Projekt

 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Kwota na realizację:6 472 408 PLN
Okres realizacji: 2012 - 2015
Opis projektu:

Projekt „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta” jest kontynuacją badań monitoringowych zapoczątkowanych w roku 2006. Głównym celem prac realizowanych w latach 2012-2015 jest wypracowanie podstaw metodycznych i organizacyjnych monitoringu gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Badania monitoringowe powinny dostarczać informacji umożliwiających ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie krajowym (w regionach biogeograficznych) oraz w obszarach Natura 2000.

Lista projektów