Projekt

 Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 49
Źródło finansowania:środki celowe Funduszu Leśnego Lasy Państwowe
Okres realizacji: 2015 - 2015
Opis projektu:

Celem prac w projekcie było rozpoznanie na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i jego otuliny rozmieszczenia wybranych gatunków roślin, występujących poza swoim naturalnym zasięgiem, oraz zagrożenia, jakie stanowią one dla ekosystemów.

Lista projektów