Projekt

IAS Gatunki Obce w Polsce.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
Okres realizacji: 1999
Opis projektu:

Największy portal informacyjny o inwazjach biologicznych w Polsce. Strona projektu: http://www.iop.krakow.pl/ias

Lista projektów