Projekt

2022/06/X/NZ8/01385 MINIATURA 6: Zmienność niszy izotopowej inwazyjnego raka pręgowatego Faxonius limosus w naturalnych i przekształconych środowiskach rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:49 610 PLN
Okres realizacji: 2022 - 2023
Lista projektów