Kontakt

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

RIN-II-31/98
NIP: 675-000-19-17
REGON: 000326291
Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego 46 1130 1150 0012 1267 6720 0004

telefony:
sekretariat: 12 632 22 21, 12 370 35 14
centrala: 12 370 35 00

e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl

adres skrzynki ePUAP:
/IOPPAN/SkrytkaESP


Dyrektor
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN
e-mail: wilk@iop.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Piotr Skórka, prof. IOP PAN
e-mail: pskorka@iop.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych
dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN
e-mail: margielewski@iop.krakow.pl

 

Promocja i edukacja
Małgorzata Łaciak
Katarzyna Chrząścik
e-mail: promocja@iop.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
Szymon Godek
telefon: 12 370 35 17, 516 353 678
e-mail: iod@iop.krakow.pl

Sprzedaż wydawnictw
Instytut Ochrony Przyrody PAN (Biblioteka)
al. Adama Mickiewicza 33
31-120 Kraków
e-mail: chronmy@iop.krakow.pl
tel.: 12 370 35 30

Biblioteka
telefon: 12 370 35 07
wypożyczalnia międzybiblioteczna: kuciel@iop.krakow.pl

Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich
ul. Antałówka 13
34-500 Zakopane
telefon: 18 201 26 51
e-mail: olejniczak@iop.krakow.pl

Pracownicy