Projekt

 Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023–2025.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30
Źródło finansowania:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Umowa nr GIOŚ/ ZP/122/2023/DMŚ/NFOŚiGW
Kwota na realizację:15 831 040,95 PLN
Okres realizacji: 2023 - 2025
Opis projektu:

W roku 2023 przeprowadzono badania terenowe obejmujące 30 gatunków zwierząt na 850 stanowiskach. Przeprowadzono wstępne analizy rozmieszczenia, liczebności, istniejących oddziaływań i zagrożeń, które wpływają na perspektywy ochrony gatunków zwierząt na monitorowanych stanowiskach. Na podstawie badań ankietowych zaktualizowano mapę rozmieszczenia niedźwiedzia brunatnego w Polsce.

Lista projektów