Projekt

N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
Wykonawcy:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:180 000 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2012
Lista projektów