Pracownicy

dr Maciej Bonk

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000
Tematyka badań:

Monitoring przyrodniczy, faunistyka.

Akcja inwentaryzacji raków: https://malerzeki.wordpress.com/2017/07/07/szukamy-rakow/

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Pabijan M., Bąk-Kopaniarz S., Bonk M., Bury S., Oleś W., Antoł W., Dyczko I., Zając B. 2023.

Amphibian decline in a Central European forest and the importance of woody debris for population persistence. Ecological Indicators 148: 110036. Pobierz pdf

Bonk M., Amirowicz A. 2022.

The body condition of invasive crayfish Faxonius limosus (Raf., 1817) (Decapoda: Cambaridae) is better in small rivers than in dam reservoirs in Central Europe. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-022-19678-x.

Kajzer-Bonk J., Bonk M. 2022.

The dark side of the Common Agricultural Policy. Animal Conservation 25: 610–611.

Bonk M. 2021.

Substrate dependent size structure of Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae) population in a dam lake. North-Western Journal of Zoology 17, 2 (Art. No. e217301): 308-309.

Bonk M., Bobrek R. 2021.

Does river channelization increase the abundance of invasive crayfish? Survey of Faxonius limosus in small Central European streams. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-021-12750-y.

Skórka P., Banach A., Banasiak M., Bokalska-Rajba J., Bonk M., Czachura P., García-Rodríguez A., Gaspar G., Hordyńska N., Kaczmarczyk A., Kapłoniak K., Kociński M., Łopata B., Mazur E., Mirzaei M., Misiewicz A., Parres A., Przystałkowska A., Pustkowiak S., Raczyński M., Sadura I., Splitt A., Stanek M., Sternalski J., Wierzbicka A.,Wiorek M., Zduńczyk P. 2021.

Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: an evaluation by environmental scientists in Poland. Environmental Science and Pollution Research 28 (27): 35317-35326.

Bonk M., Bobrek R. 2020.

Invasion on the doorstep: will the Carpathians remain free from the spiny cheek crayfish Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)?. BioInvasions Records 9 (3): 549-561.

Maciaszek R., Bonk M., Sosnowski W., Jabłońska A. 2020.

First record and DNA barcodes of the invasive blue-coloured spiny-cheek crayfish Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae). Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 421 (20): 1-5. Pobierz pdf

Kajzer-Bonk J., Skórka P., Bonk M., Lenda M., Rożej-Pabijan E., Wantuch M., Moroń D. 2019.

The effect of railways on bird diversity in farmland. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-019-06245-0.

Maciaszek R., Bonk M., Strużyński W. 2019.

New records of the invasive red swamp crayfish Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Decapoda: Cambaridae) from Poland. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (420): 39.

Bonk M., Zając K., Lipińska A. M. 2018.

Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller,1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1): 75-86, DOI: 10.1515/ohs-2018-0009.
inne publikacje oryginalne

Bonk M. 2019.

A new locality of the depressed river mussel Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Bivalvia: Unionidae) in the Wisłok River (Carpathian Mountains). Folia Malacologica 27 (1): 71-74. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie małża Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia Łacha. Notatki florystyczne, faunistyczne i mykobiotyczne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 38 (1): 91-94.

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie Szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Puszczy Niepołomickiej. Wszechświat 120 (1-3): 54-54.

Bonk M., Bobrek R., Dołęga J., Strużyński W. 2019.

Evaluation of visual encounter surveys of the noble crayfish, Astacus astacus, and the spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus. FISHERIES & AQUATIC LIFE Formerly: Archives of Polish Fisheries 27 (2): 112 - 117.

Bonk M., Mikołajczyk T. 2019.

Koza bałtycka Sabanajewia baltica w dorzeczu Wisłoki i w Wisłoku (południowa Polska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (1): 30-36.

Dołęga J., Bonk M 2019.

Stwierdzenie piskorza Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) w zbiorniku poeksploatacyjnym w Lasach Radłowskich (woj. małopolskie). Przegląd Przyrodniczy 30 (2): 112-115.

Zając K.S., Bonk M. 2019.

New records of the invasive bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Bivalvia: Dreissenidae) in the Carpathian Mountains, Poland. Folia Malacologica 27: 231-234.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Kolejne stwierdzenia Szczeżui chińskiej w dorzeczu Wisły. Wszechświat 118 (7-9): 221-223.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Obserwacja nietypowo ubarwionego samca traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Wszechświat 118 (10-12): 286-287.
książki i monografie

Makomaska-Juchiewicz M., Król W., Bonk M., Cierlik G. 2022.

Monitoring gatunków zwierząt w Polsce w latach 2020–2021. Biuletyn Monitoringu Przyrody, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa 26 (2): 1-108.
rozdziały w książkach i monografiach

Bonk M., Szymura J. 2018.

15. Żaba zwinka Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 65-68.

Bonk M. 2016.

Amphibians (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 79-94.

Bonk M. 2016.

Płazy (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 79-94.
publikacje popularno-naukowe

Bonk M. 2020.

Szukamy raków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 16-21.

Bonk M. 2019.

Gąbki słodkowodne. Wiadomości wędkarskie 5: 74.

Bonk M. 2019.

Obce gatunki małży. Wiadomości wędkarskie 6: 78-78.

Bonk M. 2019.

Szukamy raków. Wiadomości wędkarskie 4: 73-73.

Projekty

Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023–2025.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
2022/06/X/NZ8/01385 MINIATURA 6: Zmienność niszy izotopowej inwazyjnego raka pręgowatego Faxonius limosus w naturalnych i przekształconych środowiskach rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
powrót do listy pracowników