Projekt

 Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
Wykonawcy:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

mgr Stanisław Śnieżko

tel.: 12 370 35 32
Źródło finansowania:Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Kwota na realizację:1 376 370 PLN
Okres realizacji: 2016 - 2017
Opis projektu:

Na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wykonano zlecenie badawcze pn. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. W 10 nadleśnictwach (Bircza, Brzozów, Dukla, Dynów, Jarosław, Kańczuga, Kołaczyce, Krasiczyn, Oleszyce, Sieniawa) i 2 parkach narodowych (Magurski PN i Roztoczański PN) zebrano dane o występowaniu 6 gatunków nietoperzy, 7 gatunków płazów i gadów, wydry, bobra, żbika i dużych ssaków drapieżnych. Uzyskane dane mają podstawowe znaczenie dla udokumentowania różnorodności biologicznej oraz planowania praktycznych działań dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych.

Lista projektów