Nowość

Studia Naturae
Tom 62 Rok wydania 2020


Franiel I., Pasek P.

Wpływ szrotówka lipowiaczka Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) na wybrane cechy liści i procesy reprodukcji lipy drobnolistnej Tilia cordata i lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos