Projekt

24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30
Źródło finansowania:Carpathian EcoRegion Initiative CERI
Okres realizacji: 2008 - 2010
Opis projektu:

Cel: stworzenie bazy danych (gatunki zwietrząt i roślin oraz zbiorowiska roślinne) na temat bioróżnorodności Karpat Zachodnich. Na podstawie zgromadzonych danych powstał ogólnie dostępny internetowy system informacyjny. Więcej informacji o projekcie: http://www.carpates.org/dbu_index.html

Lista projektów