Projekt

PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:MF EOG 85%, Małopolski Konserwator Przyrody i Podkarpacki Konserwator Przyrody 5%, IOP PAN 10%
Kwota na realizację:950 000 EUR
Okres realizacji: 2007 - 2011
Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). 

Zasięg projektu obejmował cały obszar znajdujący się w polskiej części regionu biogeograficznego alpejskiego sieci Natura 2000, tj południową częśc trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Powierzchnia tego obszaru wynosi ok.. 10 tys. km2. Większość działań jest skoncentrowanych na terenie projektowanych obszarów Natura 2000.

Cele projektu:

• Zaangażowanie lokalnych społeczności i instytucji oraz środowiska naukowego do współtworzenia sieci Natura 2000 na rzecz racjonalnej ochrony przyrody w Karpatach.

• Wypracowanie strategii zarządzania obszarami Natura 2000 oraz pilotażowe wdrożenie działań na rzecz aktywnej ochrony siedlisk przyrodniczych.

• Stworzenie systemu przepływu i udostępniania informacji o obszarach Natura 2000.

 • Upowszechnienie wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych Karpat (programy edukacyjne, konkursy).

 • Określenie istniejących i potencjalnych konfliktów między rozwojem gospodarczym i ochroną przyrody oraz wskazanie sposóbów ich rozwiązania.

 

 więcej informacji o projekcie: http://www.iop.krakow.pl/karpaty/O_projekcie,1,wyswietl.html

 

Lista projektów