Pracownicy

mgr Maciej Bonk

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000
Tematyka badań:

Monitoring przyrodniczy, faunistyka.

Akcja inwentaryzacji raków: https://malerzeki.wordpress.com/2017/07/07/szukamy-rakow/

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Maciaszek R., Bonk M., Sosnowski W., Jabłońska A. 2020.

First record and DNA barcodes of the invasive blue-coloured spiny-cheek crayfish Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae). Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 421 (20): 1-5. Pobierz pdf

Kajzer-Bonk J., Skórka P., Bonk M., Lenda M., Rożej-Pabijan E., Wantuch M., Moroń D. 2019.

The effect of railways on bird diversity in farmland. Environmental Science and Pollution Research: DOI: 10.1007/s11356-019-06245-0.

Maciaszek R., Bonk M., Strużyński W. 2019.

New records of the invasive red swamp crayfish Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Decapoda: Cambaridae) from Poland. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (420): 39.

Bonk M., Zając K., Lipińska A. M. 2018.

Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller,1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1): 75-86, DOI: 10.1515/ohs-2018-0009.
inne publikacje oryginalne

Bonk M. 2019.

A new locality of the depressed river mussel Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Bivalvia: Unionidae) in the Wisłok River (Carpathian Mountains). Folia Malacologica 27 (1): 71-74. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie małża Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia Łacha. Notatki florystyczne, faunistyczne i mykobiotyczne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 38 (1): 91-94.

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie Szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Puszczy Niepołomickiej. Wszechświat 120 (1-3): 54-54.

Bonk M., Bobrek R., Dołęga J., Strużyński W. 2019.

Evaluation of visual encounter surveys of the noble crayfish, Astacus astacus, and the spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus. FISHERIES & AQUATIC LIFE Formerly: Archives of Polish Fisheries 27 (2): 112 - 117.

Bonk M., Mikołajczyk T. 2019.

Koza bałtycka Sabanajewia baltica w dorzeczu Wisłoki i w Wisłoku (południowa Polska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (1): 30-36.

Dołęga J., Bonk M 2019.

Stwierdzenie piskorza Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) w zbiorniku poeksploatacyjnym w Lasach Radłowskich (woj. małopolskie). Przegląd Przyrodniczy 30 (2): 112-115.

Zając K.S., Bonk M. 2019.

New records of the invasive bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Bivalvia: Dreissenidae) in the Carpathian Mountains, Poland. Folia Malacologica 27: 231-234.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Kolejne stwierdzenia Szczeżui chińskiej w dorzeczu Wisły. Wszechświat 118 (7-9): 221-223.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Obserwacja nietypowo ubarwionego samca traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Wszechświat 118 (10-12): 286-287.
rozdziały w książkach i monografiach

Bonk M., Szymura J. 2018.

15. Żaba zwinka Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 65-68.

Bonk M. 2016.

Amphibians (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 79-94.

Bonk M. 2016.

Płazy (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 79-94.
publikacje popularno-naukowe

Bonk M. 2020.

Szukamy raków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 16-21.

Bonk M. 2019.

Gąbki słodkowodne. Wiadomości wędkarskie 5: 74.

Bonk M. 2019.

Obce gatunki małży. Wiadomości wędkarskie 6: 78-78.

Bonk M. 2019.

Szukamy raków. Wiadomości wędkarskie 4: 73-73.

Projekty

81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
powrót do listy pracowników