitats – methods put into practice
Nazwa konferencji: Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski
Organizator: Instytut Botaniki PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2006-05-30
Autorzy: Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Monitoring zagrożenia i skuteczności ochrony roślin naczyniowych w Polsce
Nazwa konferencji: XI Konferencja MRB Karpaty Wschodnie Pionowe zróżnicowanie siedlisk i ich wpływ na rozmieszczenie zbiorowisk i gatunków roślin i zwierząt
Organizator: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie"
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2002-10-10
Autorzy: Denisiuk Z., Korzeniak J.
Wykład na konferencji: Udział zbiorowisk górskich i niżowych w szacie roślinnej bieszczadzkiej krainy dolin
powrót do listy jednostek