Informacje redakcyjne

testKwartalnik „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (ISSN: 0009-6172) jest adresowany do przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych związaną z nią problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac dotyczących aktualnej problematyki z tej dziedziny. Teksty publikowane są w języku polskim. Wersja papierowa stanowi wersję pierwotną czasopisma.

Adres redakcji:
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33,
31-120 Kraków
tel. +48 12 37 03 530
e-mail: chronmy@iop.krakow.pl

Redaktor naczelny: dr hab. Piotr Profus
Sekretarz redakcji: mgr Marzena Żyłowska
Rada redakcyjna:
dr hab. inż. Jan Bodziarczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. Łukasz Kajtoch (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie)
dr Joanna Korzeniak (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
dr Tomasz Samojlik (Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży)
dr hab. inż. Jan Urban (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)