Pracownicy

mgr Joanna Perzanowska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Joanna Perzanowska

tel.: 12 370 35 34
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Zarzycki J., Korzeniak J., Perzanowska J. 2022.

Impact of Land Use Changes on the Diversity and Conservation Status of the Vegetation of Mountain Grasslands (Polish Carpathians). Land 11 (2): 252. Pobierz pdf

Perzanowska J., Korzeniak J. 2020.

Red List of Natura 2000 habitat types of Poland. Journal for Nature Conservation 56: 125834, DOI: 10.1016/j.jnc.2020.125834.

Perzanowska J., Korzeniak J., Chmura D. 2019.

Alien species as a potential threat for Natura 2000 habitats: a national survey. PeerJ 7: e8032. Pobierz pdf

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., Zając K. 2001.

Roman snail (Helix pomatia L.) - conservation and management in the Małopolska region (southern Poland). Ekologia (Bratislava) 20 (3): 265-283. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Perzanowska J., Korzeniak J. 2018.

Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (2): 91-102.

Perzanowska J., Korzeniak J., Cierlik G. 2018.

Najcenniejsze składniki flory Magurskiego Parku Narodowego(Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (3): 163-172.

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. 2015.

Monitoring gatunków zwierząt i roślin w Polsce w latach 2009–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 422-441.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010-2011. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2012/2 (10).

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2010.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2010/1 (7): 8-61.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Alexandrowicz Z., Margielewski W., Perzanowska J. 2003.

European ecological network Natura 2000 in relation to landslide areas diversity: a case study in the Polish Carpathians. Ekológia (Bratislava) 22 (4): 404-423.

Witkowski Z., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Kotulski M., Perzanowska J., Serafin R., Skawiński P., Zając K. 1998.

Preliminary assessment of th environmental impacts of the Zakopane 2006 Winter Olympic Games proposal. Oecologia Montana 7 (1-2): 32-38. Pobierz pdf
książki i monografie

Perzanowska J. (red.) 2012.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 1-268.

Perzanowska J. (red.) 2012.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 1-342.

Perzanowska J. (red.) 2010.

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-256.
rozdziały w książkach i monografiach

Perzanowska J. 2012.

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W.(red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa II: 170-180.

Perzanowska J. 2012.

3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 181-192.

Perzanowska J. 2012.

3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby). W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 193-203.

Perzanowska J. 2012.

5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 268-281.

Perzanowska J. 2012.

Cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 103-113.

Perzanowska J. 2012.

Rogownica alpejska Cerastium alpinum. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 192-202.

Perzanowska J. 2012.

Szachownica kostkowana Fritillaria meleagris. W: Perzanowska J. (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 214-224.

Perzanowska J., Walusiak E. 2012.

Widłaki Lycopodium. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 239-249.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Perzanowska J., Zając K. 1997.

Integration of Information on the Kraków-Częstochowa Jura for Conservation Purposes: Application of CORINE Methodology. W: Nelson J. G., Serafin R. (red.) National Parks and Protected Areas: Keystones to Conservation and Sustainable Development [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop in Contributions of National Parks and Protected Areas to Heritage, Conservation, Tourism and Sustainable Development held in Kraków, Poland, August 26-30 1996] . NATO ASI Series G: Ecological Sciences, Springer 40: 175-185. DOI: 10.1007/978-3-642-60907-7_16. Pobierz pdf
publikacje popularno-naukowe

Korzeniak J., Perzanowska J. 2023.

Róża Kaźmierczakowa (1939–2023). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 79 (2): 4-11. Pobierz pdf

Perzanowska J. 2020.

Wypas owiec jako forma aktywnej ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych – na przykładzie pastwisk górskich w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (4): 20-31.

Perzanowska J., Koczur A., Korzeniak J., Staszyńska K., Uliszak A. 2011.

Siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 133-169.

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 1998.

The Pan-European Ecological Network: A representative case from Poland . European Nature. Magazine on the Interface of Policy and Science 1: 23. Pobierz pdf

Projekty

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2023–2025.
Kierownik projektu:

mgr Joanna Perzanowska

tel.: 12 370 35 34
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018 oraz uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, Pasmo Policy PLB120006.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.

Inne

Nazwa konferencji: Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-25
Autorzy: Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J.
Wykład na konferencji: Inwentaryzacja i waloryzacja gatunków i ich siedlisk na terenie kraju - stan wiedzy i perspektywy ochrony
powrót do listy pracowników