Projekt

 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Bonk

tel.: 12 370 35 34

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Kwota na realizację:4 188 162 PLN
Okres realizacji: 2015 - 2019
Opis projektu:

Projekt jest kontynuacją badań monitoringowych zapoczątkowanych w roku 2006. Głównym celem prac realizowanych w latach 2015-2019 są terenowe badania monitoringowe gatunków zwierząt, weryfikacja opracowanych wcześniej metodyk monitoringu. Prowadzone badania monitoringowe powinny dostarczać informacji umożliwiających ocenę stanu ochrony gatunków zwierząt na poziomie krajowym (w regionach biogeograficznych) oraz w obszarach Natura 2000.

Lista projektów