Projekt

 Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:Magurski Park Narodowy
Kwota na realizację:2 497 515 PLN
Okres realizacji: 2012 - 2015
Opis projektu:

W ramach projektu zostaną opracowane projekty planów ochrony dla Magurskiego PN, i Ostoi Magurskiej oraz plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski.

Lista projektów